Pokaż menu

Firmy z okładek

Markel  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Kompaktowy konduktometr Smartec CLD18 – idealny dla branży spożywczej

Zmienność przewodności rozpoznawana przez urządzenie daje wgląd „do wnętrza instalacji”. Sprawność działania układu i szybki czas odpowiedzi gwarantują minimalne czasy przestojów i ograniczenie strat produktu. Kompaktowy konduktometr Smartec CLD18 jest fabrycznie skalibrowany i jego uruchomienie nie wymaga podjęcia żadnych dodatkowych czynności oprócz ustawienia zakresu dla wyjścia prądowego. Ze względu na dynamikę produkcji oraz procesów towarzyszących, jak czyszczenie CIP, krótki czas odpowiedzi (wysoka responsywność układów pomiarowych), to parametr determinujący nadążanie za zmiennością przepływających w instalacji mediów. Smartec CLD18 z czasem odpowiedzi t95 < 1,5 sekundy i dokładnością 2% wskazywanej wartości oraz z powtarzalnością 0,5% to idealny produkt do tych zastosowań w branży spożywczej. Charakterystyka pomiarowa urządzenia umożliwia bardzo powtarzalne pomiary i monitoring separacji faz.

Możliwe aplikacje w branży spożywczej:
  • detekcja rozdziału faz woda / produkt / mieszanina chemiczna podczas CIP;
  • rozpoznawanie medium podczas butelkowania / napełniania kartoników;
  • kontrola procesu czyszczenia CIP (utrzymywanie określonych stężeń roztworów czyszczących).

Endress+Hauser
www.pl.endress.com

Reklama