Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
INWESTYCJE W ENERGETYCE – BEZPIECZEŃSTWO – 2011


Do kalendarza naszego wydawnictwa wpisała się na stałe Konferencja „Inwestycje w Energetyce” tradycyjnie już organizowana w Hotelu „Wodnik” w Słoku k. Bełchatowa. Jednym z głównych tematów trzynastej już konferencji z tego cyklu było bezpieczeństwo energetyczne.

Patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęła PGE Polska Grupa Energetyczna SA i TAURON Polska Energia SA, a współpracę zadeklarowali: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej, Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Instytut Energii Atomowej POLATOM, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej, Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki. Obecność na spotkaniu zarówno przedstawicieli nauki, jak i przemysłu stanowiła okazję do dyskusji na temat zagadnień bezpieczeństwa w energetyce.

Konferencję otworzył Tadeusz Banasiak, dyrektor naczelny PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, a następnie Mirosław Lewiński, radca ministra z Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki przedstawił kierunki rozwoju polskiej energetyki do 2030 r. Planowany jest zrównoważony rozwój poszczególnych sektorów energetyki. Wzrost zapotrzebowania na energię uzasadnia budowę elektrowni jądrowej w 2016 r. Zakończenie zaś planowanej inwestycji, która powinna zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne, ma nastąpić w 2020 r.

Dyrektor Departamentu Inwestycji, Marek Wdowiak zaprezentował projekty inwestycyjne PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA uwzględniające modernizację i budowę nowych bloków, a Stanisław Noworyta, gł. inż. ds. remontów i modernizacji PKE SA przedstawił założenia modernizacji bloków 200 MW. Zwrócił też uwagę, że utrzymanie w następnych latach obecnego poziomu produkcji energii elektrycznej i ciepła powinno zostać osiągnięte poprzez realizację zaplanowanych zadań. Ponadto wyjaśnił, dlaczego należy modernizować bloki 200 MW. Bloki te posiadają stosunkowo dużą moc, co powoduje, że nawet w przypadku zwiększenia znaczenia nowych większych jednostek bloki 200 MW będą pełniły w sieci rolę regulacyjną i będą stanowiły rezerwę dla źródeł odnawialnych. Modernizacje powinny być przeprowadzone w zakresie zapewniającym utrzymanie dobrego poziomu technicznego do 2030 r.

Przedstawione plany inwestycyjne modernizacji i budowy nowych bloków uzasadniają konieczność intensyfikowania działań polegających na inicjowaniu wspólnych prac naukowo-badawczych, poszukiwaniu optymalnych rozwiązań spełniających zarówno wymogi, jak i potrzeby użytkowników.

W polskiej energetyce podejmuje się działania mające zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Powstały nowe silne podmioty na rynku przedsiębiorstw energetycznych. Przyczyniło się to do wielu inwestycji w różnych dziedzinach energetyki. Nowe bloki i technologie dostosowane do standardów ekologicznych oznaczają poszerzenie pola do współpracy między instytucjami naukowym a przemysłem energetycznym.

Należy też uwzględniać przewidywany w Europie wzrost konsumpcji energii, który generuje konieczność stosowania nowoczesnych technologii energetycznych spełniających zaostrzone normy ochrony środowiska.

Zagadnienia monitoringu w PKE SA przedstawione zostały w referacie „Systemy analiz technicznych w PKE SA (SAT)”. Grupa PGE przedstawiła „Kierunki badań diagnostycznych i ich wpływ na bezpieczeństwo silników elektrycznych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA”, Oddział Elektrowni Bełchatów SA.

Zagadnienia diagnostyki i napędów oraz osprzętu elektrycznego prezentowały firmy EC ELECTRONICS Sp. z o.o., DANFOSS Sp. z o.o., Telko Poland Sp. z o.o., igus Sp. z o.o. oraz Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej – ZNE – PW. Firma MRÓZEK a.s. przedstawiła interesującą propozycję prac pomocniczych związanych z inwestycjami w energetyce.

Podsumowując konferencję, prof. Włodzimierz Koczara podkreślił, że zostały przedstawione zagadnienia w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Referaty i dyskusje obejmowały badanie i diagnostykę urządzeń w utrzymaniu ruchu elektrowni oraz inteligentne układy napędowe. Konkludował, że monitoring, rejestracja, diagnostyka oraz systemy szybkiego przetwarzania informacji dla ośrodków decyzyjnych są stale ulepszane. Zaprezentowane zostały inteligentne układy napędowe oraz nowości w technice napędowej.

Reklama