Pokaż menu

Firmy z okładek

APS HEIDENHAIN  Napędy i SterowanieFANUC  Danfoss

Reklama

Współpraca

Systemy PC-based Control i XTS otwierają drogę do tworzenia innowacyjnych maszyn pakujących
Elastyczność, efektywność i oszczędność zasobów – to główne wyzwania, z którymi dziś – w dobie Przemysłu 4.0 i zmian oczekiwań konsumentów – muszą zmierzyć się zarówno producenci maszyn pakujących, jak i ich użytkownicy. Specjaliści z firmy Beckhoff wyjaśniają, jak systemy sterowania typu PC-based oparte na sieci EtherCAT i eXtended Transport System (XTS) pomagają sprostać tym wymogom.


Dominujące trendy i oczekiwania w przemyśle opakowaniowym
Wcześniej powszechną praktyką było wytwarzanie i pakowanie dużych partii produktów, np. kawy czy batoników, z zastosowaniem ujednoliconych metod i procesów. Dziś rynek zmierza w kierunku minimalizacji wielkości poszczególnych partii, a nawet produkcji pojedynczych, spersonalizowanych wyrobów. Przykładem mogą być zestawy produktów, np. kapsułek kawy, tworzone na indywidualne zamówienie lub praktyka uzupełniania standardowych wyrobów o spersonalizowane elementy, takie jak nazwa firmy czy własna ilustracja. Sektor produkcji maszyn pakujących musi elastycznie reagować na zmienne wymagania rynku, oferując możliwość wytwarzania pojedynczych sztuk. Tym bardziej, że jeśli dojdzie do utrzymania obecnych trendów, baza jego klientów rozszerzy się w przyszłości także o dużych graczy z sektora B2C, takich jak Amazon.

W ostatnich latach i dziesięcioleciach oferta poszczególnych dostawców znacznie się rozrosła. To zaś nieuchronnie prowadzi do wzrostu znaczenia produkcji małoseryjnej i – w efekcie – znacznego skrócenia cykli produkcyjnych. Z tego względu coraz istotniejszą cechą zarówno procesów wytwórczych, jak i samych maszyn staje się czas ich przezbrojenia niezbędny do zmiany profilu produkcji. W przyszłości maszyny pakujące będą musiały cechować się jeszcze większą elastycznością i modułową konstrukcją umożliwiającą ich szybką rekonfigurację. Zaś prędkość pakowania – dziś główny wyznacznik efektywności urządzenia – zejdzie na dalszy plan. Dodatkowym wyzwaniem będzie także dążenie do ograniczenia ryzyka przy wytwarzaniu nowych produktów i czasu ich wprowadzenia na rynek, co przełoży się na dalszą popularyzację takich rozwiązań, jak symulacje czy rzeczywistość wirtualna.

Korzyści ze stosowania systemów PC-based Control firmy Beckhoff dla producentów i użytkowników maszyn pakujących
Tradycyjne systemy oparte na sterownikach PLC coraz częściej okazują się zbyt mało wydajne, aby sprawnie sterować nowoczesnymi, wysoce elastycznymi maszynami. W przeciwieństwie do nich system PC-based Control dysponuje rezerwami mocy pozwalającymi na efektywną i niezawodną obsługę tego typu urządzeń oraz szybką zmianę profilu produkcji. Dzięki swojej uniwersalności umożliwia także wizualizację procesów oraz prostą integrację z systemami nadrzędnymi, takimi jak Scada, MES czy ERP. Co więcej, platforma ułatwia wdrażanie elastycznych, sterowanych zapotrzebowaniem procesów produkcyjnych, stanowiąc tym samym odpowiedź na obserwowane dzisiaj trendy. Jej innowacyjne funkcjonalności, bazujące na Internecie Rzeczy, idei Przemysłu 4.0 i smartfonach, pozwalają np. na bezpośrednią modyfikację procesu produkcyjnego pod wpływem wyników badań preferencji użytkowników przeprowadzanych w mediach społecznościowych. Dzięki temu producenci mogą lepiej dostosować swój profil produkcji do rzeczywistych potrzeb rynku, a tym samym ograniczyć nadprodukcję niektórych wyrobów, zwłaszcza o krótkiej przydatności do spożycia. A stąd już prosta droga do oszczędności zasobów i wzrostu efektywności procesów wytwórczych.
Korzyści te sprawiają, że system PC-based Control jest dziś szeroko stosowany w branży opakowaniowej, a firma Beckhoff zadbała o to, by dostarczane z nim oprogramowanie TwinCAT wyposażone było we wszystkie funkcjonalności niezbędne do realizacji zadań pakowania. Rozwiązanie to oferuje dodatkowe zalety także w kontekście Przemysłu 4.0: dużo łatwiej bowiem wdrożyć jego idee, wykorzystując do tego systemy sterowania typu PC-based niż standardowe sterowniki PLC.

Firmy Beckhoff dla branży opakowaniowej – co nas wyróżnia?
Oferujemy producentom maszyn gotowy system, na który składa się zarówno cały szereg modułów I/O i wysokiej jakości oprogramowanie, jak i najwyższej klasy komponenty do sterowania ruchem i systemy napędowe. Jego zaletą jest otwartość umożliwiająca łatwą integrację z architekturą systemów automatyki innych producentów. Naszym największym atutem jest jednak liniowy system transportowy XTS, pozwalający na tworzenie prawdziwie innowacyjnych konstrukcji maszyn.

Wykorzystanie systemu XTS do realizacji zadań z zakresu transportu i podawania materiału umożliwia znaczne ograniczenie nakładów na mechanikę maszyn, a tym samym redukcję ich gabarytów, wagi i okablowania. Jednocześnie pozytywnie wpływa na elastyczność całej linii produkcyjnej, tempo realizacji procesów oraz koszty serwisów i przeglądów. Co ciekawe, w grupie największych odbiorców to właśnie zmniejszenie wymiarów maszyn wskazywane jest jako czynnik, który w największej mierze przyczynia się do sukcesu rozwiązań bazujących na XTS. Są to bowiem często stare przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w centrach miast, w których kwestia przestrzeni nabiera kluczowego znaczenia. Zaś system XTS nie tylko zastępuje istniejący przenośnik, ale także pozwala zmodernizować całe maszyny i linie produkcyjne.

Jak wcześniej wyjaśniliśmy, modele biznesowe użytkowników maszyn ulegają obecnie dynamicznym zmianom. System XTS pozwala sprostać nowym wyzwaniom stawianym maszynom pakującym, takim jak szybka zmiana profilu produkcji, a tym samym zapewnia długofalowe bezpieczeństwo procesów wytwórczych.

Artykuł na podstawie wywiadu udzielonego przez Andrew Platera, global market managera ds. żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, oraz Franka Würthnera, menedżera ds. systemów pakowania.

Pełen wywiad na: www.pc-control.net,
w dodatku Packaging Special 2017.

Więcej o rozwiązaniach firmy Beckhoff dla przemysłu
opakowaniowego na: www.beckhoff.pl/packaging.

Beckhoff Automation Sp. z o.o.
Żabieniec, ul. Ruczajowa 15
05-500 Piaseczno
tel. 22-750 47 00
fax 22-757 24 27
info@beckhoff.pl
www.beckhoff.pl

Reklama