Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
INNOWACYJNE MASZYNY I TECHNOLOGIE – BEZPIECZEŃSTWO – 2011


Siódma Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Innowacyjne Maszyny i Technologie – Bezpieczeństwo” prezentowała zagadnienia BEZPIECZEŃSTWA. Udział wybitnych specjalistów świadczy, że jest to zagadnienie, któremu producenci i instytuty poświęcają sporo uwagi. Patronat nad konferencją objęli KGHM POLSKA MIEDŹ SA, Katowicki Holding Węglowy SA, Kompania Węglowa SA, Lubelski Węgiel BOGDANKA SA, Południowy Koncern Węglowy SA, GRUPA FAMUR, HYDAC, LOTOS Oil SA, SANDVIK. Konferencja organizowana jest cyklicznie przez miesięcznik naukowo-techniczny „Napędy i Sterowanie” przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Instytutem Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR, Politechniką Gdańską, Politechniką Śląską, Politechniką Wrocławską.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, jak również przedstawieniu oferty producentów maszyn i urządzeń górniczych.

Konferencja pozwoliła na kompleksowe zaprezentowanie osiągnięć różnych ośrodków naukowo-badawczych, liczących się instytutów, katedr lub zespołów z wyższych uczelni, między innymi Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, przy współpracy WUG, KGHM POLSKA MIEDŹ SA, KWK Bielszowice, Kompania Węglowa SA – Zakład Remontowo Produkcyjny, Bosch Rexroth, Carbomech Sp. z o.o., GRUPA FAMUR, GRUPA COMPENSUS GRUPA COMPENSUS, EDJAN Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa, Hansford Sensors Sp. z o.o., HYDAC, LOTOS Oil SA, SANDVIK SOMAR Sp. z o.o., Mining and Construction Sp. z o.o., MINING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, POLPACK Sp. z o.o., Rybnicka Fabryka Maszyn RYFAMA SA.

Konferencja służyła promowaniu innowacyjnych technik i technologii. W ciągu jej czterech sesji przedstawiono dwadzieścia siedem referatów. Warto zauważyć, że 18 referatów było ze strony partnerów przemysłowych, w tym kopalń oraz producentów małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiciele tych jednostek aktywnie uczestniczyli w przebiegu konferencji. Tematyka spotkania dotyczyła innowacyjnych technik i technologii, które obejmowały kierunki rozwoju wysoko wydajnych, bezpiecznych i efektywnych systemów mechanizacji górnictwa. W zakresie tej tematyki omawiano zagadnienia inteligentnych układów zasilania, sterowania i diagnostyki napędów maszyn górniczych. Pojawiły się zagadnienia robotyki. Fakty te wskazują, że zmierzamy do automatyzacji procesu wydobycia węgla. Trendy te pokazują, że zmierzamy w kierunku inteligentnej kopalni.

Zaprezentowano maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej. Rozwiązania KGHM POLSKA MIEDŹ SA, MINING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o., GRUPY FAMUR, ITI EMAG, ITG KOMAG, RFM RYFAMA SA wskazują na najnowsze technologie i nowoczesne trendy w górnictwie.

Firma Bosch Rexroth przedstawiła zagadnienia napędu hydrostatycznego oraz bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych przez stosowanie dyrektywy maszynowej, wykorzystując monitoring i diagnostykę. Firma HYDAC zaprezentowała monitoring zaawansowanych układów hydraulicznych. Praktyczne aspekty zastosowania najnowszych środków smarnych w maszynach górniczych przedstawiła firma LOTOS Oil SA. Zaprezentowano różne rozwiązania, ze szczególnym wskazaniem na systemy, które muszą być kompatybilne, by mogły spełnić oczekiwania i wymagania bezpieczeństwa.

W zakresie nowoczesnych systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie zaprezentowano systemy transportu urobku i jazdy ludzi. W celu zagwarantowania ciągłej, płynnej i bezpiecznej technologii odstawy urobku z wysokowydajnych kompleksów ścianowych RFM RYFAMA SA zaproponowała zastosowanie tzw. zintegrowanego systemu przenośników transportowych (przenośnik zgrzebłowy ścianowy, zgrzebłowy przenośnik podścianowy, przenośnik taśmowy) zespolonych w jedną funkcjonalną całość. Propozycja takiego kompleksowego rozwiązania technicznego powinna zaowocować zwiększeniem poziomu funkcjonalności i bezpieczeństwa pracy systemu energomaszynowego w rejonie przodka ścianowego.

Przedstawiono zagadnienia identyfikacji, modelowania i wizualizacji czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń. Innowacyjne techniki i technologie w zakresie bezpieczeństwa i ergonomii pracy zaproponowała GRUPA FAMUR. W najbliższych latach wydobycie będzie na coraz niższych poziomach tysiąca dwustu czy tysiąca pięciuset metrów pod ziemią. Jest to wyzwaniem dla jednostek naukowych i producentów maszyn i urządzeń górniczych, które w tych warunkach mogą być zastosowane.

Z mieszanymi uczuciami – z jednej strony z radością, a z drugiej z pewnym żalem – stwierdzamy, że na polski rynek maszyn górniczych docierają przedstawione na konferencji zagraniczne – bardzo ciekawe – rozwiązania napędów hybrydowych wdrożonych w samobieżnych maszynach oponowych.

Dlaczego więc pewne uczucie żalu? Z propozycją opracowania tego typu napędu występowali inżynierowie z KGHM we współpracy z AGH już ok. 10 lat temu. Zadanie to było już w planach postępu technicznego KGHM – zabrakło środków i determinacji – dziś możemy takie rozwiązanie gotowe do zastosowania kupić z zagranicy. Inna sprawa, że w owym czasie cena miedzi wynosiła ok. 1500 dolarów za tonę, a nie jak dziś niemal 10 000 dolarów. Ten fakt usprawiedliwia nieco zaistniałą sytuację. Obecnie jednak coraz silniej rysuje się problem promowania krajowych rozwiązań naukowo-technicznych i zagadnienie pomocy w tej dziedzinie ze strony państwa oraz ze strony dużych organizacji przemysłowych.

Podsumowując, można stwierdzić, że VII Konferencja dała możliwość bardzo ciekawej i konstruktywnej dyskusji, posłużyła licznym jej uczestnikom w odnowieniu lub nawiązaniu nowych kontaktów personalnych, naukowych i biznesowych.

Na siódmej konferencji można było zaobserwować, jak pewne pomysły i idee, które powstawały na poprzednich sześciu naszych konferencjach, materializują się w formie konkretnych, praktycznych rozwiązań naukowo-technicznych w obszarze innowacyjności technicznej, technologicznej i organizacyjnej.

W imieniu Organizatorów oraz w imieniu własnym dziękuję za aktywny udział w VII Konferencji „Innowacyjne Maszyny i Technologie – Bezpieczeństwo”, w szczególności za wysiłek materialny i intelektualny włożony w przygotowanie i realizację jej ambitnego programu.

Reklama