Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Plan wydawniczy


Plan wydawniczy na rok 2018 do pobrania w wersji pdf
Plan wydawniczy na rok 2019 do pobrania w wersji pdf

Tematyka miesięcznika na rok 2018 do pobrania w wersji pdf
Tematyka miesięcznika na rok 2019 do pobrania w wersji pdf

stoisko Wydawnictwa

Numer – miesiąc wydania

Data zamknięcia numeru
Targi – udział w targach i promocja
Tematyka
1(225)
1/2018
5.12.2017

ELEKTROTECHNIKA
Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
31 stycznia – 2 lutego 2018 r., Warszawa

INDUSTRYmeeting
Targi Technologii Przemysłowych
20–21 lutego 2018 r., Sosnowiec

XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej
26–28 lutego 2018 r., Kraków

KOMEKO 2018
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

Konferencja Naukowo-Techniczna
19–21 marca 2018 r.

 • PRZEMYSŁ 4.0
 • EFEKTYWNOŚĆ W GÓRNICTWIE
 • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
 • Systemy mechatroniczne
 • Monitoring i systemy sterowania
 • Utrzymanie ruchu
 • Automatyzacja transportu szynowego
 • Efektywność w energetyce
 • Napędy
 • Oleje, środki smarne
2(226)
2/2018
5.01.2018

WARSAW PACK
Targi Techniki Pakowania i Opakowań
27 lutego – 1 marca 2018 r. Nadarzyn

ENEX
Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
ENEX Nowa Energia
Targi Odnawialnych Źródeł Energii
28 lutego – 1 marca 2018 r., Kielce

 • AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
 • EFEKTYWNOŚĆ W ENERGETYCE
 • Bezpieczeństwo sieci przemysłowych
 • Technika przemieszczeń liniowych i montażu
 • Hydraulika siłowa
3(227)
3/2018
05.02.2018

AUTOMATICON
Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
20–23 marca 2018 r., Warszawa

PNEUMATICON
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
10–12 kwietnia 2018 r., Kielce

TRANSPORTEX
Targi Transportu i Spedycji
LOGISTEX 2018
Salon Logistyki, Magazynowania i Transportu
24–25 kwietnia 2018 r., Sosnowiec

INNOFORM
Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego
24–26 kwietnia 2018 r., Bydgoszcz

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • Nowe technologie
 • Roboty przemysłowe
 • Termowizja
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Systemy mechatroniczne
4(228)
4/2018
05.03.2018

EXPOPOWER
Międzynarodowe Targi Energetyki
SECUREX
Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń
GREENPOWER
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
23–26 kwietnia 2018 r., Poznań

WOD-KAN
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
5–7 czerwca 2018 r., Bydgoszcz

 • BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE
 • Hydraulika w technice mobilnej
 • Sterowanie procesami
 • Efektywność energetyczna
 • Systemy transportowe
 • Wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych
 • Maszyny i urządzenia dla wodociągów i kanalizacji
 • Przesył energii
 • Cyberbezpieczeństwo
5(229)
5/2018
5.04.2018

Konferencja Automatyków RYTRO
22–23 maja 2018 r., Rytro

„Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych” – BOBRME KOMEL
Seminarium techniczne
23–25 maja 2018 r., Rytro

 • TERMOWIZJA, MONITORING, POMIARY
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Napędy hybrydowe
 • Diagnostyka i kontrola urządzeń
 • Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of Things)
6(230)
6/2018
5.05.2018

ITM INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY
(Salony: HAPE; MACH–TOOL; SURFEX, METALFORUM, WELDING, TRANSPORTA, Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, Nauka dla Gospodarki)
MODERNLOG
Międzynarodowe Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu
5–8 czerwca 2018 r., Poznań

„Sieci Komputerowe” SK’18 (Computer Networks – CN’18)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
19–22 czerwca 2018 r.

 • PRZEMYSŁ MASZYNOWY, INNOWACJE
 • PRZEMYSŁ 4.0
 • Termowizja, monitoring, układy regulacji
 • Inteligentny budynek
 • Robotyka
 • Oprogramowanie, sieci przemysłowe
 • Systemy informatyczne
7/8 (231/232)
7–8/2018
5.06.2018

DREMA
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
11–14 września 2018 r., Poznań

KOMTECH 2018. INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA.
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

24–26 września 2018 r., Szczyrk

 • SYSTEMY AUTOMATYZACJI W GÓRNICTWIE
 • AUTOMATYZACJA TRANSPORTU SZYNOWEGO
 • Inteligentne układy zasilania, sterowania
 • Diagnostyka
 • Nowe technologie
 • Silniki elektryczne
 • Transformatory
9 (233)
9/2018
30.07.2018

ENERGETAB 
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
11–13 września 2018 r., Bielsko-Biała

CONTROL–TECH
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących
25–27 września 2018 r., Kielce

TAROPAK 
Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania
1–4 października 2018 r., Poznań

TOOLEX
Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki
WIRTOTECHNOLOGIA
Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów
2–4 października 2018 r., Sosnowiec

MAINTENANCE
Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji
SyMas
Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
10–11 października 2018 r., Kraków

KOMPOZYT-EXPO
Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych
16–17 października 2018 r., Kraków

FASTENER POLAND
Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia
16–18 października 2018 r., Kraków

MetalMEETING
Targi Produkcji i Dystrybucji Metali
SURFPROTECT
Targi Zabezpieczeń Powierzchni
ExpoWELDING
Międzynarodowe Targi Spawalnictwa
SafeWELDING Expo
Salon Bezpiecznego Spawania i Ochrony Przeciwpożarowej
16–18 października 2018 r., Sosnowiec

 • AUTOMATYKA W ENERGETYCE
 • AUTOMATYKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 • Efektywność w energetyce
 • Automatyka w przemyśle maszynowym
 • Układy regulacji automatycznej
 • Systemy transportowe
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Komponenty do produkcji oraz systemy dla przemysłu
10(234)
10/2018
5.09.2018

HaPeS 
Międzynarodowe Targi Hydrauliki, Pneumatyki i Mechatroniki
23–25 października 2018 r., Katowice

HydroSilesia
Targi Gospodarki Wodno-Ściekowej
24–25 października 2018 r., Sosnowiec

WARSAW INDUSTRY WEEK 
Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych
6–8 listopada 2018 r., PTAK Warsaw Expo

ENERGETICS
Lubelskie Targi Energetyczne
13–15 listopada 2018 r., Lublin

 • HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I STEROWANIE
 • Diagnostyka
 • Inteligentne układy zasilania
 • Systemy mechatroniczne
 • Bezpieczeństwo w przemyśle
 • Napędy hybrydowe i elektryczne
 • Oleje, środki smarne
 • Energia odnawialna
11(235)
11/2018
5.10.2018

AUTOMOTIVE PARTS EXPO
16–18 listopada 2018 r., Nadarzyn

ExpoBONDING
Targi Technologii Klejenia
Forum Silesia 3DPrint
21–22 listopada 2018 r., Sosnowiec

WAGexpo
Targi Ważenia i Dozowania
21–22 listopada 2018 r., Sosnowiec

WODA. ŚCIEKI. OSADY
Konferencja Techniczna
4–5 grudnia 2018 r., Sheraton Warsaw Hotel

 • AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Oprogramowanie, sieci przemysłowe
 • Technika przemieszczeń liniowych i montażu
 • Roboty przemysłowe
 • Sterowniki PLC i systemy sterowania
 • Systemy transportowe
 • Innowacje wod.-kan.
12(236)
12/2018
5.11.2018

BUDMA
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury
12–15 lutego 2019 r., Poznań

 • INTELIGENTNY BUDYNEK
 • BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE
 • Systemy mechatroniczne
 • Napędy elektryczne i hydrauliczne
 • Technologie próżniowe i sprężonego powietrza
 • Cyberbezpieczeństwo

Reklama