Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FANUCNapędy i Sterowanie  FESTO

Reklama

Współpraca

Zasilacze do aplikacji przemysłowych Finder – rozwiązania dla wymagających
Stanisław RakPrzy tworzeniu każdego produktu przeznaczonego na rynek specjalistyczny ważne jest, aby nie kopiować sprawdzonych rozwiązań, a przyjrzeć się na nowo potrzebom, jakie kierowane są do niego, pod kątem aplikacji w jakiej pracuje. W taki właśnie sposób powstały zasilacze serii 78 Finder.


Gdy stawiamy przed sobą zasilacz idealny do trudnych warunków, jakimi są aplikacje przemysłowe, myślimy o takich parametrach, jak odporność na zakłócenia, szeroki zakres temperatur pracy, wysoka stabilność napięcia na stronie wtórnej i wysoka tolerancja po pierwotnej, niskie tętnienia, szybkość serwisu i niezawodność.


Łatwość serwisu
Cechą wspólną dla naszych wszystkich zasilaczy jest szybko wymieniany bezpiecznik topikowy 5 × 20 mm, umieszczony na froncie obudowy. Szybka wymiana poprzez zasobnik, który zawiera bezpiecznik aktualnie pracujący i serwisowy, daje użytkownikowi bezkompromisową jakość współpracy w aplikacjach odpowiedzialnych. To rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich wykonań zasilaczy Finder i jest ich rozpoznawalną cechą. Bezpiecznik stanowi zabezpieczenie od strony pierwotnej.


Rys. 1. Wymienne bezpieczniki 78.1D
Rys. 1. Wymienne bezpieczniki 78.1DWysoka przeciążalność zwarciowa
To funkcja najważniejsza dla aplikacji przemysłowych. Pozwala na bezprzerwową pracę sterownika pomimo awarii w obwodzie wykonawczym. Dla przykładu zasilacz 78.1D (5,4 A, 24 V DC) potrafi w 1 ms wydatkować z siebie 20 A, a w przeciągu 5 ms 10 A. Umożliwia to szybką likwidację zwarcia poprzez wyrzucenie zabezpieczenia nadprądowego lub przepalenie wkładki topikowej. Jeśli nie przekroczymy dopuszczalnych parametrów prądowych, praca zasilacza będzie nieprzerwana, a zasilanie np. sterownika PLC niezakłócone.

Stworzenie układów, które są zabezpieczone na krótkotrwałe zwarcia w obwodzie wtórnym, jest bardzo ważnym procesem. W typowych zasilaczach może dojść do sytuacji, w których zasilacz co chwilę podaje napięcie i wyłącza się w wyniku zadziałania zabezpieczenia przeciążeniowego, nie mogąc usunąć zwarcia, co może spowodować uszkodzenie jego samego lub obwodów sterowniczych. Wysokie prądy zwarciowe dostępne są również dla wykonań w obudowach modułowych, dla większości typów jest to nawet trzykrotność prądu znamionowego.Rys. 2. Zdolność zwarciowa 78.1DTechnologia fold-back zastosowana w zasilaczach Findera umożliwia podtrzymanie prądu obciążenia w warunkach ciężkiego przeciążenia. W przypadku ciężkiego przeciążenia układ fold-back ogranicza prąd wyjściowy liniowo w stosunku do spadku napięcia. W praktyce, gdy obciążenie powoduje przeciążenie, obwód fold-back redukuje zarówno napięcie wyjściowe, jak i prąd poniżej normalnego zakresu działania, a następnie rozpoczyna pracę w trybie hiccup. W przypadu zwarcia zasilacz będzie również pracował w trybie hiccup, omówionym powyżej. Obydwa tryby wyłączają się, gdy zostanie usunięta przyczyna zakłóceń, zasilacz automatycznie powróci do normalnej pracy.Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych dla zasilaczy przemysłowych
Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych dla zasilaczy przemysłowychAktywny PFC (korekcja współczynnika mocy biernej)
Aktualnie bardzo mało mówi się o wpływie zasilaczy na sieć przemysłową, jak i sieci przemysłowej na zasilacze. Często zauważalne jest w warunkach przemysłowych, że urządzenia, które działały podczas testów, nie działają na rzeczywistym obiekcie. Problem dotyczy najczęściej czujników, przetworników, komputerów przemysłowych oraz PLC. Niekiedy objawami są nieprecyzyjne wskazania pomiarów, niewłaściwa praca, w innym wypadku jest to zupełny brak działania urządzenia. Najczęstszym przypadkiem są zakłócenia dochodzące ze strony zasilania.

O ile w sieciach mocno przemysłowych nie zwracamy często uwagi na moc bierną generowaną przez urządzenia, o tyle należy połączyć wpływ zakłóceń w obwodzie pierwotnym (zasilania), ich przełożenie na obwód wtórny (np. 24 V DC i 12 V DC), jak i zakłócenia generowane przez elementy półprzewodnikowe zasilacza i ich wpływ na obwód pierwotny – generacja harmonicznych.
Rozwiązaniem wszystkich tych kłopotów jest właśnie aktywny PFC. Idealnie obrazują to dwa poniższe wykresy – wartość napięcia i prądu w zasilaczu bez PFC i z PFC.

Uwagi nie mogą ujść jeszcze tętnienia zasilacza – to właśnie ich wpływ może mieć kluczowe znaczenie dla działania wrażliwych układów pomiarowych. Czujniki i sterowniki wymagają bardzo dobrej jakości i stabilności wyprostowanego napięcia. W praktyce przemysłowej spotykamy się z wieloma przypadkami, w których nie wiadomo co jest przyczyną złego działania układu, a rozwiązanie jest bardzo proste: jest to zasilacz.


Rys. 3. Napięcie i prąd na zasilaniu bez PFC
Rys. 3. Napięcie i prąd na zasilaniu bez PFC


Rys. 4. Napięcie i prąd na zasilaniu z aktywnym PFC
Rys. 4. Napięcie i prąd na zasilaniu z aktywnym PFC


Rys. 5. Tętnienia przy obciążeniu znamionowym 78.1D
Rys. 5. Tętnienia przy obciążeniu znamionowym 78.1DSygnalizacja stanów. Styki pomocnicze i diody
W aplikacjach przemysłowych bardzo ważna jest komunikacja stanu do obwodów zewnętrznych. W przemysłowych rozwiązaniach Findera dostępne są dwa rozwiązania konfiguracji styków pomocniczych.

Konfiguracja pierwsza: zestyk zwierny zamyka się po podaniu napięcia zasilania i pozostaje w takim stanie do momentu wystąpienia poważnego uszkodzenia (przepalenie bezpiecznika, awaria źródła zasilania, zwarcie lub zadziałanie zabezpieczenia termicznego. Ta wersja służy do przekazania informacji o przerwaniu obwodu zasilania np. do sterownika PLC lub komputera zewnętrznego.

Konfiguracja druga: zestyk zwierny zamyka się, gdy występuje anomalia: przeciążenie, zwarcie, granica termiczna, zadziałanie zabezpieczenia termicznego. Ta wersja służy do uruchomienia wizualnych i akustycznych alarmów lub włączenia wentylatora chłodzącego.


Odporność na warunki środowiskowe
Każdy obiekt ma inną specyfikę. Na jednym kluczowa jest odporność na wysokie temperatury, na innym wysokie spadki i skoki napięć, jeszcze inny posiada agresywne chemicznie środowisko, a niektóre łączą w sobie wszystkie te wymagające, ale często spotykane cechy. Zasilacze Findera budowane są w ten sposób, aby zapewnić jak największe zakresy dopuszczalnych napięć i temperatur. Pełne zestawienie danych dostępne jest w kartach katalogowych naszych produktów. Ale uznanie w wielu wymagających obiektach spowodowało, że możemy z zadowoleniem polecić nasze zasilacze nawet do najbardziej wymagających aplikacji.


FINDER Polska Sp. z o.o.
ul. Malwowa 126
60-175 Poznań
tel. 61-865 94 07
fax 61-865 94 26
e-mail: finder.pl@findernet.com

Reklama