Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  Napędy i SterowanieFESTO 

Reklama

Współpraca

Układy napędowe zapewniają moc dla transportu w młynie zbożowymPrzy ostatniej modernizacji wyposażenia zakładu Arnreiter Mühle w 2009 roku szwajcarski specjalista w zakresie technologii przetwórstwa, firma Bühler, zainstalował różnorodne supernowoczesne maszyny mielące i przetwarzające,  wykorzystujące rozwiązania napędowe NORD.


Nord

Firma Arnreiter Mühle GmbH z siedzibą w Wallern w Austrii wytwarza przetworzone ziarna oraz nasiona oleiste przede wszystkim dla klientów z branży spożywczej. To rodzinne przedsiębiorstwo założone blisko 200 lat temu jest w pełni zaangażowane w zrównoważoną produkcję: przetwarzane są płody rolne uprawiane w regionie przy zużyciu możliwie jak najmniejszej ilości zasobów w produkcji. Zakład posiada nawet swój własny młyn wodny generujący część potrzebnej energii.

W zakładzie Arnreiter Mühle w Austrii ziarno jest mielone i oczyszczane w różnych procesach. Ten wysoce zautomatyzowany młyn wykorzystuje szeroki asortyment maszyn do parzenia, płatkowania, rozgniatania, mielenia, tłoczenia, pieczenia, schładzania, suszenia i obierania. Powyższe procesy umożliwiają zmianę kształtu i właściwości ziaren oraz nasion dla zwiększenia ich trwałości i strawności oraz poprawienia właściwości w zakresie wypiekania, a także ograniczenia goryczy.

nord

W przypadku młynów zbożowych rozwiązania napędów NORD są wykorzystywane w wentylatorach oraz dmuchawach, rozładowarkach obrotowych, przenośnikach kubełkowych oraz innych urządzeniach transportowych. Z uwagi na obecność drobno zmielonych ziaren i nasion wymagane jest stosowanie systemów przeciwwybuchowych. W zakładzie Arnreiter Mühle eksploatacja przy podłączonym obciążeniu 1,400 kW umożliwia mielenie do 80 ton ziarna dziennie oraz dalsze przetwarzanie do 20 ton zmielonego ziarna na dzień.

Rozbudowane systemy transportowe
Dla zapewnienia efektywnego transportu cząstek stałych i materiałów sypkich między poszczególnymi etapami procesu przetwórczego wymagane są różnorodne systemy transportowe wyposażone w elastyczne rozwiązania napędowe. Jako przedsiębiorstwo w pełni zaangażowane w zrównoważoną produkcję, Arnreiter starało się instalować solidne napędy w niewielkim stopniu wymagające obsługi i charakteryzujące się dużą trwałością użytkową oraz gwarantujące ciągłą i niezawodną pracę dla zapewnienia doskonałej jakości produktów końcowych.

nord


Zagrożenie pyłem
Ponieważ surowce są drobno mielone, atmosfera w całym młynie zawiera cząstki pyłu. Tym samym napędy elektryczne powinny być w wykonaniu przeciwwybuchowym. Korzystając z uniwersalnego portfela technologii mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych napędów atestowanych do stosowania w strefach niebezpiecznych, firma NORD DRIVESYSTEMS może zaoferować różne rodzaje motoreduktorów, jak również zintegrowane mechatroniczne układy napędowe do pracy rozproszonej.
Motoreduktory NORD napędzają przenośniki taśmowe i kubełkowe, które transportują surowce z silosów na górnych kondygnacjach do urządzeń przetwórczych w innych częściach młyna. Następnie materiały z procesu są przesyłane przez układ rurociągów o całkowitej długości 2500 m. Frakcje o niskiej gęstości, zawierające niewielkie twarde cząstki, pył itp., są usuwane z ziarna w aspiratorze z recyrkulacją powietrza i odbierane przez przenośnik śrubowy. Rozładowarki obrotowe zapewniają odpowiednie dozowanie wolumetryczne produktów. Mikrodozowniki umożliwiają dodawanie składników o niewielkich wymiarach. Wszystkie omawiane systemy do transportu i dystrybucji materiałów również są wyposażone w motoreduktory NORD.
Kompleksowe zabezpieczenie przed wybuchem
Firma NORD dostarczyła różne jednostki napędowe kategorii 3D do stosowania w strefie 22 wg ATEX. Obejmowały one motoreduktory oraz zintegrowane układy mechatroniczne do pracy rozproszonej. NORD realizuje rozwiązania przeciwwybuchowe do układów napędowych, oferując zarówno motoreduktory, jak i lokalnie zainstalowane lub montowane w szafkach przetwornice częstotliwości w wersjach przeciwwybuchowych. Każdego miesiąca NORD wytwarza i dostarcza na całym świecie około 1,500 układów napędowych w wersjach zabezpieczonych przed wybuchem pyłu lub gazu, przeznaczonych do pracy w strefach 1, 2, 21 i 22 wg ATEX.

NORD Napędy Sp. z o.o.
e-mail: biuro@nord.com
www.nord.com

Reklama