Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FAULHABERSEW-Eurodrive  Hannover MesseFinder  Danfoss

Reklama

Współpraca

Przekształtnik AC/DC/DC
Dwukierunkowy, trójfazowy przekształtnik AC/DC/DC typu MFC1000AcR, opracowany przez ZE TWERD, przeznaczony jest do ładowania baterii pojazdów elektrycznych oraz obsługi banków energii. Przekształca on napięcie przemienne 3 × 400 V 50 Hz na napięcie stałe 225–780 V. Wejściowy obwód przekształtnika zrealizowany jest na trójfazowym mostku tranzystorowym, dzięki czemu baterie mogą być rozładowywane nie tylko na opcjonalne rezystory obwodu DC, ale także na sieć elektryczną. Komunikacja z BMS baterii odbywa się poprzez złącze CAN.

Przekształtnik posiada 3 tryby pracy: ładowanie, rozładowanie na sieć elektryczną oraz rozładowanie na rezystory podłączane do obwodu DC. Sterowanie pracą odbywa się bezpośrednio z panelu operatorskiego lub za pośrednictwem wejść cyfrowych (DI), złącz RS232/485 (Modbus) lub magistrali CAN. W celu ułatwienia komunikacji z użytkownikiem panel operacyjny ma możliwość wyboru języka: polski i angielski.

Zastosowanie mostka aktywnego od strony zasilania poza dwustronnym przepływem anergii elektrycznej zapewnia także sinusoidalny pobór prądu. Przetwornica DC/DC na wyjściu urządzenia odpowiada za regulację napięcia i prądu wyjściowego urządzenia. Do prawidłowego działania przekształtnika niezbędny jest także filtr LCL od strony zasilania oraz dławik przetwornicy DC/DC.

Zaciski sterujące przekształtnika odizolowane są galwanicznie od obwodu procesora i obwodu mocy. Całkowita separacja procesora zarówno od obwodów mocy, jak i zacisków sterujących zapewnia dużą odporność systemu mikroprocesorowego na zakłócenia.

Zakład Energoelektroniki TWERD
www.twerd.pl

Reklama