Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Wyłączniki i rozłączniki kompaktowe NOARK Electric
Grzegorz WaligórskiW ofercie dostępna jest nowoczesna aparatura przeznaczona do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń oraz zwarć, spełniająca wymagania normy IEC/EN 609472. Pięć zoptymalizowanych wielkości mechanicznych pokrywa zakres prądowy do 800 A, z dodatkową możliwością precyzyjnego dopasowania wartości prądu przeciążeniowego i zwarciowego. Oferowane aparaty mogą być rozbudowane o szeroką gamę akcesoriów.


Jednym z zasadniczych elementów do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami przeciążeń oraz zwarć są wyłączniki kompaktowe. Firma NOARK Electric oferuje w tym zakresie serię wyłączników Ex9M (rys. 1) do maksymalnego prądu znamionowego o wartości 800 A. Ze względu na optymalizację wyzwalaczy termomagnetycznych, a także umożliwienie podłączenia kabli albo szyn, o odpowiednim przekroju, zostało przygotowanych pięć wielkości mechanicznych. Wielkość M1 pokrywa zakres prądowy do 125 A, M2 – do 250 A, M3 – do 400 A, M4 – do 630 A oraz M5 – do 800 A. Wykonane są one w dwóch wersjach: 3-biegunowej, a w przypadku, gdy konieczne jest wyłączenie bieguna neutralnego, także 4-biegunowej (rys. 2). Na szczególną uwagę zasługuje zdolność zwarciowa aparatów. Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny Ics jest równy prądowi granicznemu Icu. Przy wyborze wyłącznika, kierując się parametrem Ics, zyskujemy pewność, że po wyłączeniu zwarcia o maksymalnej wartości prądu Ics, aparat będzie zdolny do dalszej eksploatacji bez konieczności dokonywania przeglądu czy wymiany aparatu. Jeśli aparat był dobrany na parametr Icu, zgodnie z normą IEC/EN 60947-2, zadaniem aparatu jest ten prąd wyłączyć, jednak nie wymaga się od niego zdolności na wytrzymanie kolejnych cykli łączeniowych, zmuszając użytkownika do wymiany wyłącznika.NOARK
Rys. 1


NOARK
Rys. 2Wyłączniki kompaktowe Ex9M posiadają płynnie regulowane człony przeciążeniowe i zwarciowe, pozwalające na przesunięcie charakterystyki czasowo-prądowej wyłącznika. W wielkości mechanicznej M1 część przeciążeniową można regulować w zakresie 0,8 – 1 x In, natomiast nastawa zwarciowa ma w tym przypadku wartość stałą – 10 x In. W pozostałych wielkościach mechanicznych, od M2 do M5, zakres przeciążeniowy jest regulowany w przedziale 0,8 – 1 x In, a zwarciowy 5 – 10 x In. Cechą charakterystyczną oferowanych wyłączników kompaktowych jest ich bardzo krótki czas zadziałania. Zastosowanie najnowszej technologii sprawia, że czas wyzwolenia aparatu jest krótszy niż 2 ms, co powoduje, że należą one do najszybciej reagujących aparatów dostępnych na rynku. Wyłączniki zostały wykonane w kategorii użytkowania A, co oznacza, że będą one najczęściej stosowane jako zabezpieczenia odpływowe danej rozdzielnicy. Jednak dzięki regulowanym członom termomagnetycznym i krótkim czasom zadziałania można w łatwy sposób uzyskać selektywność z zabezpieczeniami głównymi – o kategorii użytkowania B.NOARK
Rys. 3


Rozłączniki kompaktowe
Seria rozłączników kompaktowych Ex9MSD (rys. 3) przeznaczona jest do instalowania ich, jako rozłączników głównych, umożliwiających rozłączanie obwodów będących pod obciążeniem oraz zapewniających przy tym bezpieczną przerwę izolacyjną. Rozłączniki dostępne są także w pięciu wielkościach mechanicznych (do maksymalnego prądu znamionowego 800 A), w wersjach 3- i 4-biegunowych. Budowa rozłączników Ex9MSD bazuje na wyłącznikach kompaktowych Ex9M, przez co pasują do nich te same akcesoria. Firmę NOARK Electric wyróżnia wykonanie DC zarówno wyłączników (Ex9MD), jak i rozłączników kompaktowych (Ex9MSD DC). Testowane zgodnie z normą IEC/EC 60947-2, zapewniają funkcjonalność i niezawodność dla szerokiej gamy aplikacji, w tym instalacji fotowoltaicznych. Wykonania 3- i 4-biegunowe odpowiadają napięciu 750 i 1000 V DC. Istotną cechą tych aparatów jest to, iż są one niespolaryzowane. Oznacza to, że w przeciwieństwie do aparatów spolaryzowanych, nie ma znaczenia, gdzie zostanie podłączony biegun ‘+’ i ‘–’. Niezależnie od kierunku przepływu prądu (może się on zmienić na skutek przebicia panelu fotowoltaicznego) łuk będzie wpychany do komory gaszeniowej.
Rys. 4Akcesoria
Zróżnicowany wybór akcesoriów umożliwia zbudowanie aparatu dla różnych konfiguracji systemu. Podstawowe akcesoria zostały przedstawione na rys. 4:
 • styki pomocnicze AX – odzwierciedlają stan położenia dźwig­­ni wyłącznika;
 • styki pomocnicze zadziałania AL – sygnalizują o elektrycznym zadziałaniu wyłącznika (wyzwolenie przez człon przeciążeniowy albo elektromagnetyczny);
 • styki pomocnicze wyprzedzające EC – wykorzystywane do blokowania lub awaryjnego wyłączania obwodów;
 • wyzwalacze wzrostowe SHT – umożliwiają zdalne, bezzwłoczne wyłączenie aparatu po podaniu napięcia na wyzwalacz, przełączając dźwignię aparatu w pozycję TRIP;
 • wyzwalacze podnapięciowe UVT – powodują zdalne wyzwolenie wyłącznika na skutek spadku lub zaniku napięcia, które jest podane na wyzwalacz;
 • napędy silnikowe MOD – do zdalnego, elektrycznego sterowania aparatami;
 • napędy obrotowe bezpośrednie RHD i drzwiowe ERH – służące do ręcznego sterowania dźwignią wyłącznika. Dla napędów drzwiowych rączka montowana jest na elewacji obudowy, która za pośrednictwem wałka przedłużającego steruje aparatem;
 • osłony końcówek zacisków krótkie TCV i długie TCE – wykonane z materiału izolacyjnego, w celu ochrony przed przypadkowym kontaktem elementów będących pod napięciem;
 • zaciski skrzynkowe i tunelowe – do podłączenia kabli o różnym przekroju;
 • podkładki dystansowe WG – do kompensacji różnic w głębokości wyłączników i rozłączników kompaktowych różnych wielkości mechanicznych;
 • adaptery DRA na szynę TH-35 mm – przeznaczone do montażu wielkości mechanicznych M1 albo M2 na szynie TH-35 mm.

W dostawie wyłączników i rozłączników kompaktowych każdej wielkości mechanicznej znajdują się śruby mocujące oraz separatory faz.


Montaż w obudowach metalowych MF
Nowym rozwiązaniem jest opcja instalowania wyłączników i rozłączników kompaktowych, o wielkości mechanicznej M1 i M2, w obudowach metalowych serii MF (rys. 5). W takim przypadku do zamówionej obudowy natynkowej albo podtynkowej należy dobrać płytę montażową MF MP M, przeznaczoną do instalacji wyłączników i rozłączników kompaktowych. Są one wyposażone w nawiercone otwory gwintowe, przez co montaż urządzenia trwa kilka chwil. W przypadku instalowania wielkości M1 zaleca się zastosowanie dodatkowo podkładek dystansowych w celu wyrównania czoła aparatu z maskownicą. Do osłony aparatów kompaktowych dedykowane są płyty frontowe z odpowiednim otworem (rys. 6).
Rys. 5Rys. 6


Podsumowanie
Najnowsza technologia potwierdzona dobrymi parametrami, takimi jak: czas wyłączenia, wysoka zdolność wyłączania zwarć, pełny zakres akcesoriów dostępny dla każdego aparatu czy też duża liczba styków pomocniczych, wyróżniają wyłączniki Ex9M firmy NOARK Electric spośród oferty dostępnej na rynku. Seria rozłączników Ex9MSD, oparta na konstrukcji mechanicznej wyłączników, umożliwia stworzenie kompleksowej aplikacji. Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi oraz deklaracje zgodności dostępne są w całości w języku polskim na stronie internetowej. NOARK Electric standardowo udziela 5-letniej gwarancji na wszystkie swoje aparaty.


Autor: Grzegorz Waligórski


NOARK Electric Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
e-mail: infoPL@noark-electric.com
www.noark-electric.pl/pl


 

Reklama