Pokaż menu

Firmy z okładek

Heindenhein  FestoFinder

Reklama

Współpraca

Bezpieczna rodzina produktów Kübler


kubler

Firma Fritz Kübler GmbH prezentuje światowy poziom w produkcji czujników do pomiaru prędkości i pozycjonowania. Bezpieczeństwo od lat jest jednym z głównych celów firmy. Obecnie, dzięki wprowadzeniu na rynek pierwszego enkodera z dopuszczeniem SIL, jesteśmy postrzegani jako pionierzy w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.

System Küblera zapewnia proste, szybkie i tanie wdrożenie zadań bezpieczeństwa dla różnych zastosowań (monitorowanie bezpieczeństwa ruchu w jednej lub wielu osiach, bezpieczne działanie barier świetlnych, monitorowanie drzwi i ich zamknięć, awaryjne zatrzymanie, urządzenia kontrolujące).

Moduły z tej serii są programowalne i mogą przetwarzać informacje z enkoderów, wyłączników awaryjnych, przycisków sterowania oburęcznego, kurtyn świetlnych oraz innych bezpiecznych urządzeń sterujących na odpowiednie bezpieczne funkcje napędowe. Podstawowe moduły mogą być łączone ze sobą, zapewniając nieograniczoną bezpieczną komunikację między sobą za pomocą sieci AS-i. Ta bezpieczna komunikacja jest zaletą szczególnie w przypadku rozbudowanych projektów.

W fabrykach i zakładach, oprócz prostej modernizacji, ważną rolę odgrywa również dostrzegany przez producenta aspekt ekonomiczny. Oferta firmy Kübler wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, tworząc rozwiązanie nie tylko dla nowo powstających, ale również dla modernizujących się zakładów.

Kubler Sp. z o.o.
www.kubler.pl

 

Reklama