Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FAULHABERSEW-Eurodrive  Hannover MesseFinder  Danfoss

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
MONITORING I STEROWANIE SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ – 2012


IX Konferencja naukowo-techniczna „Monitoring i sterowanie siecią wodociągową 2012” to spotkanie ludzi nauki i praktyków z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Pozwoliło ono na dokonanie przeglądu nowoczesnych rozwiązań monitoringu, pomiarów i automatyki. Konferencję cyklicznie organizuje miesięcznik „Napędy i Sterowanie” przy współpracy Katedry Automatyki AGH, Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej, Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Patronat został objęty przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie, MPWiK Kraków SA, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., ZWiK Sp. z o.o. Łódź, AQUA SA Bielsko-Biała, SIEMENS.

Celem Konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań i osiągnięć technicznych w zakresie monitoringu, zdalnego sterowania i ograniczenia strat wody, eksploatacji pompowni wodociągowo-kanalizacyjnej w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa zasilania elektroenergetycznego. W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie dużego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego bez sprawnie działającego systemu kontroli i monitoringu wszystkich istotnych elementów decydujących o sprawności i niezawodności dostawy wody i odbioru ścieków. Sprawny system monitoringu i sterowania nabiera istotnego znaczenia w przypadku wodociągów o skomplikowanej strukturze zarówno w zakresie produkcji, jak i dystrybucji wody oraz w aspekcie odprowadzania i oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie ścieków stają się coraz bardziej skomplikowane, a prawidłowa i efektywna ich eksploatacja wymaga stosowania nie tylko zaawansowanych metod technologicznych, ale także precyzyjnej i niezawodnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz kompleksowych systemów automatyki, ułatwiających sterowanie i kontrolę zachodzących procesów. Do wiodących tematów Konferencji można zaliczyć monitorowanie sieci wodociągowej, zwiększenie bezpieczeństwa zasilania elektroenergetycznego pompowni wodociagowej oraz wybrane zagadnienia regulacji i stabilizacji ciśnienia w sieciach wodociągowych przy jego redukcji. Prezes Tadeusz Rzepecki z Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie przedstawił na przykładzie Wodociągów Tarnowskich metropolitalną sieć światłowodową jako element systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozwiązanie godne wykorzystania przy projektowaniu i budowie sieci wodociągowej przy współpracy miejscowych władz. Zostały przedstawione doświadczenia praktyczne ograniczenia strat wody w AQUA SA Bielsko-Biała, MPWiK Kraków SA. Zabezpieczenie dostawy wody w warunkach bardzo zróżnicowanych rozbiorów zostało przedstawione na przykładzie ZWiK Sp. z o.o. Łódź.

Podjęcie szerokich działań związanych z opomiarowaniem sieci wodociągowej to nie tylko ograniczenie strat. To również poprawa parametrów pracy sieci, stabilizacja ciśnienia oraz ograniczenie ilości awarii i poprawa komfortu odbiorców korzystających z systemu dystrybucji. Ograniczenie strat wody to szeroki pakiet różnorodnych działań, które realizowane systematycznie przynoszą oczekiwane efekty. Podział sieci wodociągowej na strefy w celu monitorowania przepływów ciśnień oraz wsparcie informatyczne zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną to kolejne tematy konferencji. Możliwość wykorzystania nadrzędnego systemu zaawansowanych algorytmów sterowania i wielopoziomowej integracji dla ciągłych procesów została zaprezentowana przez Katedrę Automatyki AGH. Prezentacja najnowszych rozwiązań na rynku systemów automatyki przemysłowej i urządzeń techniki napędowej stworzyła możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Bezpieczeństwo elektroenergetyczne pompowni wodociągowych i ściekowych to ważne zagadnienie podjęte w tematyce Konferencji. Ważność pompowni wodociągowych i ściekowych najlepiej odczuwamy, gdy z różnych przyczyn przestają pracować. Jednym z głównych elementów zachowania poprawnej pracy pompowni wodociągowych i ściekowych jest ich zasilenie energią elektryczną. Jej brak powoduje, że nie działają pompy główne, zanika sterowanie pompownią i jej monitorowanie, oświetlenie może być awaryjne, a systemy bezpieczeństwa przełączają się na zasilanie rezerwowe. Zasilanie rezerwowe najczęściej oparte jest na bateriach akumulatorów, które równocześ­nie są źródłem energii dla urządzeń typu UPS. Obecny stan techniki pozwala zapewnić bezpieczeństwo zasilania elektroenergetycznego pompowni. Uczestnicy w kuluarach zwracali uwagę, że zwiększają się także wymagania w stosunku do systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, co powoduje wprowadzanie zaawansowanych metod monitorowania w eksploatacji tych sieci. Spotkanie specjalistów z różnych dziedzin umożliwiło wymianę poglądów i przedstawienie praktycznych rozwiązań związanych z monitoringiem i ograniczeniem strat wody. Konferencja „Monitoring i sterowanie siecią wodociągową 2012” służyła poszerzeniu wiedzy technicznej i technologicznej ludzi nauki i praktyków z branży wod-kan. Rozwój technologiczny przyczynił się również do rozwoju urządzeń wykorzystywanych przy monitorowaniu sieci wodociągowej, zintegrowanych systemów automatyki w oczyszczalniach wody i ścieków, rozwiązaniu zagadnień technicznych dotyczących eksploatacji pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń pomiarowych. W programie Konferencji przedstawiono dwadzieścia jeden referatów. Dziesięć firm prezentowało najnowsze rozwiązania automatyki w gospodarce wodno-ściekowej. Spotkanie ludzi nauki i praktyków z branży wodociągowo-kanalizacyjnej pozwoliło na dokonanie przeglądu nowoczesnych rozwiązań monitoringu, pomiarów i automatyki oraz napędów stosowanych w przedsiębiorstwach gospodarki wodno-ściekowej oraz umożliwiło zapoznanie się z trendami światowymi. Redakcja miesięcznika „Napędy i Sterowanie” zaprasza do udziału w X Konferencji Naukowo-Technicznej w cyklu „Monitoring i sterowanie siecią wodociągową – 2013” w Jeleniej Górze.

Reklama