Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FANUCNapędy i Sterowanie  FESTO

Reklama

Współpraca

CNC PILOT 640. Układ sterowania dla tokarek CNCDzięki elastycznej konstrukcji i licznym funkcjom programowania CNC PILOT 640 zapewnia optymalne wsparcie zarówno podczas toczenia pojedynczych detali, jak i przy produkcji wielkoseryjnej. Z uwagi na prostą obsługę i efektywne programowanie opanowanie tego systemu wymaga minimalnego czasu szkolenia. CNC PILOT 640 umożliwia sterowanie pracą tokarek poziomych, pionowych i karuzelowych. Pozwala na obsługę maszyn z jednym i wieloma wrzecionami. Zapewnia także kontrolę wszystkich osi tokarek: począwszy od pozycjonowania wrzeciona głównego, poprzez napędzanie narzędzi, oś C, aż do osi Y i B. Ogromnym udogodnieniem jest praca wielokanałowa, stwarzająca możliwość jednoczesnego wykonywania różnych etapów obróbki z wykorzystaniem kilku łóż.


CNC PILOT 640 pozwala na graficzne wprowadzanie zadanego konturu i programowanie smart.Turn w sposób bardzo komfortowy. Tryb DIN PLUS umożliwia natomiast programowanie za pomocą zmiennych, oferuje dodatkowe opcje sterowania specjalnymi komponentami maszyny i wykonywania programów utworzonych przez zewnętrzne systemy.


Trójwymiarowa symulacja graficzna
Trójwymiarowa symulacja graficznaCNC PILOT 640 oferuje wiele wydajnych cykli toczenia, frezowania i wiercenia. Ponadto w standardzie dostępne są cykle gwintowania oraz wzory gwintowania i wiercenia. Dodatkową zaletą jest możliwość łączenia w programie NC jednostek DIN/ISO z inną metodą programowania.

TURN PLUS pozwala na tworzenie programu obróbki w bardzo krótkim czasie. Po wprowadzeniu konturu przygotówki, konturu wykończonej części, rodzaju materiału i urządzenia mocującego TURN PLUS automatycznie ustala plan pracy, wybiera strategię obróbki, dobiera narzędzia oraz dane skrawania i generuje bloki NC. Wynikiem jest skomentowany i zoptymalizowany program smart.Turn z blokami roboczymi (jednostkami).


 
 
CNC Pilot 640 z Touch Screen 19"
CNC Pilot 640 z Touch Screen 19"W ten sposób TURN PLUS gwarantuje pewność i bezpieczeństwo podczas rozpoczynania pracy programu zarówno w przypadku frezowania, wiercenia, toczenia z osią C lub Y na powierzchniach czołowych i cylindrycznych, jak i na powierzchniach czołowych w maszynach z przeciwnymi wrzecionami. CNC PILOT 640 automatycznie generuje programy obróbki dla skomplikowanych detali, które wymagają obróbki przedniej i tylnej ściany oraz na powierzchniach bocznych. Dzięki temu, po definiowaniu geometrii, można zaoszczędzić nawet do 90% czasu potrzebnego do utworzenia programu NC.

Trójwymiarowa symulacja graficzna pozwala na bardzo szczegółową ocenę wiercenia, toczenia lub frezowania jeszcze przed rzeczywistą obróbką materiału. Dotyczy to także złożonych operacji wielokanałowych – w tym przypadku wyświetlane są wszystkie przedmioty i ruchy narzędzi na poszczególnych łożach maszyny.

Swobodny widok wokół dowolnej osi umożliwia wizualną kontrolę półfabrykatu i gotowej części pod każdym kątem.

Intuicyjna nawigacja umożliwia powiększenie każdego zaprogramowanego szczegółu, łącznie z konturami osi C na powierzchni cylindrycznej lub czołowej oraz konturami osi Y na płaszczyźnie pochylonej. Dzięki tym funkcjom symulacja 3D pozwala wykryć nawet najmniejszy błąd przed rozpoczęciem procesu toczenia. Programowanie strukturalne smart.Turn umożliwia tworzenie programu za pomocą bloków zwanych „jednostkami”. Każda jednostka jest jednoznacznie zdefiniowana i opisuje całkowicie dany etap obróbki. Wszystkie parametry narzędzia, technologii, konturu i cyklu zawarte są w specjalnych formularzach ilustrowanych za pomocą grafiki kontekstowej. Taka metoda zapewnia całkowite i poprawne zdefiniowanie każdego bloku roboczego.


Widok ekranu z oprogramowaniem TURN PLUS
Widok ekranu z oprogramowaniem TURN PLUS


Monitorowanie pracy silników
Monitorowanie pracy silnikówInteraktywne programowanie konturów ICP wspiera zadania, w przypadku których złożoność obrabianego detalu lub brak pewnych wymiarów na rysunku technicznym uniemożliwia ich wykonanie za pomocą standardowych cykli. Wykorzystując oferowaną opcję, wystarczy bezpośrednio opisać kontury na podstawie rysunku lub zaimportować kontur dostępny w formacie DXF.

Oprogramowanie to pozwala na używanie współrzędnych absolutnych i inkrementalnych. Umożliwia również wprowadzanie punktu końcowego, długości linii, punktu środkowego lub promienia łuku. Dodatkowo wymagane jest określenie, czy ścieżka powinna być styczna do następnego konturu.

Dopóki dane są zdefiniowane matematycznie, MANUAL PLUS oblicza brakujące współrzędne, przecięcia, punkty środkowe itd. Jeżeli wprowadzone dane pozwalają na kilka rozwiązań, wszystkie możliwości można wówczas wyświetlić, a następnie wybrać propozycję pasującą do rysunku. Dostępne są opcje modyfikowania istniejących konturów.

CNC PILOT 640 monitoruje obciążenie silnika wrzeciona, co pozwala na wykrycie zużycia i zniszczenia narzędzi podczas obróbki. Podczas monitorowania chwilowe obciążenie silnika porównywane jest z wartościami użytkowymi operacji referencyjnej.

Rzeczywiste wskaźniki wykorzystania wrzeciona mogą być wyświetlane w sposób graficzny w odrębnym oknie. Istnieje możliwość ustawienia dwóch wartości granicznych obciążenia. Po przekroczeniu wartości pierwszej używane narzędzie oznaczane jest jako zużyte, a układ sterowania automatycznie wymieni je przy kolejnym TOOL CALL.

Po przekroczeniu drugiego ograniczenia CNC PILOT 640 zatrzymuje proces obróbki, zakładając, że nastąpiło złamanie narzędzia. System ten zapewnia niezawodność procesu podczas zmian bezobsługowych.

CNC PILOT 640 umożliwia wiercenie i frezowanie z osią B na pochylonych płaszczyznach. Tego typu obróbkę można zaprogramować na płaszczyźnie głównej.


Układ sterowania TNC 640
Układ sterowania TNC 640ZALETY CNC PILOT 640
  • Efektywne tworzenie programów za pomocą smart.Turn.
  • Skuteczne toczenie, frezowanie i wiercenie z wykorzystaniem cykli.
  • Obróbka z sześciu stron na całej powierzchni detalu.
  • Produktywność i skrócony czas obróbki.


Kompletna obróbka: toczenie i frezowanie z jednego zamocowania ze sterowaniem TNC 640
Maszyna wyposażona w sterowanie TNC 640 pozwala na kompletną obróbkę detalu. Po jego zamocowaniu na stole obrabiarki możemy uruchomić proces frezowania lub toczenia. TNC 640 oferuje zaawansowane funkcje zapewniające łatwe przełączanie pomiędzy zadaniami toczenia i frezowania w ramach wykonywania jednego programu NC. Dzięki temu możemy swobodnie decydować, jak i kiedy łączyć dwie metody obróbki.

Oprogramowanie dla funkcji toczenia bazuje na sprawdzonych w praktyce procedurach sterowania tokarki z układem HEIDENHAIN.

Proste przełączanie trybów frezowania i toczenia stanowi ogromną zaletę sterowania TNC 640. Standardowe komendy konwersacyjne HEIDENHAIN-Klartex_Dialog umożliwiają wywoływanie obydwóch procesów w dowolnej, aktualnej konfiguracji osi – praktycznie bez żadnych ograniczeń. Podczas przełączania z procesu frezowania na proces toczenia TNC przejmuje wszystkie niezbędne parametry do dalszego prawidłowego działania w zupełnie innym układzie współrzędnych. Punkt odniesienia zostaje ustawiony w środku stołu obrotowego, a na ekranie wyświetlana jest średnica detalu.

Wszystkie dodatkowe funkcje sprzętowe maszyny (np. blokowanie narzędzia we wrzecionie) zostają automatycznie ustawione w sposób zapewniający dokładne toczenie. Tworzenie programu NC dla procesu toczenia jest tożsame z dobrze już znanym generowaniem programów na frezarkach. Wszystkie zalety HEIDENHAIN-Klartex zostały zachowane. Kolejnym udogodnieniem jest proste programowanie operacji toczenia w oknie dialogowym.

Oprócz standardowych, ale specyficznych dla toczenia elementów konturu, takich jak zagłębienia czy nacinania gwintu, dostępne są także funkcje zapewniające swobodne programowanie ścieżki.

Mamy do dyspozycji funkcje standardowe i znaną wszystkim użytkownikom TNC metodę swobodnego programowania konturu FK. Podczas tworzenia programu z pomocą przychodzą intuicyjne ilustracje prezentujące programowane detale w sposób graficzny. Tablica narzędzi umożliwia definiowanie parametrów narzędzia. W tym przypadku również zapewnione jest wsparcie graficzne.

Bogaty pakiet cykli – oprócz znanych cykli frezowania, wiercenia i wytaczania – oferuje wiele inteligentnych cykli toczenia.
Tak rozbudowana biblioteka zapewnia łatwe programowanie skomplikowanych operacji wykonywanych na maszynie. W trybie pracy toczenia dostępne są cykle do obróbki zgrubnej i wykańczającej, cykle wgłębień, cykle gwintowania i toczenia wnękowego. Ciągła optymalizacja procesu skrawania dostosowuje zarówno obszar pracy, jak i drogi najazdu i odjazdu od obrabianego przedmiotu. Czas wykonania danego detalu zostaje dzięki temu znacznie skrócony. Wszystkie cykle toczenia uwzględniają geometrię narzędzia, zapobiegając tym samym uszkodzeniu konturu. TNC 640 umożliwia także proces toczenia za pomocą narzędzia pochylonego. Dowolny kąt nachylenia między narzędziem a obrabianym przedmiotem pozwala na skrawanie trudno dostępnych obszarów w optymalnych warunkach cięcia. Optymalizacja drogi najazdu i odjazdu od danego detalu zagwarantowana jest przez sterowanie również w tym przypadku. TNC 640 zapewnia także sterowanie maszyn wyposażonych w planszajbę. Pozwala to na toczenie detali zamocowanych nieosiowo względem osi obrotowej uchwytu.


APS HEIDENHAIN
e-mail: aps@apserwis.com.pl
www.heidenhain.pl

Reklama