Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  Napędy i SterowanieRoboty Przemysłowe

Reklama

Współpraca

Plan wydawniczy


Plan wydawniczy na rok 2019 do pobrania w wersji pdf
Plan wydawniczy na rok 2020 do pobrania w wersji pdf

Tematyka miesięcznika na rok 2019 do pobrania w wersji pdf
Tematyka miesięcznika na rok 2020 do pobrania w wersji pdf

stoisko Wydawnictwa

Numer – miesiąc wydania

Data zamknięcia numeru
Targi – udział w targach i promocja
Tematyka
1(237)
1/2019
5.12.2018

XXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej
25–27 lutego 2019 r., Kraków

INDUSTRYmeeting
Targi Technologii Przemysłowych
27–28 lutego 2019 r., Sosnowiec

KOMEKO 2019
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

Konferencja Naukowo-Techniczna
25–27 marca 2019 r., Szczyrk

 • PRZEMYSŁ 4.0
 • TECHNOLOGIE 3D
 • Efektywność w górnictwie
 • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
 • Systemy mechatroniczne
 • Monitoring i systemy sterowania
 • Utrzymanie ruchu
 • Automatyzacja transportu szynowego
 • Efektywność w energetyce
 • Napędy
 • Oleje, środki smarne
2(238)
2/2019
5.01.2019

LOGISTEX 2019
Salon Logistyki i Magazynowania w Przemyśle
27–28 lutego 2019 r., Sosnowiec

ENEX 
Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
ENEX Nowa Energia
Targi Odnawialnych Źródeł Energii
27–28 lutego 2019 r., Kielce

WARSAW PACK 
Targi Techniki Pakowania i Opakowań
5–7 marca 2019 r. Nadarzyn

INNOFORM
Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego
12–14 marca 2019 r., Bydgoszcz

ELEKTROTECHNIKA
Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
13–15 marca 2019 r., Warszawa

Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju
IV Konferencja Naukowa
1–2 kwietnia 2019 r., Rzeszów

 • AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
 • EFEKTYWNOŚĆ W ENERGETYCE
 • Bezpieczeństwo sieci przemysłowych
 • Technika przemieszczeń liniowych i montażu
 • Hydraulika siłowa
3(239)
3/2019
05.02.2019

AUTOMATICON 
Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
26–29 marca 2019 r., Warszawa

KIELCE FLUID POWER 
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
26–28 marca 2019 r., Kielce

TRANSPORTEX
Targi Transportu i Spedycji
SilesiaKOMUNIKACJA 2019
Targi Transportu Publicznego
16–17 kwietnia 2019 r., Sosnowiec

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • Nowe technologie
 • Roboty przemysłowe
 • Termowizja
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Systemy mechatroniczne
4(240)
4/2019
05.03.2019

EXPOPOWER 
Międzynarodowe Targi Energetyki
GREENPOWER
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
7–9 maja 2019 r., Poznań

WOD-KAN
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
21–23 maja 2019 r., Bydgoszcz

 • BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE
 • Hydraulika w technice mobilnej
 • Sterowanie procesami
 • Efektywność energetyczna
 • Systemy transportowe
 • Wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych
 • Maszyny i urządzenia dla wodociągów i kanalizacji
 • Przesył energii
 • Cyberbezpieczeństwo
5(241)
5/2019
5.04.2019

Konferencja Automatyków RYTRO
21–22 maja 2019 r., Rytro

„Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych”
BOBRME KOMEL – Seminarium techniczne

22–24 maja 2019 r., Rytro

 • TERMOWIZJA, MONITORING, POMIARY
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Technologie przyrostowe 3D
 • Napędy hybrydowe
 • Diagnostyka i kontrola urządzeń
 • Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of Things)
6(242)
6/2019
5.05.2019

ITM INNOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY 
(Salony: HAPE; MACH–TOOL; SURFEX, METALFORUM, WELDING, TRANSPORTA, Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, Nauka dla Gospodarki)
MODERNLOG
Międzynarodowe Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu
4–7 czerwca 2019 r., Poznań

„Sieci Komputerowe” SK’19 (Computer Networks – CN’19)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
25–27.06.2019 r., Kamień Śląski

 • PRZEMYSŁ MASZYNOWY, INNOWACJE
 • PRZEMYSŁ 4.0
 • Termowizja, monitoring, układy regulacji
 • Inteligentny budynek
 • Robotyka
 • Oprogramowanie, sieci przemysłowe
 • Systemy informatyczne
7-8(243-244)
7-8/2019
5.06.2019

KATOWICE 2019 
Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego
10–13 września 2019 r., Katowice (Spodek)

DREMA
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
10–13 września 2019 r., Poznań

TRAKO
Międzynarodowe Targi Kolejowe
24–27 września 2019 r., Gdańsk  

KOMTECH 2019.
INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA. BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

14–16 października 2019 r., Szczyrk

ELGOR
Konferencja Naukowo-Techniczna
24–25 października 2019 r., Sosnówka

 • SYSTEMY AUTOMATYZACJI W GÓRNICTWIE
 • AUTOMATYZACJA TRANSPORTU SZYNOWEGO
 • Inteligentne układy zasilania, sterowania
 • Diagnostyka
 • Nowe technologie
 • Silniki elektryczne
 • Transformatory
9(245)
9/2019
30.07.2019

ENERGETAB 
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
17–19 września 2019 r., Bielsko-Biała

TAROPAK 
Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania
30 września – 3 października 2019 r., Poznań

POLAGRA-TECH
Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
POLAGRA-FOOD
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych
PAKFOOD
Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego
30 września – 3 października 2019 r., Poznań

TOOLEX
Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki
WIRTOTECHNOLOGIA
Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów
OILExpo
Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu
1–3 października 2019 r., Sosnowiec

MAINTENANCE 
Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji
SyMas
Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
2–3 października 2019 r., Kraków

KOMPOZYT-EXPO
Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych
FASTENER POLAND
Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia
8–9 października 2019 r., Kraków

 • AUTOMATYKA W ENERGETYCE
 • AUTOMATYKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 • Efektywność w energetyce
 • Automatyka w przemyśle maszynowym
 • Układy regulacji automatycznej
 • Systemy transportowe
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Komponenty do produkcji oraz systemy dla przemysłu
10(246)
10/2019
5.09.2019

WARSAW INDUSTRY WEEK
Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych
13–15 listopada 2019 r., PTAK Warsaw Expo

ENERGETICS
Lubelskie Targi Energetyczne
19–21 listopada 2019 r., Lublin

 • HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I STEROWANIE
 • Diagnostyka
 • Inteligentne układy zasilania
 • Systemy mechatroniczne
 • Bezpieczeństwo w przemyśle
 • Napędy hybrydowe i elektryczne
 • Oleje, środki smarne
 • Energia odnawialna
11(247)
11/2019
5.10.2019

HPAmeeting
Targi Hydrauliki, Pneumatyki, Automatyki w Procesach Przemysłowych
27–28 listopada 2019 r., Sosnowiec

 • AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Oprogramowanie, sieci przemysłowe
 • Technika przemieszczeń liniowych i montażu
 • Roboty przemysłowe
 • Sterowniki PLC i systemy sterowania
 • Systemy transportowe
 • Innowacje wod.-kan.
12(248)
12/2019
5.11.2019

BUDMA
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury
INTERMASZ
Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego
4–7 lutego 2020 r., Poznań

 • CYFRYZACJA W PRZEMYŚLE
 • AUTOMATYZACJA TRANSPORTU SZYNOWEGO
 • Bezpieczeństwo w przemyśle
 • Systemy mechatroniczne
 • Napędy elektryczne i hydrauliczne
 • Inteligentny budynek
 • Cyberbezpieczeństwo

Reklama