Pokaż menu

Firmy z okładek

MARKEL  Napędy i SterowanieRoboty Przemysłowe

Reklama

Współpraca

Rewolucyjny system bezprzewodowych sterowników bezpieczeństwa firmy SSP
W dziedzinie techniki bezpieczeństwa zrobiono kolejny krok naprzód. Dzięki zastosowaniu techniki dywersyfikowanej komunikacji bezprzewodowej udało się stworzyć niezawodny, stabilny i bardzo odporny na zakłócenia system komunikacji sieciowej dla sterowników bezpieczeństwa kategorii PLe/SIL3. Pozwoliło to na stworzenie przez firmę SSP serii sterowników SIMPLIFIER, które do komunikacji pomiędzy sobą wykorzystują sieć Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz. Pozwala to na zestawianie układów, w których nadzorowanie lokalnych obszarów maszyn lub zespołów maszyn nie wymaga łączenia poszczególnych sterowników kablami (np. szyną CAN – co również jest możliwe w przypadku tych sterowników, jednak jest traktowane jako opcja). Sterowniki wymagają jedynie podłączenia zasilania 10–30 V DC oraz zaprogramowania logiki ich pracy. W jednym systemie można zestawić razem do 16 sterowników, z których każdy posiada 14 bezpiecznych konfigurowanych portów tranzystorowych i opcjonalnie dodatkowe 2 wyjścia przekaźnikowe. Zasięg komunikacyjny pomiędzy modułami wynosi około 100 m, a z uwagi na fakt, że każdy z modułów równocześnie pełni rolę repeatera, cała długość tak stworzonej sieci bezprzewodowej może sięgać nawet 1,5 km, a w przypadku, kiedy sterowniki widzą się wzajemnie, mając połączenie więcej niż z jednym modułem, droga komunikacji jest dywersyfikowana i moduły dynamicznie ustalają najlepszą z nich. Dla sytuacji, gdzie nie jest możliwe zestawienie połączenia radiowego pomiędzy modułami, można użyć interfejsu przewodowego CAN, co daje ogromne możliwości dopasowania do istniejących warunków otoczenia (ekrany sygnału radiowego, zakłócenia).

CONTRA Sp. z o.o.
www.contra-polska.pl

Reklama