Pokaż menu

Firmy z okładek

Markel  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Nowa aplikacja do zrobotyzowanego spawania elementów rurowych z niedopasowanymi brzegami
Robotyzacja spawania elementów rurowych o nieregularnym kształcie (np. rur wydechowych czy elementów instalacji) niesie ze sobą kilka specyficznych problemów. Pierwszym jest trudność w pozycjonowaniu tak nieregularnych elementów przy użyciu standardowych obrotników tak, aby zapewnić korzystny kierunek wykonywania spoin. Drugim są duże niedopasowania zauważalne na etapie składania elementów do spawania. Obserwowane niedokładności w procesie ręcznym korygowane są przez spawacza, używającego zazwyczaj metody TIG z dodaniem materiału dodatkowego. Tam, gdzie szczelina pomiędzy brzegami się poszerza, odpowiednio zwiększana jest ilość dodawanego spoiwa. Jest to proces powolny, a jego rezultaty zależą ściśle od umiejętności spawacza. Jednak z punktu widzenia aplikacji zrobotyzowanej są to warunki wykluczające robotyzację procesu TIG.

W odpowiedzi na zapytania klientów firma Roboty Przemysłowe – integrator stanowisk zrobotyzowanych i automatyki przemysłowej – stworzyła zrobotyzowaną aplikację do spawania elementów rurowych. Na nowym stanowisku metodę ręczną TIG zamieniono na przeprogramowany MIG CMT. Technologię tę połączono z obrotnikiem wieloosiowym 5L. Aplikacja spawa z ponad trzykrotnie wyższą prędkością w porównaniu do ręcznego TIG-a, przy jednoczesnym uzyskaniu dobrych jakościowo spoin. Pozwala to zaoferować producentom elementów rurowych praktyczne i opłacalne rozwiązanie do spawania zrobotyzowanego.

Roboty Przemysłowe Sp. z o.o.
www.RobotyPrzemyslowe.pl

Reklama