Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  SEW

Reklama

Współpraca

Cyfryzacja jest kluczem do zinformatyzowanej i zinternetyzowanej produkcji


Przemysł 4.0 w praktyce: w fabryce w Scharnhausen pracownicy i roboty mogą pracować razem, bez ochrony dzielących ich urządzeń BHP
Przemysł 4.0 w praktyce: w fabryce w Scharnhausen pracownicy i roboty mogą pracować razem, bez ochrony dzielących ich urządzeń BHPWdrożenie zasad Przemysłu 4.0 jest procesem ewolucyjnym, wymagającym pokonania szeregu trudności, ale także oferującym istotne korzyści dla branży automatyzacji produkcji – ta świadomość istniała w Festo już od dawna. Istotą cyfryzacji przemysłu są bowiem produkty, które w całym łańcuchu ich wytwarzania i użytkowania mają utrzymywać nie tylko zdolność wzajemnego komunikowania się, ale także sterowania i regulacji towarzyszących temu łańcuchowi procesów. Zmieniają się także zadania pracownika – od bezpośredniej obsługi maszyn do rozwiązywania traktowanych kompleksowo problemów i optymalizacji wspomnianych procesów. Głównym zadaniem Festo w tworzeniu kształtu przyszłej produkcji przemysłowej jest więc utrzymanie ścisłego związku pomiędzy trzema czynnikami, od których zależy ta realizacja: nowych technologii, doskonalenia wykształcenia i ciągłego szkolenia pracowników oraz przede wszystkim zdolności i chęci człowieka do zaakceptowania tych przemian.


Dla przedsiębiorstw działających w wysoko uprzemysłowionych krajach korzystanie z zasad Przemysłu 4.0 jest realną szansą na dalsze zapewnienie sobie konkurencyjności i to w skali międzynarodowej.

– Istotą obecnych przemian produkcji przemysłowej jest informatyzacja i internetyzacja, wyrażające się w jej uelastycznieniu. Dla zapewnienia konkurencyjności przemysłu musimy sięgać do zasobów naszej wynalazczości, aby móc tworzyć całkowicie nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne – wyjaś­nia prof. dr Peter Post, kierujący działem badań i rozwoju Festo AG & Co. KG. – Głównymi problemami, którymi musimy się zająć w najbliższej przyszłości, to obok cyfryzacji produkcji jej standaryzacja i bezpieczeństwo sieci komunikacyjnych, ale także zapewnienie jej większej wydajności i wysokiej jakości. Równie ważnymi problemami są konieczności zmiany charakteru świata pracy i zdobywania przez niego ciągle nowych umiejętności.

Podstawą przemian produkcji jest jej cyfryzacja
Podstawą ewolucji prowadzącej do Przemysłu 4.0 jest cyfryzacja, pozwalająca na wzajemne połączenie w produkcji przemysłowej świata wirtualnego i realnego. Korzyść, jaką widzi w tym połączeniu prof. Post, to:

– Powstanie, dzięki zinformatyzowaniu i zinternetyzowaniu, inteligentnych produktów, które będą mogły nie tylko porozumiewać się, ale także wzajemnie sterować i regulować. To właśnie jest istotą cyfryzacji przemysłu, zapewniającą dzięki zwiększeniu funkcjonalności produktów nie tylko dobrą wydajność i jakość wytwarzania, ale także jego zindywidualizowanie wyrażające się opłacalną produkcją jednostkową i małoseryjną.Prof. dr Peter Post, szef działu badań i rozwoju  Festo AG & Co. KG
Prof. dr Peter Post, szef działu badań i rozwoju  Festo AG & Co. KG
Festo pracuje ze swoimi partnerami biznesowymi, tworząc nowe koncepcje i modele organizacyjne tej współpracy – zaczynając od opracowania produktów zdolnych do wzajemnej inteligentnej komunikacji, przez ich integrację w zautomatyzowanym środowisku produkcyjnym, aż do tworzenia nowych modeli usług serwisowych użytkowanych już produktów.

Celem Festo jest informatyzacja i internetyzacja produkcji
Dla optymalnego wykorzystania inteligennych produktów konieczna jest współpraca wielu systemów i procesów produkcyjnych.
– Razem z naszymi partnerami tworzącymi podstawy opisywanych przemian definiujemy obecnie nowe języki komunikacji mające obowiązywać w Przemyśłe 4.0. Niemiecka Platforma Przemysłu 4.0, porozumienie wielu firm przemysłowych, instytucji naukowych i stowarzyszeń technicznych, symbolicznie „unia biur i warsztatów”, pracuje nad wspólnymi modelami odniesienia i międzynarodowymi standardami i normami. Ma to przyspieszyć wdrożenie koncepcji Platformy, przede wszystkim zinformatyzowania i zinternetyzowania produkcji zgodnie z zasadą Plug&Play! Inteligentne produkty i urządzenia produkcyjne mają same określać kolejne etapy procesu wytwarzania i znajdować samodzielnie właściwych partnerów maszynowych i ludzkich do tej realizacji – wyjaśnia dr Michael Hoffmeister zarządzający tworzeniem oprogramowania produktów i produkcji w Festo AG&Co. KG. – W przyszłości ogólnie rozumiana cyfryzacja poduktu będzie równie ważna dla jego wartości, jak i sam ten fizyczny produkt.

Jako jeden z inicjatorów działań standaryzacyjnych w ramach koncepcji Przemysłu 4.0, dr Hoffmeister zwraca uwagę na szczególne znaczenie międzynarodowej współpracy w tej dziedzinie:

– Współpracujemy bardzo blisko z naszymi kolegami z Industrial Internet Consortium. Nasze obszary działania uzupełniają się doskonale, podobnie jak i architektura naszych rozwiązań informatycznych.

Dla przykładu: 22 września 2016 r. spotkało się w niemieckim Walldorf przeszło 300 fachowców z obszaru produkcji, komunikacji informatycznej i technologii wytwarzania na wspólnym seminarium „Industrie 4.0 and Industrial Internet Consortium”.Istotą nowego podejścia do produkcji przemysłowej jest jej cyfryzacja, która łączy świat wirtualny i realny
Istotą nowego podejścia do produkcji przemysłowej jest jej cyfryzacja, która łączy świat wirtualny i realny
Przemysł 4.0 we własnej produkcji
Nie tylko produkty, ale także urządzenia, maszyny i systemy produkcyjne Przemysłu 4.0 mogą być wytwarzane zgodnie z koncepcją Platformy 4.0. Na przykład w Zakładzie Technologicznym Festo w Ostfildern-Scharnhausen zostały wdrożone projekty pilotażowe, zapewniające możliwość przyszłych innowacji, modernizacji i implementacji nowych rozwiązań informatycznych. Zapewnia to wykorzystanie w przyszłości dopiero wtedy powstających nowych technik i technologii.

Wykształcenie jako decydujący czynnik sukcesu
Człowiek jest i pozostanie czynnikiem decydującym o powodzeniu procesu przemysłowego wytwarzania – musi jednak poradzić sobie z nowymi zadaniami.

– Zadania te w łańcuchu wartości dodanej, tworzonej w procesie wytwarzania produktów, zmieniają się od obsługi urządzeń do ich optymalnego wyboru i rozwiązywania powstających przy wytwarzaniu problemów. Są to nowe wymagania, które mogą być spełnione dzięki wykształceniu i odpowiednio dobranym szkoleniom. Edukacja staje się stopniowo czynnikiem decydującym o powodzeniu realizowanych przedsięwzięć przemysłowych – twierdzi prof. Post.

Także w fabryce w Scharnhausen tematyka nauczania odgrywa centralną rolę: zintegrowana z częścią produkcyjną część dydaktyczna procesu (Learning Factory) służy właśnie przekazywaniu wiedzy w praktyce i bezpośrednio w miejscu jej przemysłowej realizacji.


Foto: Festo AG & Co. KG

Festo Sp. z o.o.
www.festo.pl

Reklama