Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FAULHABERSEW-Eurodrive  Hannover MesseFinder  Danfoss

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013


XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013

W dniach 26 i 27 listopada 2013 r. już po raz XI odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana przez redakcję miesięcznika „Napędy i Sterowanie”. Obrady tym razem miały miejsce w dzikich ostępach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w przytulnym ośrodku „ORLE GNIAZDO HUCISKO” w gminie Włodowice.

Impreza ta była adresowana do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, służb innowacyjno-rozwojowych i technicznych z branż wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pokrewnych. Patronat nad konferencją objęły: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz AQUA SA. Konferencję zorganizowano we współpracy z czołowymi polskimi uczelniami technicznymi, m.in. AGH, Politechniką Śląską i Politechniką Warszawską.

Referat inauguracyjny Konferencji wygłosił Pan Adam Gołębiewski z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, który w swoim wystąpieniu wskazał najlepsze źródła wymiernych rezerw i oszczędności kosztów świadczenia usług dostawy wody czy też odbioru ścieków. Być może są to aktualnie najbardziej efektywne przedsięwzięcia poprawiające ekonomikę i niezawodność funkcjonowania przedsiębiorstw wod.-kan. W swoim wystąpieniu rozmówca wskazał rezerwy i działania mające wpływ na poprawę gospodarki energią elektryczną i cieplną. Zauważył również dodatkowe korzyści dla przedsiębiorstw z tytułu wpływów z zielonych lub żółtych certyfikatów energetycznych.

Wysoki poziom merytoryczny zaprezentowali kolejni prelegenci, wskazując wybrane sprawdzone działania, urządzenia i rozwiązania techniczno-technologiczne poprawiające efektywność energetyczną, niezawodność, bezpieczeństwo i ciągłość świadczenia usług.

Podczas Konferencji zaprezentowano referaty tematyczne poświęcone:
  • problematyce poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw wod.-kan. w oparciu o wdrożone projekty i rozwiązania techniczne potwierdzone wynikami;
  • nowatorskim działaniom organizacyjnym i badawczo-rozwojowym podejmowanym przez Centrum Nowych Technologii i Rozwoju, działające przy MPWiK SA we Wrocławiu;
  • zarządzaniu energią i poprawie efektywności energetycznej pomp i pompowni;
  • nowym technologiom dla sieci i instalacji wod.-kan.;
  • pomiarom, monitoringowi i automatycznemu sterowaniu sieciami wodociągowymi.

Ocena każdego uczestnika bywa subiektywna, takoż i moja. W kilku zdaniach pragnę podzielić się z Państwem tym, co wzbudziło moje największe zaciekawienie, powiem więcej – zaskoczyło mnie. Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa wrocławska, czyli Centrum Nowych Technologii i Rozwoju działające w ramach MPWiK Wrocław. Patronują jej rektorzy wyższych uczelni Wrocławia. Inicjatywę charakteryzuje ambitny program badawczo-rozwojowy, dofinansowywany ze środków NFOŚ. Dotychczasowe efekty, działania oraz realizacja celów zostały świetnie zaprezentowane przez Dyrektora Marka Kornatowskiego.

Interesująca audiowizualna prezentacja monitoringu i sterowania systemem kanalizacyjnym Krakowa została przedstawiona przez dyrektora Tadeusza Żabę. Na uwagę zasługuje niezwykle ekspresyjne i rzeczowe wystąpienie Pani Anny Rutkowskiej, dotyczące zasadności napraw lub wymiany pomp, oraz prezentacja Rafała Witkowskiego z firmy CES Sp. z o.o., która zwieńczyła sesję I.
W kolejnych sesjach każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Prezentowane były tematy z obszaru zagadnień poprawy efektywności pomp, sterowania i monitoringu, nowoczesnych technologii uzdatniania wody (techniki membranowe), produkcji energii ze źródeł odnawialnych na agregatach prądotwórczych (kogeneracyjnych).

Nadzwyczaj interesujące okazały się efekty uzyskane przez DHI Polska na oczyszczalni w Suwałkach po zastosowaniu algorytmów optymalizacji usuwania azotu ze ścieków komunalnych. Warto też wspomnieć o zbudowanym w AQUA SA unikalnym na skalę europejską systemie automatycznego sterowania i zdalnego monitoringu dostawy wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. System jest dostosowany do standardów wynikających z normy ISO PN-EN – 22 000.

W następnym referacie Pan Adam Włodarczyk z firmy Złote Runo prezentował urządzenia i systemy wykorzystywane do zdalnego monitoringu zdarzeń zachodzących na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

W ten „naukowo-techniczny klimat” w drugim dniu Konferencji świetnie wpisał się kolejny referat Pana Floriana Piechurskiego. Zobrazował on efekty działań naprawczych po zbudowaniu systemu monitoringu sieci wodociągowej w Gliwicach. Kolejni prelegenci Konferencji zwrócili uwagę na znaczenie GIS-u dla poprawy efektywności działań prowadzonych w branży wod.-kan.

Dotychczasowe osiągnięcia po wdrożeniu GIS-u interesująco przedstawił prezes PWiK w Otwocku Pan Mieczysław Kostyra. Wskazał również kierunki rozwoju GIS-u i cele na najbliższą przyszłość. W trakcie tej sesji bogatą ofertę wybranych urządzeń elektronicznych do monitorowania stanów awaryjnych zaprezentował przedstawiciel firmy ELBOK SC. Bardzo pouczające były wystąpienia dr. Zbigniewa Szulca i prof. Andrzeja Korczaka, którzy przybliżyli uczestnikom Konferencji zasady regulacji prędkości obrotowej silników pomp, projektowania oraz doboru pomp.

Wszystkie zaprezentowane referaty – pomimo wysokiego poziomu trudności technicznej – przedstawiane były przy pomocy narzędzi audiowizualnych w sposób prosty, przejrzysty i zrozumiały dla słuchaczy. Najlepiej o tym świadczyła pełna sala na każdej sesji tematycznej Konferencji i merytoryczna dyskusja.

Pomimo niesprzyjającej późnojesiennej aury w imprezie uczestniczyło ponad 100 osób, które w wielkim skupieniu brały udział w sesjach. Po obradach pierwszego dnia organizatorzy podjęli uczestników Konferencji uroczystą kolacją, którą uświetniły występy karaoke. Świetny humor i nastrój towarzyszył obradom od pierwszej sesji Konferencji do jej podsumowania i uroczystego zakończenia w dniu 27 listopada.

Pozostały niezapomniane wrażenia oraz akumulatory uczestników naładowane nowymi pomysłami i rozwiązaniami innowacyjnymi. Pozostaje mieć nadzieję, że redakcja miesięcznika 'Napędy i Sterowanie" nie zapomni o wszystkich tych, którzy w natłoku obowiązków zawodowych nie mogli uczestniczyć w Konferencji, i wkrótce opublikuje wygłoszone referaty. Konferencje przygotowywane przez redakcję miesięcznika „Napędy i Sterowanie” stały się już tradycją, tym razem nie mogło być inaczej i na zakończenie zaproponowano na listopad 2014 roku termin następnego spotkania we Wrocławiu.

XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013

XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013

XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013   XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013   XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013

XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013

XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013

XI Konferencja Naukowo-Techniczna: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, MONITORING WOD-KAN – 2013

Reklama