Pokaż menu

Firmy z okładek

Heindenhein  FestoFinder

Reklama

Współpraca

Język Lua – nowy sposób programowania robotów w Industry 4.0


bosch

Oferowana przez firmę Bosch Rexroth platforma inżynierska Open Core Engineering obsługuje obecnie język skryptowy Lua. Otwiera to przed użytkownikami nowe możliwości robotyzacji produkcji. Język Lua, cechujący się prostą i łatwo zrozumiałą składnią, sprawdził się na całym świecie. Jest używany na przykład do sterowania skomplikowanymi obiektami w grach komputerowych. Obecnie firma Bosch Rexroth umożliwia wykorzystanie zalet tego języka w branży automatyzacji.

Lua nadaje się znakomicie do programowania małych urządzeń i jednostek sterujących podłączonych do sieci, gdyż interpreter języka skryptowego jest bardzo mały – zajmuje mniej niż pół megabajta. Z uwagi na różnorodne możliwe zastosowania języka Lua w środowisku Industry 4.0 firma Bosch Rexroth zintegrowała interpreter tego języka z interfejsem Open Core swoich jednostek sterujących IndraMotion MLC.

Łatwiejsze programowanie i uruchamianie robotów
Elastyczność języka Lua umożliwia bardzo łatwe definiowanie specyficznych dla użytkownika interfejsów sterowania ruchami osiowymi robotów czy innych maszyn. Na przykład firma Bosch Rexroth udostępnia bibliotekę prostych funkcji dla języka programowania RCL (Robot Control Language – język sterowania robotami), która ułatwia przejście na nową technologię. System sterowania IndraMotion MLC używa następnie skryptu Lua zamiast RCL.

Pakiet SDK (Software Development Kit) do interfejsu Open Core, umożliwiający programowanie w języku skryptowym Lua, można pobrać bezpłatnie po zalogowanu ze strony www.

Ponadto dostępne jest bezpłatnie środowisko programowania w języku Lua (Lua Development Toolkit – LDT).

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
www.boschrexroth.pl

Reklama