Pokaż menu

Lista recenzentów


Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku „Napędy i Sterowanie” w 2018 r. recenzowali:
 
 • Dr inż. Piotr Chudzik – Instytut Automatyki, Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Dębowski – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Doc. dr hab. inż. Krzysztof Duszczyk – Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz – Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Stefan Gierlotka – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka – Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG – Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Grzegorz Karoń – Wydział Transportu, Politechnika Śląska
 • Dr inż. Klaudiusz Klarecki – Zakład Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Technologicznych, Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. inż. Adam Klich – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dr hab. inż. Krzysztof Kotwica – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. nadzw. ZUT – Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Dr inż. Andrzej Przytulski – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
 • Dr inż. Czesław Pypno – Katedra Logistyki i Technologii Transportu, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Dr hab. inż. Michał Stosiak, prof. nadzw. PWr – Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG – Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska
 • Dr inż. Zbigniew Szulc – Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO – Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
 • Prof. dr hab. inż. Edward Tomasiak – Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Dr inż. Grzegorz Wiciak – Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Prof. dr hab. inż. Teodor Winkler – Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Dr hab. inż. Jan Zawilak, prof. PWr – Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. inż. Jan Zwolak, prof. UR – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Rzeszowski

   

Reklama