Pokaż menu

Firmy z okładek

HF Inverter  Napędy i SterowanieFESTO 

Reklama

Współpraca

Nowe moduły przekaźnikowe PROTECT SRB-E-FWS-TS
W nowych modułach bezpieczeństwa w wersji podstawowej SRB-E-302FWS-TS w jednym komponencie zawarte są funkcje bezpiecznego monitorowania bezruchu i bezpiecznego przekaźnika czasowego.

W SRB-E-402FWS-TS wraz z dodatkowym monitorowaniem osłon bezpieczeństwa w jednym urządzeniu zawarte są nawet trzy funkcje – co jest unikatowym rozwiązaniem na rynku.

Bezpieczne monitorowanie bezruchu: monitoruje impulsy podłączonych czujników. Dzięki stałemu porównywaniu częstotliwości wejściowej (wartość rzeczywista) ze wstępnie ustawioną wartością wzorcową (częstotliwość bezruchu) urządzenie wykrywa spadki częstotliwości poniżej wartości granicznej i aktywuje wyjścia bezpieczeństwa.

W przypadku obracających się części urządzenia o stałych czasach wybiegu – np. napędów, silników i wałów – można również stosować moduły SRB-E-FWS-TS jako bezpieczny przekaźnik czasowy, np. do bezpiecznego pomiaru zadanego czasu. Sterownik jest aktywowany tylko po upływie założonego czasu, na przykład w celu odryglowania urządzenia bezpieczeństwa.

Wariant SRB-E-402FWS-TS oferuje dodatkowo możliwość dwukanałowego monitorowania elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa z opcjonalną detekcją zwarć międzykanałowych. Przy użyciu tego modułu, np. w trakcie trwania niebezpiecznego ruchu, osłona bezpieczeństwa pozostaje zaryglowana, a druga funkcja bezpieczeństwa (monitorowania osłony) zapewnia bezpieczne zatrzymanie tego ruchu.

Dla wymienionych urządzeń częstotliwość bezruchu można ustawić w zakresie od 0,5 Hz do 10 Hz, a czas bezpiecznego opóźnienia może wynosić od 0,5 s do 3000 s.

Schmersal-Polska
www.schmersal.pl

 

Reklama