Pokaż menu

Firmy z okładek

Heindenhein  FestoFinder

Reklama

Współpraca

Seria 70 – bezpieczeństwo z pozytywną logiką pracy
Robert SolińskiPrzekaźniki kontrolno-pomiarowe serii 70 firmy FINDER stanowią grupę przekaźników monitorujących i kontrolujących stany niepożądane sieci jedno- i trójfazowych.


Przekaźniki kontrolne serii 70.11 służą do kontroli napięcia w sieci jednofazowej w górnym 270 V i dolnym zakresie 170 V napięcia znamionowego U = 230 V AC (50/60 Hz).

Przekaźniki te posiadają regulację zakresu kontroli napięcia w serii 70.11 i nastawę opóźnienia załączenia styku wyjściowego. Pozwala to w znaczny sposób ograniczyć niekorzystny wpływ zmian wartości napięcia sieciowego na odbiorniki. Spadek napięcia lub gwałtowny jego wzrost powoduje natychmiastowe odłączenie przekaźnika i wyłączenie odbiornika, zapewniając tzw. funkcjonalne bezpieczeństwo urządzeń i sprzętu. Czas reakcji nie powinien przekroczyć 0,5 s. Powrót do stanu pierwotnego następuje w chwili spadku lub wzrostu napięcia sieci w pętli histerezy, powodując załączenie przekaźnika po określonym czasie wybieranym za pomocą potencjometru. System ten znajduje zastosowanie w typowych aplikacjach silników, pomp wysokociśnieniowych, kompresorów i wysokociśnieniowych lamp wyładowczych.


Kontrola sieci 3-fazowych za pomocą przekaźników serii 70
Seria 70.31 / 70.4 / 70.6x stanowi grupę przekaźników nadzorczych do kontroli właściwych parametrów sieci 3-fazowych. Układ analizuje parametry sieci poprzez próbkowanie względem 2 faz. Układ analizuje średnią z 500 pomiarów w ciągu 100 ms i w ten sposób otrzymuje materiał porównawczy badania. Częsty proces próbkowania precyzyjnie zabezpiecza urządzenia przed negatywnym wpływem sieci trójfazowych, w szczególności przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu i poprawnej pracy maszyn i urządzeń sieci 3-fazowej. Zjawiska takie, jak rotacja faz, zanik lub asymetria faz, przyczyniają się do uszkodzenia maszyn lub urządzeń, mogą narażać życie i zdrowie ludzkie.


Rys. 1. Wykres charakterystyki pracy przekaźnika kontroli napięcia serii 70.11 Finder
Rys. 1. Wykres charakterystyki pracy przekaźnika kontroli napięcia serii 70.11 Finder
Rys. 2. Wykres charakterystyki pracy przekaźnika kontroli sieci 3-faz. serii 70
Rys. 2. Wykres charakterystyki pracy przekaźnika kontroli sieci 3-faz. serii 70Przekaźniki serii 70 idealnie zabezpieczają sieci 3-fazowe, co zapewnia możliwość utrzymania ciągłości produkcji wynikającej z zabezpieczenia taśm produkcyjnych, pomp, siłowników, silników, turbin itp.

Dodatkowo w przekaźnikach serii 70.41 i 70.42 mamy możliwość monitorowania ciągłości przewodu „N”, dzięki czemu uzyskujemy pewność i bezpieczeństwo w układach sieci 3-fazowej wykorzystującej „N” w obwodach zasilania.

Nie trzeba wyjaśniać, jak groźny w skutkach może być odchył w parametrach sieci jedno- lub trójfazowej. Konsekwencje mogą być bardzo poważne nie tylko ze względu na duże koszty wymiany elementów instalacji, ale przede wszystkim ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa ludzkiego.

Przekaźniki kontrolne serii 70 to linia produktów zaprojektowana w celu wyeliminowania niepożądanych zjawisk, jak i ograniczenia kosztów wynikających z braku zabezpieczeń sieci jedno- lub trójfazowych.

FINDER Polska Sp. z o.o.
ul. Malwowa 126
60-175 Poznań
tel. 61-865 94 07
fax 61-865 94 26
e-mail: finder.pl@findernet.com 

Reklama