Pokaż menu

Firmy z okładek

Danfoss  Napędy i SterowanieSEW-Eurodrive

Reklama

Współpraca

Reduktory przemysłowe MAXXDRIVE™ z modułem kołnierzowym dla wytłaczarki
NORD DRIVESYSTEMS uzupełnia modułową serię reduktorów przemysłowych o moduły kołnierzowe dla wytłaczarek, które są zoptymalizowane do pracy przy dużych obciążeniach osiowych. Dla reduktorów przemysłowych o wielkościach 5–11 i znamionowym momencie obrotowym od 15 kNm do 80 kNm dostępnych jest kilka takich modułów kołnierzowych. Dzięki temu możliwa jest adaptacja prawie wszystkich typowych wymiarów przyłączeniowych. Duże łożyska oporowe niezawodnie przejmują siły procesowe przy zachowaniu dużej trwałości. Dzięki temu konstruktorzy urządzeń, producenci i przetwórcy tworzyw sztucznych i gumy uzyskali możliwość bezpiecznego, niezawodnego i bardzo elastycznego projektowania napędów. Asortyment reduktorów przemysłowych firmy NORD obejmuje różnorodne opcje dla wałów napędowych i wyjściowych, kierunków montażu, uszczelnień i monitorowania termicznego. Moduł kołnierzowy dla wytłaczarek i reduktory przemysłowe w dwóch dodatkowych wielkościach były prezentowane jako nowości na Targach Hanowerskich 2017.


NORD aktualnie oferuje wytrzymałe napędy wytłaczarek z odpowiednim kołnierzem
NORD aktualnie oferuje wytrzymałe napędy wytłaczarek z odpowiednim kołnierzemWięcej wielkości modułowych reduktorów przemysłowych MAXXDRIVE
Na Targach Hanowerskich 2017 firma NORD DRIVESYSTEMS zaprezentowała dwa nowe reduktory przemysłowe dla znamionowych momentów obrotowych 15 kNm i 20 kNm. Dzięki temu seria reduktorów MAXXDRIVETM zawiera obecnie jedenaście wielkości, które osiągają momenty obrotowe do 250 kNm. Napędy te charakteryzują się bardzo wysoką elastycznością w zakresie konfiguracji dostosowanych do wymagań konkretnych aplikacji. System modułowy obejmuje reduktory podwójne, napędy pomocnicze, hamulce, drążki reakcyjne, blokady ruchu wstecznego, ramy wahliwe, a ostatnio także moduły kołnierzowe dla wytłaczarek. Ponadto istnieją różnorodne opcje dla uszczelnień, monitorowania temperatury i drgań. Reduktory można ustawiać na wszystkich sześciu stronach. Przełożenia można konfigurować z drobnym stopniowaniem za pomocą dwóch, trzech lub czterech stopni reduktora, a w razie potrzeby za pomocą reduktora wstępnego w zakresie od 5,54:1 do ponad 30 000:1. NORD wytwarza wszystkie reduktory przemysłowe w korpusie jednoczęściowym. Zapewnia to wysoki wskaźnik gęstości mocy, kompaktowe wymiary, znaczne obciążalności i wysokie trwałości. Na bazie reduktorów przemysłowych firma NORD projektuje kompletne systemy napędowe do pracy przy dużych obciążeniach z silnikami i urządzeniami elektroniki napędowej dla techniki transportowej, pomp i mieszadeł. Główne obszary zastosowań to transport materiałów sypkich, przemysł cementowy, przemysł stalowy, technologia procesów przetwórczych, przemysł przetwórstwa drewna, przemysł cukrowniczy i oczyszczanie ścieków.Nowe reduktory przemysłowe w zakresie obciążeń do 20 000 Nm zapewniają dużą elastyczność wyposażenia napędu, np. z napędem podwójnym i wahaczem silnika
Nowe reduktory przemysłowe w zakresie obciążeń do 20 000 Nm zapewniają dużą elastyczność wyposażenia napędu, np. z napędem podwójnym i wahaczem silnikaDane napędu w chmurze
Konstruktorom maszyn i urządzeń zorientowanym na platformę Industry 4.0 firma NORD DRIVESYSTEMS oferuje rozwiązania w zakresie udostępniania parametrów stanu napędów w czasie rzeczywistym poprzez chmurę. Wszystkie osie napędowe mogą być monitorowane globalnie przez połączenie internetowe. Koncepcja ta została wypróbowana w praktyce w centrum testowania aplikacji firmy NORD w Bargteheide na przykładzie połączonej w sieć struktury napędów opartej na standardowych interfejsach i komponentach. Przetwornice częstotliwości i rozruszniki silników są sterowane przez sieć Profinet. Przesyłają parametry stanu w pakietach UDP przez przewód magistrali bez wpływania na komunikację sterowania.


Firma NORD opracowała rozwiązanie chmurowe do zdalnego monitorowania i analizy charakterystyki napędów (na ilustracji: centrum testowania aplikacji w Bargteheide)
Firma NORD opracowała rozwiązanie chmurowe do zdalnego monitorowania i analizy charakterystyki napędów (na ilustracji: centrum testowania aplikacji w Bargteheide)Napędy przesyłają dane dotyczące poboru prądu, prędkości obrotowej i napięcia oraz słowo stanu poprzez tunelowanie przez sterownik PLC firmy Siemens do bramy IoT i do chmury. Parametry stanu można analizować pod kątem zarządzania energią i zdalnej konserwacji. Można wizualizować przeciążenia i stany niesprawności. W każdej chwili można zapisać w chmurze również inne dane aplikacji, np. dane podłączonych czujników i aktuatorów. Na podstawie parametrów stanu można wnioskować także o innych wartościach, np. o aktualnych temperaturach oleju. Zostało to już potwierdzone w pierwszych próbach. Wykryte w ten sposób starzenie się oleju można wykorzystać dla potrzeb konserwacji prognostycznej. NORD na bieżąco rozwija tę i inne koncepcje związane z platformą Industry 4.0 i już od pewnego czasu oferuje m.in. gotowe do użycia ekonomiczne rozwiązania w zakresie monitorowania stanu na bazie wirtualnych czujników.


NORD Napędy
www.nord.com
 

 

Reklama