Pokaż menu

Firmy z okładek

APS HEIDENHAIN  Napędy i SterowanieFANUC  Danfoss

Reklama

Współpraca

Pozycjonery w stanowiskach zautomatyzowanych i zrobotyzowanych


ZAP Robotyka

Pozycjonery znajdują zastosowanie przy automatyzacji i robotyzacji do manipulowania zamocowanymi na nich przedmiotami. W zależności od potrzeb i możliwości urządzenia manipulacja może mieć postać:
  • ruchów ustawczych – ustawienie i dokładne utrzymanie w pozycjach najdogodniejszych z punktu widzenia dostępu i/lub procesu technologicznego; w takim przypadku proces technologiczny realizowany jest przy wykorzystaniu dodatkowej maszyny, np. robota przemysłowego, manipulującego narzędziem;
  • ruchów roboczych – względem nieruchomego narzędzia (zamocowanego np. na statywie) lub równocześnie z jego ruchem (wymaga użycia dodatkowej maszyny manipulacyjnej, np. robota przemysłowego).

Nowoczesne systemy zautomatyzowanego i zrobotyzowanego wytwarzania stawiają pozycjonerom bardzo wysokie wymagania w zakresie dokładności, powtarzalności i dynamiki ruchu oraz wagi przenoszonych elementów.
  • W typoszeregu pozycjonerów najczęściej stosowane są:
  • pozycjonery trzyosiowe dwustanowiskowe;
  • pozycjonery o osiach równoległych.

W celu rozszerzenia oferty ZAP-Robotyka Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła nowe pozycjonery trójosiowe dwustanowiskowe PEV o pionowej osi obrotu i dwóch poziomych osiach roboczych, mogące współpracować z niemal dowolnymi robotami przemysłowymi o możliwości zamocowania na nich ram z oprzyrządowaniem i przedmiotami, na których realizowany jest proces (np. spawania) o maksymalnych wymiarach 2200 × 1400 mm i masie 500 kg.

Typoszereg nowych pozycjonerów dwustanowiskowych PEH o trzech osiach równoległych obejmuje trzy wersje rozwiązań o zróżnicowanych ciężarach i gabarytach, z których największy umożliwia zamocowanie ram o wymiarach 4000 × 1000 mm i masie 500 kg.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
ZAP-ROBOTYKA Sp. z o.o

www.zap-robotyka.com.pl
 

Reklama