Pokaż menu

Firmy z okładek

Danfoss  Napędy i SterowanieSEW-Eurodrive

Reklama

Współpraca

Kalendarz imprez


BUDMA (więcej)
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury
12–15 lutego 2019 r., Poznań

XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej (więcej)
25–27 lutego 2019 r., Kraków

INDUSTRYmeeting (więcej)
Targi Technologii Przemysłowych
27–28 lutego 2019 r., Sosnowiec

LOGISTEX 2019 (więcej)
Salon Logistyki i Magazynowania w Przemyśle
27–28 lutego 2019 r., Sosnowiec

ENEX (więcej)
Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
27–28 lutego 2019 r., Kielce

ENEX Nowa Energia (więcej)
Targi Odnawialnych Źródeł Energii
27–28 lutego 2019 r., Kielce

WARSAW PACK (więcej)
Targi Techniki Pakowania i Opakowań
5–7 marca 2019 r. Nadarzyn

ELEKTROTECHNIKA (więcej)
Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
13–15 marca 2019 r., Warszawa

INNOFORM (więcej)
Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego
12–14 marca 2019 r., Bydgoszcz

AUTOMATICON (więcej)
Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
26–29 marca 2019 r., Warszawa

KIELCE FLUID POWER (więcej)
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
26–28 marca 2019 r., Kielce

TRANSPORTEX (więcej)
Targi Transportu i Spedycji
16–17 kwietnia 2019 r., Sosnowiec

SilesiaKOMUNIKACJA 2019 (więcej)
Targi Transportu Publicznego
16–17 kwietnia 2019 r., Sosnowiec

EXPOPOWER (więcej)
Międzynarodowe Targi Energetyki
7–9 maja 2019 r., Poznań

GREENPOWER (więcej)
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
7–9 maja 2019 r., Poznań
 
WOD-KAN (więcej)
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
21–23 maja 2019 r., Bydgoszcz

ITM INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY (więcej)
4–7 czerwca 2019 r., Poznań

„Sieci Komputerowe” SK’19 (Computer Networks – CN’19) (więcej)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
25–28 czerwca 2019 r., Kamień Śląski

KATOWICE 2019 (więcej)
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
10–13 września 2019 r., Katowice (Spodek)

DREMA (więcej)
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
10–13 września 2019 r., Poznań

TRAKO (więcej)
Międzynarodowe Targi Kolejowe
24–27 września 2019 r., Gdańsk  

ENERGETAB (więcej)
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
17–19 września 2019 r., Bielsko-Biała

TAROPAK (więcej)
Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania
30 września – 3 października 2019 r., Poznań

POLAGRA-TECH (więcej)
Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
30 września – 3 października 2019 r., Poznań

POLAGRA-FOOD (więcej)
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych
30 września – 3 października 2019 r., Poznań

PAKFOOD (więcej)
Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego
30 września – 3 października 2019 r., Poznań

TOOLEX (więcej)
Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki
1–3 października 2019 r., Sosnowiec

WIRTOTECHNOLOGIA (więcej)
Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów
1–3 października 2019 r., Sosnowiec

OILExpo (więcej)
Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu
1–3 października 2019 r., Sosnowiec

MAINTENANCE (więcej)
Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji
2–3 października 2019 r., Kraków

SyMas (więcej)
Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
2–3 października 2019 r., Kraków

KOMPOZYT-EXPO (więcej)
Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych

FASTENER POLAND (więcej)
Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia
8–9 października 2019 r., Kraków

 

Reklama