Pokaż menu

Firmy z okładek

Heindenhein  FestoFinder

Reklama

Współpraca

Bezprzewodowy wyłącznik radiowy o 3-stopniowym działaniu


steute

Bazując na protokole radiowym sWave®-safe, firma steute opracowała wyłącznik nożny o 3-stopniowym działaniu.

RF GFS 2 D (VD) SW2.4-safe jest bezprzewodowym wyłącznikiem nożnym bezpieczeństwa o 3-stopniowym działaniu (wył.-wł.-wył.). Wyłącznik może być wyposażony w punkt oporu, dostępne są wersje z/bez blokady mechanicznej zestyków. Urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający odpowiednią ergonomię pracy i niewymagającą dużego wysiłku aktywację, a jednocześnie wysoką trwałość, także w przypadku pracy w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

Łączniki RF GFS 2 D (VD) SW2.4-safe przeznaczone są do współpracy m.in. z prasami i innymi maszynami służącymi do obróbki plastycznej metali. Aktywacja wyłącznika, aż do osiągnięcia pozycji środkowej, może wyzwalać np. ruch suwaka prasy. Dla odmiany, gdy stopka pedału znajduje się w jednej z dwóch skrajnych pozycji, suwak prasy lub inne niebezpieczne narzędzie jest niezwłocznie zatrzymywane. Funkcja zezwolenia (stopka pedału w pozycji środkowej) jest aktywna jedynie wtedy, gdy operator świadomie ją wybierze.

Wyłączniki nożne bezpieczeństwa firmy steute spełniają wymagania wszystkich odnośnych norm (w tym DIN EN 12622 oraz DIN EN 60947-5-8) i mają certyfikat DGUV. Zastosowane moduły zestyków zapewniają płynny proces przełączania i jednocześnie zapobiegają np. szarpaniu suwaka prasy przy przełączaniu wyłącznika z pozycji końcowej (zablokowanej) do wyjściowej (reset).

Bezprzewodowa transmisja sygnałów sterujących pozwala operatorowi na bezpieczne przemieszczanie się wzdłuż maszyny, bez ryzyka potknięcia się o leżące na podłodze kable: wyłącznik może być umieszczony w dowolnym, najbardziej dogodnym miejscu. Stanowi to szczególną zaletę w przypadku większych maszyn czy linii produkcyjnych.

steute Polska
www.steute.pl

Reklama