Pokaż menu

Firmy z okładek

APS HEIDENHAIN  Napędy i SterowanieFANUC  Danfoss

Reklama

Współpraca

Rozdzielacze logiczne oszczędzają wejścia PLC


LogiCap Murrelektronik z gamą podstawowych modułów pasywnych


Obudowa logiczna LogiCap zamienia podstawowe moduły pasywne w potężnych decydentów i pomaga zredukować koszty dzięki oszczędnościom na drogich wejściach PLC.


W maszynach i systemach sygnały z kilku czujników muszą być ze sobą często połączone w celu uzyskania wiarygodnych informacji o stanie maszyny. Wtedy wykorzystuje się albo system sieciowy, co pociąga za sobą odpowiednio wysokie nakłady inwestycyjne i wymaga specjalistycznej wiedzy albo doprowadza się sygnały z czujników pojedynczo do szafy sterowniczej. Ma to jednak trzy poważne wady.
  • Po pierwsze: Trzeba zapewnić wystarczającą ilość wejść PLC lub modułów wejściowych IP20.
  • Po drugie: Przetwarzanie sygnału odbywa się w sterowniku, co oznacza nakłady na programowanie i dłuższe czasy powrotu sygnału.
  • Po trzecie: Ze względu na dużą liczbę układanych kabli nakłady związane z okablowaniem są ogromne.

Dlatego też często sensowne jest przeprowadzenie logicznego porównania sygnałów czujników już w bezpośredniej bliskości procesu.

Można to zrobić w łatwy sposób, wykorzystując LogiCap Murrelektronik: Obudowę logiczną nasadza się na standardowe moduły pasywne z czterema, sześcioma lub ośmioma portami i łączy się do 16 sygnałów wejściowych. W zależności od oprogramowania w obudowie logicznej, a tym samym „na miejscu”, monitoruje się, czy ustawiony warunek logiczny jest spełniony i może nastąpić przełączenie wyjścia. Informacje te mogą być przekazywane bezpośrednio do sterownika, alternatywnie rozdzielacz logiczny może być również przekierowany na dowolne wejście w systemie magistrali sieciowej za pomocą nieekranowanego standardowego konektora M12.

Za pomocą przełącznika obrotowego można w LogiCap ustawić w sumie dziewięć predefiniowanych operacji logicznych (AND, OR oraz XOR). Zapewnia to elastyczność. Przy tym – w zależności od zastosowania – każde wejście może być dezaktywowane za pomocą przełącznika DIP, bez uciążliwych zworek występujących w tradycyjnych rozdzielaczach logicznych. Obudowa logiczna LogiCap jest wyposażona w diagnostyczne diody LED, które sygnalizują, kiedy napięcie robocze spada poniżej lub przekracza napięcie robocze, kiedy spełniony jest warunek logiczny i kiedy może wystąpić zwarcie na wyjściu.

Ogólnie rzecz biorąc, LogiCap oferuje konstruktorom maszyn i systemów maksymalną elastyczność przy optymalnym stosunku ceny do wydajności, umożliwiając liczne ustawienia oraz podłączenie szerokiego zakresu podstawowych modułów pasywnych.


Murrelektronik Sp. z o.o.
ul. Jordana 11
40-056 Katowice
tel. 32-730 00 20
fax 32-730 00 23
e-mail: info@murrelektronik.pl
www.murrelektronik.pl
shop.murrelektronik.pl
 

Reklama