Pokaż menu

Firmy z okładek

Schmersal SEW EurodriveINNOFORM festo

Reklama

Współpraca

Produkt Roku 2016Konkurs PRODUKT ROKU 2016


Organizator:
miesięcznik „Napędy i Sterowanie”

Patronat:
Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 
Kontakt:
tel./faks 32 755 23 23 ● e-mail: nis@drukart.pl

Pliki do pobrania:     
 

REGULAMIN


§ 1

1. Do konkursu mogą być zgłoszone produkty firm i instytutów badawczych publikujących artykuły/reklamy na łamach miesięcznika „Napędy i Sterowanie” w roku 2016/2017, spełniające kryteria innowacyjności zawarte w definicji podanej przez Ministerstwo Gospodarki.

2. Kryteria: innowacje o możliwie krótkim okresie stosowania na świecie, największy potencjał rozprzestrzeniania.

3. Nagrody (medale i wyróżnienia) zostaną przyznane w niżej wymienionych kategoriach:
 • NOWE MASZYNY I TECHNOLOGIE
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
 • NAPĘDY I SILNIKI
 • SYSTEMY STEROWANIA PROCESAMI I UKŁADAMI
 • URZĄDZENIA POMIAROWE I CZUJNIKI

4. Producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel handlowy zgłasza produkt na przygotowanej przez organizatora karcie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2017 r.

5. Do karty zgłoszenia należy dołączyć niezbędne informacje na płycie CD, DVD lub pendrive (w dwóch egzemplarzach):
 • dokumentację zawierającą dane techniczne, zakres stosowania i opis rozwiązania;
 • dokument potwierdzający termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu lub zaznaczenie, że jest to nowość na rynku;
 • deklaracje zgodności lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymogów bezpieczeństwa;
 • zwięzłą charakterystykę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności
 • listy referencyjne (opcjonalnie).

6. Zwięzłą charakterystykę rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności należy przesłać jako plik Word (do 500 znaków ze spacjami) oraz zdjęcie (rozdzielczość 300 ppi) na adres nis@drukart.pl w celu zamieszczenia informacji o zgłoszonych produktach lub rozwiązaniach na stronie internetowej www.nis.com.pl w zakładce konkursy.


§ 2

1. Rozwiązania oceniane są przez niezależne jury składające się z przedstawicieli Katedry Automatyki AGH.
2. Do oceny jury przedstawiane są tylko rozwiązania spełniające wymogi formalne zawarte w § 2.
3. Ocenę rozwiązań przeprowadza się na podstawie:
 • Karty zgłoszenia i wymaganych załączników (§ 1 ust. 5)
 • Oględzin wyrobu na podstawie prospektu przedstawiającego dane techniczne wyrobu oraz dodatkowych informacji zawartych w karcie zgłoszenia firmy.
4. Obrady jury są tajne.


§ 3

1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów AUTOMATICON 2017, w Warszawskim Centrum EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, w dniu 15.03.2017 r. o godz. 14:00, w Sali Konferencyjnej B-1.
2. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na łamach czwartego numeru miesięcznika „Napędy i Sterowanie”.

 
 

KONKURS „PRODUKT ROKU 2016”1. NOWE MASZYNY I TECHNOLOGIE


Asco Numatics Sp. z o.o.
Zawór serii 290 z certyfikatem FDA (Food and Drug Administration)

Firma ASCO zaprezentowała nowe zawory serii 290, które zgodne są z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 dot. materiałów/wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Zgodnie z tym certyfikatem zawory firmy ASCO serii 290 wykorzystywać można do kontaktu z mediami pomocniczymi w przetwórstwie żywności lub też cieczy spożywczych, dzięki zgodności z branżowymi normami oraz wymogami dotyczącymi higieny. Firma ASCO oferuje ten produkt z odpowiednimi etykietami potwierdzającymi tę certyfikację.
Produkt ten dostarczany jest wraz z deklaracją zgodności, w tym listą wszystkich mających kontakt z produktem części i ich certyfikatów.


Atlas Copco Polska Sp. z o.o.
Sprężarki śrubowe VSD+

Sprężarki GA VSD+ firmy Atlas Copco to innowacyjne rozwiązania do zastosowań przemysłowych. Technologia VSD+ obniża pobór energii średnio o 50% w porównaniu do sprężarek pracujących w trybie obciążenia lub biegu jałowego, uzyskując lepsze osiągi, niższy poziom hałasu (nawet 62 dB(A)). Zastosowanie pionowego układu napędowego zapewnia kompaktowe rozmiary. Do napędu sprężarek służy silnik magnetoelektryczny połączony bezpośrednio z elementem śrubowym najwyższej klasy: wszystkie rozwiązania zostały opracowane i opatentowane przez Atlas Copco.


Bosch Rexroth Sp. z o.o.
Modułowy mechatroniczny system szkoleniowy mMS 4.0

Kompletny system w małej skali – tak wygląda nowy mechatroniczny system szkoleniowy mMS 4.0. System składa się z trzech oddzielnych stanowisk i umożliwia montaż kostki od pobrania półproduktów z magazynu, poprzez obróbkę z wykorzystaniem prasy, po umieszczenie wyrobów gotowych. Połączone w sieć stanowiska umozliwiają programowanie przy użyciu okładów magistrali lokalnej i posiadają rozbudowane zabezpieczenia. Zarówna cały system jak i poszczególne stanowiska dostarczamy w postaci zmontowanej i zaprogramowanej. Użytkownik może od razu przystąpić do pracy.


SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
Samojezdny wózek transportowy AGV (Automated Guided Vehicle)

To bezzałogowe pojazdy transportowe. Cechy, które wyróżniają ten produkt:
 • Zastosowanie do magazynowania energii superkondensatorów o niewielkiej masie i krótkim czasie ładowania
 • Bezkontaktowe (indukcyjne) i samoczynne doładowywanie superkondensatorów podczas jazdy lub na stacjach docelowych
 • Bezprzewodową komunikację i nawigowanie pojazdów –Bluetooth, WLAN, laser
 • Zagwarantowanie bezpiecznego dla ludzi i otoczenia przemieszczania się pojazdów w halach produkcyjnych lub magazynowych – systemy Safety w oparciu o skanery bezpieczeństwa


P.P.H. Wobit E.K.J. Ober S.C.
Samojezdny robot transportowy MOBOT®AGV CubeRunner

Robot AGV CubeRunner służy do automatycznego transportu wózków o masie do 200 kg między wyznaczonymi punktami. Wózki podczepiane są przez 2 automatycznie wysuwane trzpienie. Robot ma możliwość jazdy dwustronnej oraz wykonywania obrotu wokół własnej osi. Zasilany jest przez 2 akumulatory umieszczone w kasecie, pozwalającej na ich szybką wymianę. Czas pracy na jednym ładowaniu to 8 -12 h. Sterowany jest z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego w punkcie bazowym, z którym komunikuje się przez WiFi. CubeRunner ma zaawansowany układ bezpieczeństwa oraz dedykowane oprogramowanie pozwalające na intuicyjne budowanie tras przejazdu.2. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA


igus Sp. z o.o.
Inteligentne tworzywa „smart plastics” dla Przemysłu 4.0

Tworzywa smart plastics przekazują informacje o swoim stanie podczas rzeczywistego użytkowania. Podłączone w sieć, ułatwiają proaktywną konserwację, co przekłada się na wyższą wydajność maszyn i całego zakładu produkcyjnego klienta. Inteligentne łożysko liniowe drylin, e-prowadnik oraz przewód nieustannie monitorują swój stan i na czas ostrzegają o grożącej awarii. W skład rodziny produktów isense wchodzą także różnorodne czujniki oraz moduły monitorujące.


Phoenix Contact Sp. z o.o.
Wielokanałowe wyłączniki

Wielokanałowe wyłączniki 4 8 kanałowe do ochrony systemów 24V DC
 • wykrywanie za niskich i za wysokich napięć zasilania i odłączanie odbiorników;
 • skokowo ustawiane wartości prądów znamionowych 0,5 A…10 A;
 • proste ustawianie optymalnego prądu na rzeczywistej aplikacji;
 • zintegrowany dynamiczny ogranicznik prądu;
 • elektroniczna blokada do zwiększenia bezpieczeństwa systemu;
 • ostrzeżenie przy przekroczeniu poziomu 80% ustawionego prądu znamionowego kanału;
 • łączne obciążenie do 80 A;
 • sygnalizacja umożliwiająca monitoring zdalny;
 • wąska konstrukcja.


Pilz Polska Sp. z o.o.
Moduł SDD ES ETH

Moduł SDD umożliwia uzyskiwanie dodatkowych danych diagnostycznych z czujników firmy Pilz. Dotychczas  przy połączeniu szeregowym czujników, informacja o otwarciu pojedynczego czujnika lub jego błędzie była tracona. Dzięki zastosowaniu nowego modułu z protokołem Ethernet, możliwe jest przenoszenie dodatkowych informacji diagnostycznych (nawet przy połączeniu szeregowym czujników) do systemów wyższego poziomu. Dane diagnostyczne pozwalają zmniejszyć czas reakcji oraz ułatwiają prace serwisowe, dzięki czemu zwiększają dostępność maszyny.3. NAPĘDY I SILNIKI


ABB Sp. z o.o.
Maszynowe przemienniki częstotliwości ACS 380

ACS380 - maszynowe przemienniki częstotliwości. Są to kompaktowe urządzenia o ogromnych możliwościach, przeznaczone do precyzyjnego sterowania silnikami (AM, PMSM i SynRM) m.in. w przenośnikach, mieszadłach, wytłaczarkach, żurawiach, suwnicach i wielu innych aplikacjach napędowych. Główne cechy: sterowanie wektorowe, szybka i prosta konfiguracja, obsługa wyłączników krańcowych, programowanie adaptacyjne i sekwencyjne (tworzenie własnej logiki sterowania za pomocą bloków funkcyjnych i stanów sekwencji).


Danfoss Poland Sp. z o.o.
Elastyczny i wydajny napęd dla aplikacji maszynowych
VLT® Midi Drive FC280

VLT® Midi Driver dostępna w zakresie mocy 0,37-22 kW. Dzięki wysokiej wydajności, uproszczonym procedurom konserwacji – zamontuj i zapomnij. Zintegrowane funkcje uwolnią użytkownika od konieczności szukania wolnej przestrzeni oraz pieniędzy na instalację dodatkowych podzespołów: dławiki DC 48% THDi; filtr RFI; Safe Torque Off (STO); PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, CANopen. Moduł pamięci VLT® MCM 101 umożliwia sprawną implementację programu pracy falownika opracowanego dla konkretnej maszyny. Algorytm dla silników asynchronicznych i silników z magnesami trwałymi PM. Użytkownik ma swobodę wyboru technologii silnika o najlepszej sprawności dla konkretnego obszaru zainteresowań.


Eldar
Pozycjoner nastawczy RD6

Pozycjonery nastawcze dedykowane są do maszyn, w których istnieje potrzeba ustawiania maszyny w kilku, kilkunastu lub więcej osiach (np. maszyny do produkcji elementów meblowych, wiertarki wielowrzecionowe). Pozycjoner RD6 integruje w siebie silnik BLDC, enkoder absolutny oraz kontroler. System sterowania zadaje pozycje docelowe dla poszczególnych osi wybierając z zapisanej bazy danych nastawy odpowiednie dla danego elementu. Za pomocą magistrali komunikacyjnej (CANopen, Profibus, Modbus, EtherCAT, Powerlink) zostają rozesłane rozkazy jednocześnie do wszystkich kilkudziesięciu punktów. Takie rozwiązanie zapewnia, że po chwili maszyna jest ustawiona wg nowych wytycznych i gotowa do dalszej produkcji.


Eldar
Serwonapędy marki LITE-ON ISA7

Serwonapędy ISA7 to nowość na rynku. Dostępne są w zakresie 0,2-2 kW. Umożliwiają pracę w trybie kontroli pozycji, prędkości i momentu oraz w trybie mieszanym. Separacja obwodów zasilania i sterowania zapewniają stabilną pracę. Sterowanie impulsowe (krok, kierunek) i analogowe (+/-10V). Sprzężenie zwrotne za pomocą 17-bitowego enkodera. Programowalne wejścia/wyjścia. Komunikacja Modbus. Algorytm tłumienia wibracji gwarantuje skuteczną eliminację rezonansu mechanicznego. Parametryzacja z poziomu darmowego oprogramowania narzędziowego oraz nabudowanego panelu operatorskiego.


igus Sp. z o.o.
Przewody konfekcjonowane do napędów-readycable

Marka readycable to asortyment ponad 4000 przewodów fabrycznie zmontowanych zgodnie ze standardami wszystkich liczących się producentów napędów. igus rozszerzył zakres wyboru o przewody konfekcjonowane chainflex M, dostarczając je w dowolnej długości, z centymetrową precyzją, łącznie ze złączami. Te ekonomiczne przewody są odpowiednie dla ruchomych połączeń o średnim obciążeniu, do ok. 5 mln podwójnych cykli gięcia i obniżają cenę nawet o 60%. Gwarancja 36 miesięcy.


Nord Napędy Sp. z o.o.
Dystrybutor polowy NORDAC LINK

Dystrybutor polowy NORDAC LINK oferuje atrakcyjny cenowo układ sterowania napędem przystosowany do elastycznego montażu w pobliżu silnika. Może być swobodnie konfigurowany i łatwo zainstalowany. Odbiór eksploatacyjny i obsługa startera silnika jest łatwa dzięki przełącznikowi serwisowemu i urządzeniu do sterowania ręcznego. Może być zintegrowany w różnych systemach magistrali. Dostępny jako przetwornica częstotliwości (do 7,5 kW) i rozrusznik silnika (do 3 kW). Posiada również funkcję nawrotu.


Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna
Siłownik pneumatyczny z pozycjonerem

Siłownik ten służy do sterowania położenia tłoka w zależności od wartości zadanego ciśnienia wejściowego. Dzięki swojej budowie i możliwościom wykonania materiałowego może pracować z dużą dokładnością w bardzo trudnych warunkach (zapylenie, wysoka temperatura). Zastosowanie znajduje głównie w przemyśle energetycznym, kopalnianym i hutniczym. Przy wykorzystaniu przetwornika elektropneumatycznego jest możliwość sterowania siłownikiem sygnałem elektrycznym.


Sanyu Sobczak Sp. J.
Przemiennik częstotliwości serii SXE

Przemiennik częstotliwości serii SXE reprezentuje nową generację wysokiej jakości, wielofunkcyjnych, ekonomicznych i wysokowydajnych przemienników częstotliwości przeznaczony do zasilania silników jedno fazowych z kondensatorem pracy. Jest falownikiem skalarnym, przystosowany jest do zastosowania w dowolnej aplikacji. Posiada proste PLC i regulator PID. Przemiennik ten posiada również możliwość komunikacji po szynie RS485 (Modus). Szczególnie chętnie stosowany jest w aplikacjach HVAC. To co wyróżnia go spośród wielu przemienników częstotliwości obecnych na rynku i jest innowacyjne to to, że dedykowany jest do zasilania silników jedno fazowych z kondensatorem pracy. Obecnie na polskim rynku jest jeden producent i jeden dystrybutor tego typu przemienników częstotliwości. Przemiennik ten został specjalnie zaprojektowany i wykonany na zlecenie firmy SANYU Sobczak Spółka Jawna.


SITI-POL Sp. z o.o.
Przemiennik częstotliwości SIMPHOENIX

Cechą charakterystyczną przetwornic jest nowoczesny wygląd oraz funkcjonalność pozwalająca na rozbudowę przetwornicy o dodatkowe komponenty. Producent, firma Simphoenix, oferuje szeroką gamę falowników ze względu na moc oraz zastosowanie, przedział mocy to 0,4 do 315 kW. Ogromna ilość funkcji przemienników pozwala na zastosowanie ich w wielu gałęziach przemysłu m.in. wod.-kan., PPOŻ oraz w branży maszyn.
Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to zupełnie nowy produkt na polskim rynku, oferowany wyłącznie przez naszą firmę. Producent podzielił przetwornice na kilka podstawowych kategorii w zależności od wymogów i zastosowania.

4. SYSTEMY STEROWANIA PROCESAMI I UKŁADAMI


Asco Numatics Sp. z o.o.
Moduł komunikacyjny CHARM(CHARacterisation Module) - rewolucyjne podejście do systemu sterowania wyspami zaworowymi

Moduł 580 CHARM (CHARacterisation Module) od ASCO Numatics to unikalne rozwiązanie dedykowane dla łatwej integracji systemów pneumatycznych w środowisku kontroli procesu. Używając elektronicznie przystosowanej serii 580 CHARM,
możemy niezwykle prosto podłączyć wyspę zaworową do rozproszonego systemu sterowania (DCS) Emerson DeltaV. Moduł komunikacyjny 580 CHARM stanowi rewolucyjne podejście do rozproszonego systemu sterowania wyspami zaworowymi. Jego zalety odczują użytkownicy systemu DeltaVTM z serii S z takich branż jak branża chemiczna, farmaceutyczna, petrochemiczna, life science, czy też producenci żywności oraz napojów. Ta nowa technologia pozwala zaoszczędzić czas oraz obniżyć całkowite koszty, a co za tym idzie jednocześnie upraszcza sterowanie wyspami zaworowymi.


Asco Numatics Sp. z o.o.
FRL serii 651

Emerson zaprezentował nowy FRL serii 651 od firmy ASCO Numatics. Nowa linia FRL’i, poszerza gamę produktów do przygotowania powietrza o wysokim wskaźniku natężenia przepływu i obejmuje produkty o rozmiarach portów G 1/8 oraz G 1/4. Nowa seria idealnie nadaje się do zastosowań w automatyce maszyn oraz przemyśle przetwórczym. Nowe FRL’e serii 651 wymagają mniej miejsca i są zaprojektowane tak, aby można je było zmieścić w kompaktowych aplikacjach i urządzeniach, które wymagają dużego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Seria 651 może pracować w szerokim zakresie temperatur sięgających od -40° C, aż do +80° C co umożliwia ich wykorzystanie w różnorodnych aplikacjach w szerokim zakresie branż, w tym również w trudnych warunkach środowiskowych.


Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
Panel HMI Weintek MT8103Ie

Nowoczesny panel operatorski z dotykowym ekranem i wyświetlaczem 10.1" o dużej rozdzielczości 1024x600px. Dodatkowym atutem jest wbudowana łączność bezprzewodowa WiFi, która idealnie wpisuje to urządzenie w ideę Fabryki 4.0. Jest możliwość sterowania za pośrednictwem mechanizmu VNC, a zdalny nadzór wspaniale uzupełnia pre-aktywowana opcja dostępu szyfrowanego EasyAccess 2.0 (Tunel VPN). Dostęp do plików danych procesowych i alarmów mamy za pośrednictwem serwera FTP.


Phoenix Contact Sp. z o.o.
Sieciowe, hybrydowe rozruszniki silnika Contactron IFS

Sieciowe, hybrydowe rozruszniki silnika Contactron IFS przeznaczone są do sterowania silnikami do 3 kW. Na szerokości zaledwie 22,5 mm pozwalają załączać silnik i zmieniać kierunek jego pracy. Wyposażone są w zabezpieczenie przeciążeniowe i funkcję zatrzymania awaryjnego (Pl e). Wysterowanie urządzeń jak i przesyłanie danych procesowych może być zrealizowane przez bramkę: Profibus, Profinet, CANopen®, DeviceNet, Modbus lub Ethernet/IP. Do jednej bramki można podłączyć do 32 hybrydowych rozruszników silnika.


Phoenix Contact Sp. z o.o.
System w chmurze do PROFINET

Chmura to oparty na Internecie model przetwarzania procesów cyfrowych, łączących produkty, ludzi i firmy. PROFICLOUD rozszerza między innymi standard komunikacji PROFINET o nieograniczone możliwości Internetu, znacznie upraszczając rozproszoną komunikację. Urządzenia sieciowe – rozproszone lokalnie, regionalnie lub globalnie – jak również informacje z Internetu można dodawać łatwo z  PROFICLOUD do lokalnej sieci PROFINET. System chmury do PROFINET komunikacji przemysłowej o zasięgu globalnym składa się z łącznika PROFICLOUD, sterownika PROFICLOUD i licencji PROFICLOUD.
Poza dostępem do danych usługi w chmurze można wykorzystywać również do ich archiwizacji. Oprócz aktualnych taryf energetycznych i czasu lokalnego w aplikacji PROFINET można zintegrować również dane pogodowe czy kompleksowe obliczenia. Za pomocą usług w chmurze niemal wszystkie informacje dostarczane z chmury można przesyłać bezpośrednio do poziomu obiektu.


SDS-Automatyka Sp. J.
Sterowniki VIPA MICRO PLC

10-20 razy szybszy niż tradycyjne sterowniki PLC dzięki najnowszej technologii SPEED7, w 100% remanentna i rozszerzalna pamięć robocza, bardzo szybka magistrala wewnętrzna, zajmuje do 50% mniej miejsca, możliwy dostęp poprzez Bluetooth, odłączalny wtyk z technologią Push-in do instalacji okablowania bez użycia narzędzi, aktywne porty Ethernet ze zintegrowanym switchem, możliwa rozbudowa o max 8 modułów, opcjonalnie Bluetooth do diagnostyki i wizualizacji, w pełni kompatybilny z STEP7 – obsługuje IL, LAD, FBD, SCL i GRAPH7, programowalny za pomocą SPEED7 Studio, SIEMENS SIMATIC manger oraz SIEMENS TIA Portal, rewolucyjny designe.


Turck Sp. z o.o.
Moduł bezpieczeństwa TBPN-L1-FDIO1-2IOL

Hybrydowy moduł bezpieczeństwa TBPN-L1-FDIO1-2IOL w jednej obudowie łączy kanały bezpieczne (zgodne z najwyższą kategorią 4 PLe, SIL 3) oraz kanały standardowe, w tym dwa mastery IO-Link. Kanały bezpieczne modułu są konfigurowane (dwa wejścia bezpieczne oraz dwa wejścia/wyjścia bezpieczne) a realizowane funkcje bezpieczeństwa są programowalne, dzięki czemu urządzenie idealnie nadaje się zarówno do niewielkich aplikacji, w których moduł samodzielnie kontroluje funkcje safety i w razie potrzeby wymienia informacje ze standardowym PLC, jak również do rozległych aplikacji wykorzystujących sterownik PLC bezpieczeństwa. Wysoki stopień ochrony IP umożliwia montaż modułu bezpośrednio na konstrukcji maszyny.5. URZĄDZENIA POMIAROWE I CZUJNIKI


Eldar
Enkoder absolutny do powierzchni obłych SMLA

Enkoder absolutny SMLA przeznaczony jest do bezdotykowego pomiaru pomieszczeń na powierzchniach liniowych lob obłych. Może być stosowany zarówno z taśmą magnetyczną, jaki i pierścieniami magnetycznymi (m.in. modułowy pierścień MRA262). Wysoki stopień ochrony (IP68) i szeroki zakres temperatury pracy (-25°C + 85° C) zapewniają odporność na zanieczyszczenia i wilgoć w trudnych warunkach przemysłowych. Rozdzielczość układu wynosi 16384 pozycje/400mm. Maksymalna prędkość posuwu to 16 m/s. Informacja o pozycji dostępna jest poprzez interfejs SSI lub BiSS. Dostępny jest również bit alarmu, który ułatwia diagnostykę systemu.


Elmark Automatyka
Analizator jakości energii elektrycznej z protokołem Profinet UMG 96RM-PN

UMG 96RM-PN to uniwersalny analizator energii, wyposażony jako jeden z nielicznych w przemysłowy interfejs komunikacyjny - PROFINET, co czyni go unikatowym urządzeniem. Ponadto, można też doczytać z niego pomiary za pomocą protokołu Modbus RTU i TCP a także za pomocą popularnego w świecie IT protokołu SNMP. Użytkownicy mogą odczytać dane pomiarowe przez interfejs webowy, za pomocą oprogramowania GridVis a także bezpośrednio z wyświetlacza segmentowego LCD. UMG 96RM-PN  monitoruje, analizuje, rejestruje takie parametry jak moc czynna, moc bierna, prąd upływu (RCM), ogólny pobór prądu, napięcie, wyższe harmoniczne i itp.. W urządzeniu można zdefiniować progi po przekroczeniu których wykonane będą różne akcje, np.  załączenie wyjścia cyfrowego. Warto tez wspomnieć o monitorowaniu prądu upływu RCM, ponieważ może ono w wielu przypadkach przeciwdziałać przestojom produkcyjnym. Prąd upływu to prąd jaki przepływa przez wyłącznik różnicowo-prądowy przed jego zadziałaniem. Często prąd ten pojawia się gdy izolacja ulega degradacji.


Turck Sp. z o.o.
Moduł IMX 12-CCM

IMX 12-CCM to prosty, montowany na szynę DIN moduł, który dzięki wbudowanym czujnikom kontroluje temperaturę, wilgotność i dystans do szafy i w razie przekroczenia ustawionych progów aktywuje przekaźniki alarmowe. To pozwala na szybką reakcję w typowych przypadkach utraty szczelności, nadmiernego wzrostu/spadku temperatury wewnątrz szafki czy niedomknięcia drzwi.

 

Reklama