Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  Napędy i SterowanieRoboty Przemysłowe

Reklama

Współpraca

Współczesne trendy i przyszłość paneli HMI
Krzysztof TylutkiJeszcze kilka lat temu panele operatorskie (HMI) były urządzeniami służącymi do parametryzowania i kontroli, wykonywanymi lokalnie, przez operatora znajdującego się w bezpośredniej bliskości maszyny. Również dane o realizacji procesów produkcyjnych były zbierane, magazynowane i udostępniane tylko lokalnie.


Sytuacja ta zaczęła się zmieniać wraz z postępem cyfryzacji, czyli po prostu z powszechnością dostępu do Internetu. Był to przyczynek dla ewolucji paneli operatorskich w dwóch kierunkach:
  • dostępu zdalnego, objawiającego się na etapie pracy maszyny umożliwieniem wglądu w przebieg procesu produkcyjnego oraz jego zdalnej kontroli (funkcjonalność szczególnie pożądana przez służby utrzymania ruchu) oraz na etapie rozruchu maszyn, dając możliwość zdalnej modyfikacji oprogramowania maszyny (jak kania dżdżu łakną takiej możliwości producenci maszyn);
  • rozproszonego udostępniania danych o procesie oraz uzyskiwania danych parametryzujących ten proces.

Odpowiedzią producentów paneli operatorskich na zapotrzebowanie klientów w pierwszym z tych obszarów było w pierwszej kolejności upowszechnienie obecności gniazd Ethernet w produkowanych przez nich urządzeniach – tu można zaryzykować stwierdzenie o tym, że obecnie na rynek nie są już wprowadzane panele operatorskie nieposiadające możliwości podłączenia ich do sieci Ethernet. To z kolei niejako uzasadniło implementację w panelach takich funkcjonalności, jak możliwość łączenia się zdalnym pulpitem (przoduje tu system VNC), modyfikacja oprogramowania sterowników, z którymi łączy się panel (tak zwane programowanie transparentne), dostęp do danych gromadzonych przez panele (tu najczęściej implementowany jest serwer FTP).

Wyżej wymienione dobrodziejstwa możliwe są do wykorzystania „od ręki” w przypadku łączenia się z panelem w obrębie sieci lokalnej. Natomiast dostęp zdalny (z każdego miejsca na świecie, z dostępem do Internetu) stanowi pewne utrudnienie (w najprostszych rozwiązaniach, konieczność posiadania publicznych adresów IP oraz przekierowywania portów dla poszczególnych usług udostępnianych przez panel). Starając się eliminować te komplikacje, wielu producentów paneli operatorskich zaczęło oferować swoje własne rozwiązania dostępu zdalnego do paneli, oparte na wirtualnych sieciach prywatnych (VPN).

Rozwój potencjału paneli w drugim z wyróżnionych wyżej kierunków objawia się w tego rodzaju funkcjonalnościach, jak wysyłanie wiadomości e-mail informujących o sytuacjach alarmowych, ale również zawierających w swych załącznikach pliki z zapisem realizacji procesów produkcyjnych. Bardziej znaczącym kierunkiem rozwoju wydaje się być ten, w którym panel otrzymuje możliwość wprowadzania i odczytywania danych z/do baz danych. Otwiera to drogę dla realizacji centralizowanych systemów zarządzania produkcją, w których – przykładowo – panel odczytuje receptury parametryzujące produkty tworzone przez maszynę czy wręcz całe plany produkcyjne z nadrzędnego systemu, a z drugiej strony może do takiego nadrzędnego systemu wprowadzać dane o historii produkcji, co otwiera drogę dla dokonywania zbiorczych analiz wydajności produkcji, przyczyn przestojów i awarii.

Dla wzmocnienia obu wyróżnionych wyżej kierunków rozwoju jeden obszar zmian technologicznych wydaje mi się niespenetrowany przez producentów paneli operatorskich. Jest nim wykorzystanie powszechności dostępu do sieci komórkowych, gdzie zauważalne jest zapotrzebowanie na funkcjonalność wysyłania przez panele operatorskie wiadomości SMS (tu główną funkcją miałoby być informowanie o sytuacjach alarmowych) oraz możliwość dostępu do sieci Internet dzięki komórkowym danym sieciowym. Jeszcze przez długi czas dostęp do kablowego połączenia z Internetem w wielu lokalizacjach będzie bowiem niemożliwy. W tym zagadnieniu zauważalne jest pojawienie się urządzeń HMI wspierających modemy GSM, jednak następnym krokiem wydaje się pojawienie się na rynku paneli operatorskich, posiadających slot dla karty SIM.

Fragmenty wypowiedzi zostały opublikowane w raporcie o polskim rynku paneli HMI i systemów SCADA w numerze marcowo-kwietniowym (136) „Control Engineering Polska”.


Autor: Krzysztof Tylutki – doradca techniczny


MULTIPROJEKT
ul. Fabryczna 20 A
31-553 Kraków
tel. 12-413 90 58
fax 12-376 48 94
info@multiprojekt.pl
www.multiprojekt.pl
 

Reklama