Pokaż menu

Firmy z okładek

HF Inverter  Parker Hannifin

Reklama

Współpraca

KONKURS PRODUKT HaPeS 2018
Karta zgłoszenia oraz regulamin (pdf)


REGULAMIN KONKURSU

Organizowany podczas XII Międzynarodowych Targów Hydrauliki, Pneumatyki i Mechatroniki HaPeS 2018, 23–25 października 2018 we współpracy z Redakcją miesięcznika „Napędy i Sterowanie” i Korporacją Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych.


§ 1
Do konkursu mogą być zgłoszone tylko rozwiązania wystawców, eksponowane na Targach HaPeS 2018.
Rozwiązania wyszczególnione w karcie zgłoszenia do konkursu, zostaną zakwalifikowane do określonej grupy tematycznej.

§ 2
Produkty lub rozwiązania zgłoszone do konkursu winny odznaczać się szczególnymi walorami, specyficznymi dla danej grupy tematycznej m.in.:
 • nowoczesnością konstrukcyjną i technologiczną;
 • wysoką funkcjonalnością i możliwością użytkową;
 • możliwością osiągnięcia oszczędności materiałowo-energetycznych;
 • jakością wyrobu i bezpieczeństwem stosowania (dopuszczenia, certyfikaty, ISO).

§ 3
Zgłoszeń do konkursu dokonuje się na karcie zgłoszenia do konkursu PRODUKT HaPeS 2018.
Wypełnione karty należy przesłać do biura firmy IBC Investments Sp. z o.o. w Katowicach oraz do Redakcji miesięcznika „Napędy i Sterowanie” (mailowo, faxem lub pocztą tradycyjną).
Do karty zgłoszenia należy dołączyć niezbędne informacje o produkcie, zawierające:
 • zwięzły opis produktu ze wskazaniem jego innowacyjności, funkcjonalności, efektywności (do 500 znaków);
 • prospekt zawierający dane techniczne, zakres stosowania i opis rozwiązania;
 • dokument potwierdzający termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu;
 • dokument potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów i polskich norm;
 • świadectwa jakości wystawione przez użytkowników
i przesłać je na płycie CD, DVD lub pendrive (max 50 MB) na adres Redakcji miesięcznika „Napędy i Sterowanie”.

§ 4  
Zwięzłą charakterystykę produktu, rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem cech noszących znamiona innowacyjności należy przesłać jako plik Word (do 500 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (rozdzielczość 300 ppi) na adres nis@drukart.pl, w celu zamieszczenia tej informacji na stronie internetowej miesięcznika www.nis.com.pl w zakładce konkursy.

§ 5
Jury konkursu przyznaje nagrody  w postaci medali FairExpo, dyplomu oraz wyróżnienia w niżej podanych grupach tematycznych:
 1.  NOWE MASZYNY I TECHNOLOGIE
 2. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
 3. NAPĘDY I SILNIKI
 4. SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA PROCESAMI Z UDZIAŁEM PNEUMATYCZNYCH I HYDRAULICZNYCH ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH
 5. URZĄDZENIA POMIAROWE I CZUJNIKI

§ 6
Ocenę rozwiązań przeprowadza jury na podstawie:
 • zgłoszenia – w oparciu o kartę zgłoszenia i załączone materiały informacyjne;
 • oględzin rozwiązania na targach i uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do oceny końcowej.
Wystawca ma obowiązek umieścić obok zgłoszonego do Konkursu rozwiązania, kartę informacyjną, którą otrzyma w biurze
targowym.

§ 7
Rozstrzygniecie Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas trwania targów.
Lista nagród i wyróżnień ogłoszona zostanie na stronach HaPeS 2018 oraz NiS.

§ 8
Obrady jury są tajne, a jego decyzje ostateczne.

§ 9
Termin składania zgłoszeń upływ 15.10.2018 r.

 

Reklama