Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FAULHABERSEW-Eurodrive  Hannover MesseFinder  Danfoss

Reklama

Współpraca

XII Konferencja Naukowo-Techniczna:
INNOWACYJNE MASZYNY I TECHNOLOGIE – BEZPIECZEŃSTWO I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW WYDOBYCIA 2016innowacyjne maszyny i technologie 2016


O tym, jak ściśle związane są z sobą przemysł i branża górnicza, świadczyła XII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „INNOWACYJNE MASZYNY I TECHNOLOGIE – BEZPIECZEŃSTWO I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW WYDOBYCIA 2016”, która zorganizowana została tradycyjnie przez redakcję naszego miesięcznika „Napędy i Sterowanie”. Spotkanie z przedstawicielami zakładów górniczych, nauki i przemysłu odbyło się w dniu 21 września br. w pięknie położonym Hotelu „ORLE GNIAZDO HUCISKO” w Hucisku k. Zawiercia.


Na zorganizowanej po raz dwunasty Konferencji, poświęconej innowacyjnych maszynom i technologiom, obecne było liczne grono osób z branży. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli firm posiadających ofertę dla górnictwa. Obecni byli reprezentanci zakładów górniczych, dopisali goście z ośrodków badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego oraz Głównego Instytutu Górniczego.

Po wprowadzeniu w temat Konferencji przez przewodniczącego konferencji prof. Antoniego Kalukiewicza z AGH i prezentacji miesięcznika „Napędy i Sterowanie” rozpoczęła się I sesja Konferencji pt. „Efektywność i optymalizacja wydobycia.

Bezpieczeństwo a efektywność wydobycia”. Wygłoszone zostały referaty przygotowane przez przedstawicieli firm i instytutów badawczo-rozwojowych. Wprowadzenia do tematu; „Wysokosprawne silniki z magnesami trwałymi w napędach górniczych” dokonał Maciej Bałkowiec z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych – KOMEL.

O to, czy nowe zabezpieczenie upływowe w aspekcie zdalnego monitoringu sieci nn to już Matrix, pytał Marcin Szczepański z CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH INOVA.

Jak istotne jest znaczenie bezpieczeństwa stosowania ogniw litowych w maszynach i urządzeniach górniczych, pracujących w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem, przekonywał podczas pierwszego bloku tematycznego Bartosz Polnik z INSTYTUTU TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG.

Następny w tej sesji, tematycznie związany z eksploatacją i jej bezpieczeństwem referat pt. „Dobre praktyki w zakładach górniczych” przedstawił Mirosław Krzysztolik – Zastępca Dyrektora Departamentu Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego.

Kolejne prelekcje złożyły się na sesję II. Wystąpienie pt. „Zwiększenie efektywności pracy kombajnów. Innowacje w górnictwie” to referat Krzysztofa Szcześniaka z firmy SANDVIK POLSKA, który przedstawił doświadczenia i wnioski z pracy nowego kombajnu MR341 z wielofunkcyjną platformą roboczą w kopalni węgla kamiennego OKD a.s. Dul CSM.

O rozwiązaniach technologicznych firmy INVERTEK DRIVES POLSKA dla branży wydobywczej opowiadał z kolei Grzegorz Fałkowski, Manager ds. Rozwoju – INVERTEK DRIVES POLSKA.

Zastosowanie Kompatybilności Elektromagnetycznej, a w związku z jej wdrożeniem – poprawa bezpieczeństwa, niezawodności i jakości to z kolei temat referatu Wita Tyranowicza z firmy INOVA CENTRUM INNOWACJI TECHNICZNYCH Sp. z o.o.

W godzinach popołudniowych rozpoczęła się III sesja Konferencji zatytułowana „Rozwój systemów transportowych.

Bezpieczeństwo energetyczne”. Goście konferencji mogli zapoznać się podczas tej sesji z ofertą firmy Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski z Poznania, którą reprezentował Bartosz Musiał. W swoim wystąpieniu przekonywał, że kluczem do minimalizacji zagrożeń w górnictwie może być między innymi optyczny, iskrobezpieczny pomiar odkształceń oraz akwizycja danych o najwyższej dynamice.

Celem spotkania w Hucisku było również przybliżenie ciekawych wyników badań i konkurencyjnych możliwości Polski w globalnym i europejskim przemyśle maszyn i urządzeń. W tym zakresie wiedzę przekazał zgromadzonym na konferencji gościom Henryk Chrostowski z Izby Gospodarczej Komponentów i Technologii z Wrocławia.

Ofertę GLIMARPOL Sp. z o.o. na podstawie referatu pt. „Innowacyjne rozwiązania w firmie GLIMARPOL” omówił reprezentujący tę firmę Łukasz Mazur.

Przygotowując Konferencję, postawiliśmy sobie ambitny cel, jakim było nakłonienie specjalistów w branży do podzielenia się swą wiedzą na temat najnowszych rozwiązań technicznych i technologii, które są dostępne na rynku branżowym lub znajdą zastosowanie w najbliższym czasie. Staramy się sprostać zadaniu, jakim jest koncentrowanie wokół naszego pisma firm, które posiadają potrzebę promowania swej myśli technicznej i pragną mieć znaczący wkład w działalność innowacyjną oraz badawczo-rozwojową.

Jestem przekonana, że nasza Konferencja odegrała ważną rolę w konsolidacji środowiska, posłużyła wymianie doświadczeń, jednocześnie dając uczestnikom poczucie pożytecznie spędzonego czasu. Już dzisiaj zapraszam Państwa do udziału w naszych kolejnych konferencjach.

 

Reklama