Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FANUCNapędy i Sterowanie  FESTO

Reklama

Współpraca

Czy wiesz, ile może zyskać Twój zakład na prawidłowej gospodarce smarowniczej?

Olej spełnia trzy podstawowe funkcje w układzie smarowania: smaruje, przez co chroni części maszyny przed zużyciem i zmniejsza tarcie; czyści, czyli zmywa powierzchnię i transportuje zanieczyszczenia; chłodzi – odprowadza ciepło i chroni przed korozją. W wyniku spełniania tych funkcji możemy uznać, że olej jest elementem konstrukcyjnym maszyny. Okazuje się jednak, że najsłabszym, z uwagi na wysoką wrażliwość i podatność na uszkodzenia we wszystkich fazach „życia”, najszybsze zużycie czy wysokie narażenie na destrukcję. Z uwagi na jego cenę w stosunku do innych elementów maszyny jest również poddawany największej ilości eksperymentów. Najistotniejsze jest jednak, że pomimo swoich słabości pojawia się w obiegu każdej części urządzenia i jest najprostszym nośnikiem informacji o jego stanie technicznym.


Analiza oleju jest jedyną technologią, która może faktycznie monitorować stan sprzętu – zanim wystąpią uszkodzenia. Obejmuje to możliwość monitorowania obecności stałych zanieczyszczeń, wilgoci i smarów. W porównaniu do większości innych narzędzi do monitorowania stanu, analiza olejowa wykrywa problemy zarówno w cieczy, jak i w maszynie. Ponadto może wykrywać defekty wcześniej niż inne technologie, takie jak termografia i ultradźwięki. Analiza oleju może być więc Twoją pierwszą linią obrony! Ważne jest zatem zadbanie o prawidłową gospodarkę smarowniczą w przedsiębiorstwie w celu minimalizacji przyczyn awarii i optymalizacji kosztowej związanej ze smarowaniem.


Powszechnymi błędami, jakie spotykają wśród swoich Klientów profesjonalne Serwisy Olejowe, są:
 • olej źle dobrany do warunków eksploatacji maszyny, błędy unifikacji;
 • nieprzestrzeganie jakości i lepkości stosowanego oleju do warunków eksploatacji i wskazań DTR;
 • uzupełnianie stanu oleju w układzie innym olejem niż zastosowany i wymagany;
 • niesprawdzanie poziomu oleju w układzie;
 • otwarty, niezabezpieczony układ smarowania (otwarte wlewy, braki filtrów oddechowych itp.);
 • nieszczelny układ (wycieki, niedokręcone przewody olejowe, usterki uszczelnień);
 • niesprawne części układu smarowania (brak lub wadliwe chłodnice, źle podłączone chłodnice);
 • źle dobrane filtry oleju i powietrza do warunków eksploatacji;
 • źle przeprowadzona wymiana oleju (szczególnie po stanach awaryjnych – nieusunięte ze zbiorników osady i zanieczyszczenia awaryjne i historyczne);
 • przeciągnięty interwał wymiany oleju;
 • smar źle dobrany do warunków pracy łożyska;
 • zbyt obfite napełnienie łożyska smarem przy pierwszym napełnieniu;
 • źle dobrana częstotliwość dosmarowania smarem łożysk i zła dawka smaru;
 • zła jakość olejów i smarów;
 • wiele innych.


Aby uniknąć tego typu błędów, zalecane jest powierzenie gospodarki smarowniczej wyspecjalizowanym ekspertom w tej dziedzinie, w postaci serwisów olejowych działających na zasadzie doraźnej lub TFM, takich jak Serwis Olejowy LOTOS Oil. Dzięki temu otrzymujemy gwarancję redukcji kosztów i receptę na ciągłość produkcji.

Rób proefektywne zakupy – analiza oleju pozwala na jednoznaczne stwierdzenie stanu środka smarnego, a prawidłowe jego dobranie do maszyny przedłużyć jego żywotność, dzięki czemu nigdy nie trzeba go zmieniać przedwcześnie. Może to w niektórych przypadkach dwukrotnie zmniejszyć koszty zakupu środków smarowych i wymiany filtra. Wyeliminowanie nawet jednej wymiany oleju rocznie pozwala zaoszczędzić znaczące pieniądze.

Ogranicz nieplanowane wydatki na nową maszynę – analiza oleju zapewnia optymalne smarowanie maszyn, a także monitorowanie problemów, takich jak zużycie i zanieczyszczenie. Analiza zużycia cząsteczek – kamień węgielny analizy oleju – jest niezwykle skuteczna w zakresie sygnalizowania i przewidywania problemów, zanim zaczną negatywnie wpływać na trwałość sprzętu.

Zwiększ wartość maszyny przy odsprzedaży – nic nie mówi lepiej o nienagannym stanie odsprzedawanego sprzętu niż seria raportów demonstrujących regularną analizę oleju.

Zapobiegaj taniej zamiast naprawiać drożej – awaria maszyny to koszty części, dostaw, roboczogodzin przy naprawie, czasu postoju i kar umownych za niedotrzymanie terminu. Koszty regularnych badań stanu maszyny przy pomocy analiz oleju to inwestycja wyrażona w przyszłych, znacząco wyższych oszczędnościach.

Zniweluj koszty pracy i szkoleń – Serwis Olejowy LOTOS Oil to wykwalifikowana kadra pracowników z możliwością stałego oddelegowania do wykonania zadań w ramach usługi. Istnieje również możliwość outsourcingu pracowników zleceniodawcy, a co za tym idzie – przejęcie kosztów zatrudnienia.

Ogranicz wydatki na sprzęt analityczny – Serwis LOTOS Oil do wykonania analiz zapewnia swój sprzęt i laboratoria badawcze w Gdańsku i Czechowicach Dziedzicach.

Otrzymuj korzystniejsze warunki ubezpieczeń – ubezpieczenie maszyn od lat należy już do podstawowego kanonu ubezpieczeń dużych ryzyk. Miej wpływ na lepsze wyniki oceny ryzyka i korzystniejszą ofertę ubezpieczyciela.

Zredukuj przestoje sprzętu – analiza oleju umożliwia wykrywanie i rozwiązywanie problemów, zanim spowodują one awarie urządzenia.
 
Monitoruj lepkość i kwasowość – analiza lepkości oleju pozwala stwierdzić, że środek smarowy właściwie smaruje części. Numer bazowy (BN) i numer kwasowy (AN) w raporcie analizy oleju wskażą, czy olej nadal chroni maszynę.

Dostosuj prace konserwacyjne do potrzeb biznesowych – wyeliminuj większość nieplanowanych czynności konserwacyjnych. Dzięki systematyczności monitoringu stanu oleju ustalisz odpowiedni czas konserwacji – niekoligujący z planem produkcji.

Miej gwarancje stałości dostaw najwyższej jakości środków smarowych – LOTOS Oil to najwyższej jakości środki smarowe, posiadające aprobaty czołowych producentów maszyn. Dzięki temu masz gwarancję, że o Twoje maszyny dba specjalistyczny i prawidłowo dobrany olej, a w przypadku konieczności jego wymiany nie martwisz się o dostawę.

Oferta kompleksowego serwisu olejowo-smarowniczego LOTOS Oil dla zakładów przemysłowych i żeglugi jest pełnym pakietem rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających najbardziej optymalne warunki smarowania maszyn i urządzeń. Proponujemy szereg niezależnych produktów, na które składają się usługi serwisowe oraz usługi diagnostyczne wykonywane m.in. na podstawie badań laboratoryjnych, badań optycznych i innych serwisowych – własnych i badań miernikami automatycznymi.


Oferta obejmuje:
 • bezpłatny audyt gospodarki smarowniczej w przedsiębiorstwie;
 • pomiary online za pomocą bezpośredniego próbkowania z maszyn u Klienta;
 • pielęgnacje układów olejowych (filtry, pompy);
 • profesjonalny serwis środków smarowych: napełnianie i oczyszczanie układów, filtracje olejów i cieczy roboczych;
 • pomiary własności oleju: klasa czystości (ISO, NAS, SAE, GOST), stopień nasycenia wodą, temperatura oleju, lepkość oleju w danej temperaturze 40 st. C, liczba kwasowa, zasadowa, ilość osadów, zawartość ścieru Fe i inne;
 • mikroskopowe pomiary klasy czystości oleju (ISO, NAS, GOST);
 • raport składu granulometrycznego cząstek zanieczyszczeń ze zdjęciami i opisami rodzajów cząstek;
 • szczegółowe analizy laboratoryjne olejów, zawierające pomiary podstawowych własności fizykochemicznych, powierzchniowo czynnych, zawartości pierwiastków od zużycia dodatków wraz z komentarzem i oceną stanu oleju;
 • komentarze do badań;
 • doradztwo techniczne w zakresie olejów smarowych, problemów eksploatacyjnych i serwisu;
 • szkolenia pracowników w tematyce olejowej.

LOTOS Oil to zadowoleni klienci w 84 krajach świata i tysiące ton olejów rocznie, które trafiają nawet do najbardziej wymagających odbiorców. Oleje i smary LOTOS Oil są synonimem sprawdzonych, wysokiej jakości i nowoczesnych rozwiązań przewyższających najbardziej rygorystyczne normy technologiczne. Dzięki uzupełnieniu oferty sprzedażowej usługą Serwisu Olejowego dostajemy gwarancje prawidłowego doboru produktów do zaleceń producentów, gwarancje najwyższej jakości produktów i minimalizacje kosztów zakupu środków smarowych.


LOTOS Oil Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel. 32-323 74 82
kom. 500 148 593
kom. 505 050 099
e-mail: lotosoil.serwis@lotosoil.pl
www.lotosoil.pl

Reklama