Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FAULHABERSEW-Eurodrive  Hannover MesseFinder  Danfoss

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
INNOWACYJNE MASZYNY I TECHNOLOGIE – EFEKTYWNOŚĆ – 2014


X Konferencja Naukowo-Techniczna: Innowacyjne Maszyny i Technologie – Efektywność – 2014

X Konferencja (Jubileuszowa) Naukowo-Techniczna z cyklu „Innowacyjne Maszyny i Technologie – Efektywność”, która odbyła się w dniach 29–30.01.2014 r., w Hotelu Orle Gniazdo Hucisko, stworzyła forum dyskusyjne dotyczące innowacyjnych rozwiązań w górnictwie. Rynek zmusza do nadążania za konkurencją pod każdym względem, także pod względem technicznego wyposażenia kopalń. Stosowane maszyny i systemy maszynowe muszą być innowacyjne, coraz bardziej wydajne, sprawne funkcjonalnie i sprawne energetycznie, niezawodne, bezpieczne i konkurencyjne cenowo.

 
Celem Konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych i technicznych w zakresie innowacyjności. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia konkurencyjności w przemyśle wydobywczym. Może to służyć budowaniu stabilnych podstaw wzrostu, umożliwiającego stały i zrównoważony rozwój samego górnictwa, jak i przemysłu maszynowego funkcjonującego w tak zwanym „otoczeniu górnictwa”. W trakcie Konferencji przedstawiono około trzydzieści referatów w ciągu pięciu sesji. Referaty ze strony partnerów przemysłowych, w tym kopalń oraz producentów maszyn, prezentowały i uwydatniały systemy mechatroniczne wprowadzane w najnowszych rozwiązaniach technicznych. Przedstawiciele jednostek uczestniczących w Konferencji bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji naukowo-technicznej.

W pierwszej części tematyka Konferencji dotyczyła innowacyjnych technik i technologii.

W Kompanii Węglowej opracowano innowacyjny system zgłaszania pomysłów racjonalizatorskich, co – jak wykazały dotychczasowe doświadczenia – sprzyja opracowaniu ciekawych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Jest to innowacyjna, jak się okazało, skuteczna metoda intensywnego „wciągania” wszystkich pracowników do przyspieszania procesu innowacyjności w firmie.

Na Konferencji zaprezentowano nowe technologie, które obejmowały kierunki rozwoju systemów sterowania mechatronicznego w kopalniach węgla brunatnego. Następnie przedstawiono nowoczesne rozwiązania związane z budową maszyn, wprowadzając systemy wibroakustyczne w monitoringu maszyn. Przedstawiciel Kopeksu wręcz powiedział wprost:
– Dzisiaj uczymy się słuchania własnych przekładni i wyciągamy z tego wnioski. Jesteśmy w stanie poprawić konstrukcje dzięki najnowocześniejszym stanowiskom badawczym i prowadzonym na nich badaniom.

Nowoczesna kopalnia to również nowoczesne systemy zarządzania logistyką materiałową. Innowacyjne rozwiązanie w tej dziedzinie zaprezentowała ELSTA ELEKTRONIKA. Nowoczes­ne rozwiązania w budowie maszyn wiążą się z oszczędnością energii i zwiększaniem wydajności. Bosch Rexroth zaprezentował duże osiągnięcia w tej dziedzinie. W kilku referatach przedstawiono również konkretne nowoczesne układy hydrauliczne dla górnictwa, które zaprezentował HYDAC.

W budowie nowoczesnych maszyn górniczych pomocne jest modelowanie zjawisk dynamicznych w siłownikach, w tym w stojakach hydraulicznych.

Metoda ta może być wykorzystana między innymi przy konstrukcji kompleksu dla konkretnych warunków w ścianie wydobywczej.
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, przy współpracy z firmą Gabrypol Sp. z o.o., opracował uniwersalny system sterowania KOGASTER, charakteryzujący się trzema podstawowymi cechami: rozproszoną strukturą, iskrobezpieczną magistralą CAN obwodami iskrobezpiecznymi zastosowanymi w konstrukcji modułów.

Innowacyjne górnictwo to rozwiązania pozwalające na oszczędność energii. Badania w tej dziedzinie przedstawiło AGH. Prowadzone są prace nad innowacyjnym (bezpieczniejszym) rozwiązaniem kabiny operatora dla dołowych maszyn samojezdnych.

W systemach napędowych nowoczesne rozwiązania przedstawiła firma SEW-EURODRIVE. Systemy napędowe to również propozycja przetwornic częstotliwości Vacon, które przedstawiła firma Telko Poland. Układy sterowania i monitorowania pracy przetworników układu napędowego maszyny wyciągowej prądu stałego oraz wentylatorów lutniowych zaprezentował ITI EMAG.
Innowacyjne rozwiązania w budowie maszyn przedstawiono na przykładzie badania granulowania odpadów mułów węglowych. Prace prowadzone przez AGH zakończyły się z pełnym sukcesem wdrożeniami w kopalniach.

Kolejne zagadnienia dotyczyły rozwiązań wentylacji. Wentylatory pracują najczęściej 24 godziny na dobę, muszą to być więc urządzenia bardzo niezawodne. Przemiennik częstotliwości opracowany przez EMAG pozwala ponadto na oszczędność energii. Innowacyjne rozwiązania wentylacji ELMECH KAZETEN zwiększają efektywność pracy. Natomiast innowacyjne rozwiązania w systemach pompowych pozwalają na oszczędność energii i efektywną pracę pomp, a przedstawione zostały przez Grupę Powen-Wafapomp.

Praktyczne rozwiązania automatyki związane z systemami sterowania, opracowane przez firmę PiA-ZAP, mogą znaleźć szersze zastosowanie w przemyśle.

Przedstawione rozwiązania w systemach sterowania generalnie pozwalają na zwiększenie efektywności pracy.

Systemy transportowe przedstawione przez KGHM dotyczą odstawy oponowej z uwzględnieniem redukcji kosztów dla systemu „wiązki trzech chodników” aż do 70%.

Odstawa taśmowa jest opłacalna również dla wiązki pięciu chodników. Efektywne przenośniki taśmowe zaprojektowane przez KGHM ZANAM mają w założeniu zmniejszenie zużycia energii i podniesienie efektywności.

Inteligentny system sterowania w transporcie urobku PROTOS pozwala na układ monitoringu wizyjnego, układ kontroli stanu taśmy oraz sygnalizuje ewentualne awarie.

W celu zagwarantowania ciągłej, płynnej i bezpiecznej technologii odstawy urobku z wysoko wydajnych kompleksów ścianowych firma FASING SA zaproponowała łańcuchy podwójnie i potrójnie niskie w przenośnikach zgrzebłowych, pozwalające na zwiększenie wytrzymałości i niezawodności, a tym samym na podniesienie efektywności pracy.

Nowoczesne systemy transportowe to również kolejki z napędem elektrycznym GAD-1, które podnoszą standard pracy i sprzyjają efektywności. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne transportu bliskiego, wykorzystujące zaawansowane technologie w infrastrukturze przemysłu górniczego prezentowała firma HAK Sp. z o.o.

Udział w Konferencji wybitnych specjalistów potwierdza, że prezentowana na niej tematyka jest zgodna z tymi działaniami, którym producenci i instytuty poświęcają w ostatnim czasie sporo uwagi. Patronat nad Konferencją objęli KGHM POLSKA MIEDŹ SA, Kompania Węglowa SA, Południowy Koncern Węglowy SA, KOPEX, HYDAC, Bosch Rexroth, Izba Gospodarcza Komponentów i Technologii – Korporacja Napędów i Sterowań, Hydraulicznych i Pneumatycznych, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Jubileuszowa X Konferencja zorganizowana została przez miesięcznik naukowo-techniczny „Napędy i Sterowanie” przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską, Instytutem Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR, KGHM Cuprum, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG, Instytutem Techniki Górniczej KOMAG.

Najogólniej można stwierdzić, że Konferencja była poświęcona innowacyjnym technikom i technologiom dla górnictwa w aspekcie efektywności i niezawodności. Stanowiła forum wymiany doświadczeń między naukowcami, konstruktorami, producentami oraz użytkownikami rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Jej głównym celem było dzielenie się wiedzą w aspekcie kierunków rozwoju systemów mechanicznych i mechatronicznych dla górnictwa z położeniem nacisku na systemy sterowania i systemy napędowe z uwzględnieniem systemów transportowych.

Prezentacje przygotowanych referatów oraz dyskusja w czasie poszczególnych sesji, a także dyskusje kuluarowe, dały uczestnikom 2-dniowej Konferencji możliwość skonfrontowania poglądów i wymiany najnowszych informacji pomiędzy uczestnikami, którzy na co dzień w swojej profesjonalnej działalności widzą problemy z perspektywy własnych przedsiębiorstw czy instytucji. Tutaj była możliwość zobaczenia, jak na poszczególne problemy patrzą inni.

Na Konferencji kilka firm zorganizowało własne firmowe ekspozycje, przedstawiające najnowsze własne produkty. Te stoiska także były miejscem nie tylko promocji konkretnych innowacyjnych produktów, ale także bardzo interesującej dyskusji naukowo-technicznej.

Reklama