Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Sensorik 4.0 zapewnia wartość dodaną dla intralogistyki

Sieciowe systemy logistyczne, a także cyfrowe procesy i aplikacje wymagają przyszłościowych czujników i rozwiązań komunikacyjnych.


Czujniki, które się same monitorują; systemy przenośników i koncepcje transportu materiałów, w których czujniki i elementy wykonawcze koordynują swoje procesy i funkcje; wybieranie procesów za pomocą autonomicznych, samoorganizujących i optymalizujących się jednostek – w scenariuszu przyszłości w pełni połączonej sieci inteligentnej logistyki czujniki gotowe do komunikacji odgrywają istotną rolę. Niezależnie od tego, czy chodzi o logistykę, czy łańcuch dostaw: dzięki koncepcji Sensorik 4.0® firma Pepperl + Fuchs toruje drogę do Przemysłu 4.0, udostępniając innowacyjne rozwiązania do realizacji przyszłych procesów.

Eksperci są zgodni: Przemysł 4.0 i inteligentna fabryka przyszłości przybyły do teraźniejszości. Czynniki napędzające rozwój, nawet w logistyce, zapewniają najlepszą możliwą elastyczność, przejrzystość, dostępność instalacji i wzrost wydajności.

Cyfryzacja intralogistyki i łańcucha dostaw wymaga wysokiej wydajności komunikacji dwukierunkowej i bezpieczeństwa danych nawet w terenie. Firma Pepperl + Fuchs podejmuje te wyzwania, oferując produkty z serii Sensorik 4.0®. Obejmuje on czujniki do detekcji lub pomiarów, a także elementy do identyfikacji.

Dzięki interfejsowi IO-Link można uzyskać pełną komunikację i tym samym spełnić zasadnicze wymaganie dla komponentów Przemysłu 4.0. IO-Link umożliwia standaryzowaną wymianę danych pomiędzy urządzeniami obiektowymi i systemami sterowania. Oprócz wartości pomiarowych czujnika lub wartości zadanych dla siłowników można wymieniać informacje o tożsamości i statusie komponentów. Parametry regulacji mogą być przesyłane ze sterownika do czujnika.

Elementy takie, jak czujniki optyczne serii R100, R101 i R103, można dostosować i zoptymalizować do różnych zastosowań z szerokim zakresem ustawień parametrów. IO-Link umożliwia przechowywanie różnych zestawów parametrów czujnika w systemie automatyki. Podczas pracy mogą one być ładowane do czujnika na linii przenośnika lub w magazynie bez straty czasu. Dowolną liczbę czujników można elastycznie regulować bezpośrednio ze sterownika, pobierając parametry, takie jak zakres wykrywania, histereza i próg przełączania. Oszczędza to czas, pozwala uniknąć błędów i może zostać udokumentowane w dowolnym momencie.

Narzędzia takie, jak SmartBridge®, służą do wizualizacji, testowania i optymalizacji ustawień parametrów. Adapter SmartBridge może być używany jako inteligentny rejestrator danych czujnika przez dłuższy czas. Można go również tymczasowo zamontować w urządzeniu, aby wykryć sporadyczne usterki.


Autodiagnoza optymalizuje dostępność
Inteligentne czujniki, takie jak wielowiązkowy czujnik R2100 (LiDAR), są solidne i są stosowane m.in. w magazynowaniu i transporcie materiałów w celu sprawdzenia zajmowanych miejsc magazynowych. Obliczają również wewnętrznie informacje diagnostyczne, takie jak wartość rezerwy funkcjonalnej, którą można ocenić jako miarę niezawodnej pracy czujnika. Umożliwia to rejestrowanie wpływów środowiskowych, takich jak kurz, wilgoć lub drgania, na które elementy automatyki są stale narażone podczas pracy w systemach intralogistycznych.

Jeśli jeden z tych inteligentnych czujników wskazuje, że w systemie występują lub będą występować problemy funkcjonalne, mogą być niezwłocznie inicjowane środki zaradcze, takie jak czyszczenie lub ponowna regulacja, zanim nastąpi przestój instalacji.

Jeśli konieczna jest wymiana czujnika, można to zrobić szybko i łatwo za pomocą komunikacji IO-Link: po podłączeniu nowego czujnika jest on testowany i zatwierdzony przez system automatyki. Następnie ostatnie poprawne dane aplikacji z poprzedniego czujnika są pobierane z bliźniaczego układu cyfrowego i przesyłane bezpośrednio do nowego czujnika. Dodatkowe ustawienia ręczne nie są wymagane, co oznacza, że ​​sekcja przenośnika lub bufora jest dostępna ponownie po krótkim czasie przestoju lub nawet bez niego.


Inteligentne czujniki zwalniają systemy automatyki
Dzięki zwiększonemu wykorzystaniu zdigitalizowanych i zdecentralizowanych informacji z czujników można ustanowić lokalne pętle sterowania. W ten sposób Sensorik 4.0® jest pionierską technologią dla nowoczesnej fabryki. W połączeniu z innymi inteligentnymi czujnikami lub urządzeniami wykonawczymi zdolnymi do komunikacji można realizować niezależne funkcje. Na przykład, jeśli inteligentny czujnik 3-D, taki jak PickFinder firmy VMT (siostrzanej firmy Pepperl + Fuchs), wykrywa położenie i orientację elementów do pobrania w pojemniku do przechowywania, może przesłać te informacje bezpośrednio do inteligentnego chwytaka, który podnosi poszczególne części i umieszcza w pojemniku lub kartonie wysyłkowym. Alternatywnie, w kontekście współpracy człowiek – maszyna, może przekazać te informacje do próbnika. Po wykonaniu tej czynności system automatyki otrzymuje po prostu sygnał OK, co oznacza, że ​​można rozpocząć następny etap procesu. Oznacza to, że sam system automatyki nie jest dłużej obciążony bezpośrednim kontrolowaniem autonomicznego wykrywania i pobierania.


RFID – pionier w cyfryzacji procesów logistycznych
Z perspektywy czasu technologia RFID może być postrzegana jako pionier zdigitalizowanych procesów biznesowych w logistyce wewnętrznej i łańcuchu dostaw. Na długo przed tym, zanim standardowe czujniki były zdolne do komunikacji dwukierunkowej, znaczniki RFID były w stanie wymieniać informacje z komputerami transportu materiałów i systemami kontroli, a także przenosić i aktualizować istotne dla procesu dane na obiekcie. Głowice i interfejsy kontrolne, takie jak IDENTControl, są dostępne dla wszystkich standardowych zakresów częstotliwości (LF/HF/UHF). Możliwe jest również kompatybilne działanie w zakresie częstotliwości. Pozwala to na wykonanie różnorodnych zadań identyfikacji w indywidualny i inteligentny sposób. Rozwiązania RFID firmy Pepperl + Fuchs zapewniają dodatkową, ponadczasową ochronę dzięki możliwości połączenia z systemami informacyjnymi wyższego poziomu, a tym samym skutecznie wspierają digitalizację procesów logistycznych we wdrażaniu Przemysłu 4.0.


Dane czujnika wartością dodaną w chmurze
Programowalne jednostki logiczne, zwykle stosowane na poziomie sterownika, są zoptymalizowane pod kątem niezawodnej kontroli procesów z dużymi wymaganiami w czasie rzeczywistym. Nie nadają się one do przechowywania i przetwarzania dużych ilości danych rejestrowanych przez długi czas ze względu na ich wielkość i swoją moc obliczeniową. Takie zadania są domeną systemów IT z opierającymi się na bazach danych strukturami. Z wieloprotokołowym modułem IO-Link ICE1-8IOL z bramką dane z czujników mogą być dostarczane do systemów IT wyższego poziomu zarówno lokalnych, jak i do chmury, jak również mogą być przekazywane do sterownika. To zwiastuje przesunięcie paradygmatu w projektowaniu systemów wewnątrzlogistycznych, ponieważ obecnie dostępne są istotne informacje do generowania cyfrowych bliźniąt produktów i procesów, pozwalające na mapowanie procesów logistycznych w przejrzysty i konsekwentny sposób. Cyfrowa logistyka zależy od dodatkowej wartości komunikacyjnej, takiej jak ta oferowana przez portfolio Sensorik 4.0®. W systemach IT można używać szerokiej gamy aplikacji wykorzystujących równoległe dostarczanie danych. Zarządzanie zasobami, monitorowanie stanu i konserwacja zapobiegawcza są tego przykładem.

Zrównoważone zarządzanie oparte na kompleksowej komunikacji dokumentuje komponenty zastosowane w instalacji wewnętrznej i na bieżąco się aktualizuje. Różnice między „planowanym”, „instalowanym” lub „utrzymywanym w ruchu” są w ten sposób eliminowane.

Dane diagnostyczne dostarczane przez czujniki mogą być używane w aplikacjach analitycznych w celu wykrycia możliwych usterek i uniknięcia ich przez konserwację zapobiegawczą. Okresy międzyprzeglądowe można zoptymalizować w zależności od cyklu, np. poprzez wykorzystanie zaplanowanego przestoju w systemie transportu materiału, konserwacji lub wymiany podzespołów. W ten sposób monitorowanie stanu może mieć bezpośredni wpływ na płynność pracy całego zakładu logistyki wewnętrznej.

Inną oczywistą aplikacją w systemach IT wyższego poziomu jest wizualizacja danych o stanie czujników i ustawień terminali HMI. W skrócie – operator maszyny może rozpoznać, jak działa czujnik, które progi przełączania są skonfigurowane oraz jak działa czujnik w odniesieniu do krytycznych wartości tolerancji.


Sensorik 4.0® otwiera nowe perspektywy
Potencjalne korzyści inteligentnych czujników i modułów komunikacyjnych mają charakter przyrostowy – koncentrują się na stopniowym zwiększaniu wydajności istniejących zadań. Przykładowo, dzięki swojej zdolności komunikacyjnej i rozproszonej inteligencji mogą one wykonywać indywidualne funkcje wewnątrzlogistyczne w sposób autonomiczny, a tym samym generować istotną wartość dodaną dla samego transportu materiałów, jak również towarzyszącego im przepływu danych.


PEPPERL+FUCHS Sp. z o.o.
ul. Owsiana 12
03-825 Warszawa
tel. 22-256 97 70
fax 22-256 97 73
info@pl.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.pl

 

Reklama