Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Dwie nowe serie liczników energii firmy NoarkRośnie popyt na dokładne informacje na temat zużycia energii elektrycznej. Jest to związane w szczególności z niedawnym rozwojem automatycznego odczytu danych (AMR) i zaawansowanej infrastruktury pomiarowej (AMI), wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, ale także z dużo większą kontrolą zużycia energii w zakładach przemysłowych, w gospodarstwach domowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczny jest pomiar zużycia energii. Firma NOARK wprowadziła na rynek zupełnie nowe produkty – dwie serie wysokiej jakości liczników energii, które spełniają wszystkie te wymagania.


Liczniki Ex9EM (podstawowy) i Ex9EMS (inteligentny), jedno- i trójfazowe, zostały zaprojektowane do zastosowań domowych i przemysłowych. Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na pomiar zużytej energii elektrycznej. Jedną z istotnych zalet liczników energii firmy NOARK jest montaż na szynach TH-35 mm wewnątrz standardowych obudów instalacyjnych.


Podstawowe serie do dokładnego pomiaru energii
Liczniki energii serii Ex9EM (rys. 1) składają się z sześciu różnych typów o różnych parametrach. Z jednym wyjątkiem wszystkie są zaprojektowane do tradycyjnych aplikacji pomiarowych niewymagających zaawansowanych funkcji, takich jak komunikacja. Natomiast model Ex9EM 1P 1M 80A MO MT (rys. 2) jako jedyny typ ma tryb wielotaryfowy i komunikację RS485-ModBus, która może odczytywać i wyświetlać następujące zmienne: kWh, energia czynna, energia bierna i moc czynna. Oprogramowanie do komunikacji można pobrać z naszej strony internetowej.


Rys. 1Rys. 2
Rys. 2Seria Ex9EM ma następujące wspólne cechy:
  • jest zgodna z międzynarodowymi normami EN 62052-11 (Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej (AC)) i EN 62053-21 (Liczniki statyczne dla energii czynnej – Klasy 1 i 2);
  • napięcie robocze 230/400 AC;
  • bezpośredni pomiar prądu lub pomiar prądu za pomocą przekładnika;
  • rozwiązania jedno- i trójfazowe (rys. 3);
  • dostępne w wersjach dla 1 taryfy lub dla wielu taryf;
  • zmierzone wartości są wyświetlane na ekranie LCD lub na tradycyjnym rejestrze mechanicznym – szerokość jednego lub czterech modułów – wszystkie z możliwością zamontowania na szynach TH-35 mm.

Rys. 3Inteligentne liczniki energii dla bardziej wymagających zastosowań
Oprócz funkcji zawartych w modelach podstawowych, seria inteligentnych liczników energii Ex9EMS (rys. 4) oferuje różne zaawansowane funkcje. Istnieją wersje o różnej szerokości modułowej (inteligentne liczniki energii dostępne są w wersjach 1, 2 lub 4 modułów), które umożliwiają opcjonalnie funkcje komunikacyjne M-Bus lub ModBus do automatycznego odczytu danych (ADR). Ta szybko rozwijająca się technologia umożliwia przesyłanie danych do centralnej bazy danych w celu naliczania opłat, analizowania i rozwiązywania problemów oraz pozwala dostawcom usług ograniczyć koszty okresowych podróży do każdej fizycznej lokalizacji w celu odczytania stanu licznika energii. Kolejną zaletą jest fakt, że fakturowanie może opierać się na poborze w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a nie na szacunkach opartych na wcześniejszym lub przewidywanym zużyciu. Ta aktualna informacja w połączeniu z analizą może pomóc zarówno dostawcom mediów, jak i klientom lepiej kontrolować wykorzystanie i produkcję energii elektrycznej.


Rys. 4Nowe inteligentne liczniki energii firmy NOARK są wyposażone w wyświetlacz LCD z portem podczerwieni, który ułatwia konfigurację i konserwację (wymagane oprogramowanie można pobrać ze strony internetowej firmy NOARK: www.noark-elctric.eu). Liczniki te są zgodne z międzynarodową normą klasy dokładności EN 50470-1/3 i wszystkie mają certyfikat MID. Deklaracja MID (ang. Measurement Instruments Directive) to europejski zbiór norm dla aktywnych liczników energii elektrycznej wykorzystywanych do rozliczeń. Mierniki posiadające certyfikat MID są oficjalnie badane i certyfikowane przez autoryzowany niezależny instytut badań jakości.

Nowe liczniki energii firmy NOARK są uzupełnione szeroką gamą przekładników prądowych z rdzeniem zamkniętym i rdzeniem otwartym (rys. 5). Ich celem jest pomiar prądu pierwotnego i wytwarzanie proporcjonalnego sygnału prądu wtórnego.


Rys. 5Podsumowanie
Wprowadzone do oferty nowe aparaty (rys. 6) zachowują wspólną linię wzorniczą oraz pełną kompatybilność z pozostałą aparaturą modułową. Daje to możliwość wykonania estetycznej i dobrze funkcjonującej rozdzielnicy. Oferta produktowa firmy NOARK Electric jest stale poszerzana, pozwalając na tworzenie i realizowanie układów oraz aplikacji o różnych wymaganiach funkcjonalnych. Portfolio jest uzupełniane i poszerzane krok po kroku, w celu zachowania odpowiednich procedur dotyczących certyfikacji, przygotowania dokumentacji technicznej czy tłumaczenia katalogów. Wszystkie obudowy oraz aparaty posiadają deklaracje zgodności. Na wszystkie produkty, w tym wszystkie liczniki energii i przekładniki prądowe, firma NOARK udziela standardowo 5 lat gwarancji.


Rys. 6
NOARK Electric Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
e-mail: infoPL@noark-electric.com
www.noark-electric.pl

Reklama