Pokaż menu

Firmy z okładek

APS HEIDENHAIN  Napędy i SterowanieFANUC  Danfoss

Reklama

Współpraca

Najnowsze technologie transmisji danych przemysłowychCoraz częściej spotykana jest konieczność wymiany danych pomiędzy maszynami czy nawet odległymi halami produkcyjnymi z centralnym zarządzaniem. W dobie prężnie rozwijającego się Internetu i zwiększającej się liczby ataków hakerskich tego rodzaju transmisja wymaga coraz lepszych zabezpieczeń przy jednoczesnym zapewnieniu znacznej szybkości. Dodatkowo wysoki stopień skomplikowania sieci wiąże się z niemałym nakładem pracy. Naprzeciw tym problemom wychodzi najnowsze rozwiązanie BEIJERELECTRONICS o nazwie BOX2.


Łączenie nieprzetworzonej transmisji danych z lokalnym przetwarzaniem i przechowywaniem danych
BoX2 dostarcza danych potrzebnych do analizy z zainstalowanej bazy maszyn, aby zoptymalizować czas pracy i ogólną wydajność. BoX2 uzyskuje dostęp do danych ukrytych w Twoich maszynach za pośrednictwem protokołów komunikacyjnych i przesyła je przez bezpieczne łącza – IoT – do chmury. Dane te są gotowe do podglądu. Dostarczamy także innych inteligentnych funkcji oprogramowania w celu dalszego udoskonalania i strukturyzowania danych.BoX2 działa jak bramka w chmurze, przekształcając lokalne dane maszynowe na dostępne w chmurze. Dane są przesyłane do chmury Beijer przy użyciu bezpiecznego szyfrowania SSL/TLS na poziomie bank-level. Każdy BoX2 ma identyfikowalną tożsamość rozpoznającą urządzenie w chmurze, posiada także międzynarodowy, standardowy certyfikat X.509, do którego przypisany jest odrębny numer seryjny. Cała komunikacja z urządzeń do chmury jest wychodząca. Urządzenia nigdy nie są widoczne w publicznym Internecie. Chmura Beijer, przy użyciu WARP Engineering Studio, jest hostowana na platformie Microsoft Azure wraz z administracją organizacji, użytkownikiem, urządzeniami, grupami urządzeń oraz tagami chmur. Można też użyć dodatkowych inteligentnych funkcji, aby zoptymalizować ogólną wydajność operacyjną.


Współużytkowanie danych między maszynami w celu optymalizacji operacji
BoX2 sprawia, że maszyny – stare i nowe – komunikują się sprawnie, bez względu na stopień skomplikowania konfiguracji. BoX2 ma protokoły komunikacyjne do wszystkich głównych marek sterowników PLC na rynku. Ułatwia to przesyłanie kluczowych danych i ich wymianę z nakładającymi się systemami w Twoim zakładzie, co korzystnie wpływa na optymalizację operacji i prędkość produkcji.BoX2 może działać jako konwerter protokołów, umożliwiając wymianę danych między dwoma (lub więcej) różnymi urządzeniami PLC – osiąga interoperacyjność. Protokoły dla różnych PLC są zainstalowane na BoX2, który konwertuje dane z protokołu jednego sterownika na protokół innego sterownika aktualnie wybranego do wymiany danych. BoX2 obsługuje OPC UA – bezpieczny protokół komunikacyjny, przeznaczony do łączenia się z systemami ERP z narzędziami analitycznymi, z bazami danych i innymi systemami zewnętrznymi oraz z danymi rzeczywistymi ze sterowników PLC i innych urządzeń. Ponadto posiada dodatkowe inteligentne funkcje do optymalizacji ogólnej wydajności operacyjnej.


Protokoły dla wszystkich głównych marek
BoX2 posiada ponad 75 protokołów komunikacyjnych do najczęściej spotykanych na naszym rynku marek sterowników PLC. BoX2 umożliwia wymianę danych z każdym obiektem lub maszyną znajdującą się na terenie Twojego zakładu.


Dodaj inteligentne funkcje
Do aplikacji mogą być dołączane dodatkowe funkcje inteligentne, takie jak: lokalna pamięć baz danych, alarm serwerów, wymiana danych, raportowanie, skrypty c # itp., co daje szersze możliwości realizacji tego, co chcesz osiągnąć w swoich rozwiązaniach. Inteligentne funkcje konfiguruje się za pomocą oprogramowania iX.


Łatwa konfiguracja dzięki WARP
Twórz zintegrowane rozwiązania z WARP Engineering Studio.WARP automatycznie konfiguruje cały sprzęt, oprogramowanie i komunikację oraz uzyskuje dostęp do wszystkich indywidualnych aplikacji softwarowych w Twojej aplikacji. W efekcie to, co zwykle trwało kilka dni, może zająć kilka minut.


SDS Automatyka Sp. z o.o. Sp. k.

Reklama