Pokaż menu

Firmy z okładek

Danfoss  Napędy i SterowanieSEW-Eurodrive

Reklama

Współpraca

Sentinel™ – wydajny, przenośny system oczyszczania płynów


Parker Hannifin

Urządzenie przeznaczone jest, by przez 24/7 stało na straży układu hydraulicznego, zwiększając produktywność poprzez eliminację wilgoci z oleju. Woda jest drugim najbardziej destrukcyjnym zanieczyszczeniem. Zwykle 200 ppm wody może zmniejszyć żywotność łożyska o 48% lub więcej. Wilgoć przyspiesza starzenie się płynów hydraulicznych, zmniejszając żywotność oleju, zwykle o ponad 50%.

Sentinel umożliwia zmniejszenie budżetu na konserwację i zwiększenie produktywności poprzez usprawnienie procesu odwadniania i skrócenie kosztownych, nieplanowanych przestojów.

Kompaktowy, lekki i wytrzymały Sentinel zaprojektowano, by zapewnić doskonałe wyniki w każdym otoczeniu, gdy jest problem z zanieczyszczeniem wodą oleju hydraulicznego lub transformatorowego.

Uniwersalna konstrukcja sprawia, że próbki oleju mogą być pobierane bezpośrednio ze zbiornika, pojazdu lub magazynu, co czyni Sentinela idealnym do pracy w aplikacjach energii odnawialnej, morskich i offshore przemysłowych, rolniczych, mobilnych i wojskowych.

Z opcjonalnym laserowym miernikiem cząstek Sentinel jest samowystarczalny. Teraz odwadnianie jest jeszcze prostsze i wydajniejsze.

Urządzenie można wykorzystać na trzy sposoby:
  • Przy stosowaniu wstępnie zaplanowanego programu konserwacji, przy monitorowaniu stanu wielu maszyn. Sentinel dzięki swojej mobilności i łatwemu podłączaniu sprawdza się wszędzie, gdzie stosowane są plany konserwacji i konieczne jest przemieszczanie go od pojazdu do pojazdu (maszyny) i praca przez całą noc.
  • Poprzez podłączenie Sentinela na stałe do instalacji, ale praca tylko po przekroczeniu nastawionego poziomu wilgoci (np. podłączony na stałe, jako jednostka monitorująco-oczyszczająca do układu sterowania strumieniowego statku) Sentinel działa jak „opiekunka” monitorująca poziom wilgoci i zaczynająca działanie, gdy zostanie przekroczony ustawiony poziom alarmowy.
  • Poprzez podłączenie Sentinela na stałe do instalacji i ciągłe monitorowanie stanu oleju. Pracując zgodnie z zaprogramowaną konfiguracją, Sentinel zapewnia skuteczne monitorowanie stanu maszyny. Jest idealny w zastosowaniach, takich jak hydraulika obrabiarek CNC, prasy hydrauliczne i urządzenia do formowania próżniowego.

Sentinel wykorzystuje podciśnieniową technologię odwadniania, więc tylko czysty, suchy olej wraca do zbiornika. Wyniki testów są wyświetlane na ekranie IQAN MD3, by możliwa była obserwacja w czasie rzeczywistym. Zapisane dane mogą być pobrane do komputera w celu analizy. Szybkie wykrycie zanieczyszczenia wodą możliwe jest dzięki zabudowanemu czujnikowi wilgotności względnej %RH, jak również opcjonalnemu miernikowi cząstek stałych. Czytelny wyświet­lacz zapewnia łatwą ocenę stanu cieczy i pokazuje mierzone parametry, łącznie z odczytami czujnika wilgotności pokazywanymi, jako % wilgotności względnej. Sentinel działa przy wielkości przepływu 12 l/min (układy hydrauliczne do 3000L), przy maks. ciśnieniu roboczym w linii od 0 do 4 barów.

Sentinel pracuje w trzech trybach, w celu maksymalnej wydajności, żywotności i łatwości użycia:
  • Tryb standardowy: po wykryciu wody zanieczyszczony olej jest pobierany do Sentinela i tam odwadniany do osiąg­nięcia wymaganego poziomu wilgotności względnej %RH.
  • Tryb Sentinel: urządzenie uruchamia się automatycznie, by wykonać pomiar zawartości wody i w razie konieczności uruchamia cykl odwadniania. Samoczynnie wyłącza się, gdy poziom wilgotności względnej %RH osiągnie nastawiony poziom.
  • Tryb próbki: wskazuje, który tryb pracy jest wymagany. Oblicza zawartość wody w układzie (%RH).

Jak działa Sentinel
Zanieczyszczony olej jest pobierany do przenośnego układu odwadniającego za pomocą podciśnienia – 0,6 bara. Przed wejściem do kolumny destylacyjnej, gdzie po rozproszeniu jest poddawany działaniu podciśnienia, olej jest podgrzewany do temperatury optymalnej (70°C) przez grzałkę o niskiej mocy. Rozproszenie powoduje zwiększenie powierzchni oleju, co ułatwia zamianę wody w parę, która jest usuwana za pomocą pompy próżniowej, przechodząc po drodze przez skraplacz. Para wodna skrapla się i zbiera w zbiorniku kondensatu, skąd jest usuwana. Pozbawiony wody olej opada na dno komory podciś­nieniowej, skąd po przefiltrowaniu, za pomocą pompy jest przesyłany z powrotem do zbiornika/układu, przez przyłącze wylotowe.

Sentinel spełnia wymagania norm międzynarodowych:
  • Znak CE
  • Deklaracja zgodności UE
  • Dyrektywa Maszynowan

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o o.
Więcej informacji na: www.parker.com
 

Reklama