Pokaż menu

Firmy z okładek

Heindenhein  FestoFinder

Reklama

Współpraca

Nowa oferta skalowalnych systemów przetwarzania danych firmy Rockwell AutomationDo 2020 roku sektor przemysłowy będzie generował 15 bilionów gigabajtów danych. Duża i wciąż powiększająca się ilość informacji zmusza producentów do stosowania bardziej skutecznych metod ich przetwarzania i wykorzystywania. Firma Rockwell Automation wprowadza skalowalne systemy analityczne, które powalają na szybkie i łatwe wyciąganie informacji z nowych inwestycji w automatyce.
rockwell


– Nasza wizja Connected Enterprise od początku uwzględniała gromadzenie, analizę i prezentację danych – mówi John Genovesi, wiceprezes działu Oprogramowania i Procesów Biznesowych w firmie Rockwell Automation. – Rozszerzając naszą ofertę systemów informatycznych, mieliśmy na względzie dostosowanie funkcji analitycznych do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Chcemy, by były drogowskazem na drodze do standardu Connected Enterprise, niezależnie od stanu obecnego zaawansowania naszych klientów.

W naszej nowej ofercie są moduły analityczne dla danych pochodzących z pojedynczych urządzeń, maszyn i całych systemów zainstalowanych w przedsiębiorstwie. Takie podejście umożliwia komputerową obróbkę danych na odpowiednim poziomie architektury, w miejscu podejmowania decyzji, gwarantując przydatność informacji – od poziomu urządzenia po chmurę.
Nowe rozwiązania w zakresie zdalnego monitorowania, oceny wydajności maszyn, śledzenia stanu i diagnostyki urządzeń oraz konserwacji zapobiegawczej pozwalają przedsiębiorstwom uzyskać realne korzyści – szybciej, łatwiej i narastająco. Pozwalają lepiej wykorzystać dane produkcyjne w systemach analizy biznesowej.

– Dla każdego producenta lub przedsiębiorstwa przemysłowego systemy sterowania są źródłem danych analitycznych – dodaje Genovesi. – Będąc dostawcą takich systemów, firma Rockwell Automation pomaga klientom lepiej rozumieć i analizować dane, podejmować na ich podstawie lepsze decyzje, korzystać z nowych produktów i usług.

– Jesteśmy świadkami znacznego postępu firmy Rockwell Automation w dziedzinie analityki, w której odgrywa teraz rolę porównywalną do tej, jaką ma w systemach MES/MOM i EMI – zauważa Matthew Littlefield, prezes i główny analityk firmy LNS Research. – Nasze badania w zakresie IIoT i wdrażania rozwiązań analitycznych jasno wskazują potrzebę zwiększenia efektywności i skalowalności w tym zakresie. To zachęcające, że firmy takie, jak Rockwell Automation, działają zgodnie z kierunkiem rozwoju analityki przemysłowej.

Analityka urządzeń
Nowy system FactoryTalk Analytics for Devices dostarcza informacje na temat stanu urządzeń przemysłowych. Przeszukuje sieci przemysłowe, wykrywa urządzenia, analizuje i przetwarza dane w informacje prezentowane w formie graficznej. System generuje też „karty działań” i wysyła je na smartfony lub tablety, jeśli któreś z urządzeń wymaga obsługi operatora.

Aplikacja wykrywa wzajemne relacje między urządzeniami, połączenie w sieci oraz przyczyny usterek, co pozwala lepiej zrozumieć system i lepiej go wykorzystywać. Dla przykładu, jeśli falownik PowerFlex marki Allen-Bradley wymaga rekonfiguracji, personel serwisowy dostaje powiadomienie w formie „karty działań”. Tym sposobem informuje osoby odpowiedzialne o tym, co mają zrobić, i zapobiega potencjalnym przestojom.

Analityka maszyn
Na poziomie maszyny System FactoryTalk Analytics for Machines oferuje producentom maszyn dostęp do danych analitycznych, co pozwala na pomoc ich klientom za pośrednictwem chmury FactoryTalk. Wykorzystanie przez producentów technologii informacyjnych zwiększa dostępność maszyn przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów konserwacji.

Analityka systemu
Rozszerzając możliwości analityczne, które obecnie obejmują archiwizowanie danych i wizualizację, firma Rockwell Automation opracowała system konserwacji zapobiegawczej, którego zadaniem jest ograniczanie przestojów i kosztów konserwacji. Dzięki nowoczesnym algorytmom uczenia się maszyn system przewiduje usterki przed ich wystąpieniem i tworzy zlecenia prac konserwacyjnych, pozwalając uniknąć kosztownych przestojów.

Analityka przedsiębiorstwa
Aby rozszerzyć skalę usług analitycznych na całe przedsiębiorstwo, chmura FactoryTalk w modelu SaaS będzie wykorzystywać technologię Microsoft Azure do zdalnego monitorowania zasobów, gromadzenia danych historycznych i prezentowania informacji w formie pulpitu. Firmy Microsoft i Rockwell Automation pracują wspólnie nad wykorzystaniem serwisów Power BI do wyszukania danych, łączenia danych z różnych źródeł, analizy i prezentowania na poziomie urządzenia.


Rockwell Automation Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44 C
01-797 Warszawa
tel. 22-459 66 90
www.rockwellautomation.pl

Reklama