Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Automatyczne przełączniki układów SZR i APZAutomatyczne przełączniki sieci ATL600, ATL610 i ATL800 umożliwiają kontrolę i zarządzanie przełączaniem między 2 trójfazowymi liniami zasilającymi. Pomiary napięcia i częstotliwości wyświetlane są na graficznym ekranie LCD, a wskaźniki LED na panelu przednim oddają czytelny status układu.


ATL900 jest przełącznikiem o wysokiej wydajności. Urządzenie jest wyposażone w funkcje specjalne, umożliwiające kontrolę trzech źródeł zasilania i trzech wyłączników.

Sterowanie może opierać się na domyślnej logice przełączania lub przy użyciu funkcji PLC. ATL900 ma 4 wejścia prądowe, dzięki czemu urządzenie może wykorzystywać pomiary do definiowania nowej logiki kontroli źródeł zasilania.


lovato


ATL800 – Charakterystyka ogólna serii ATL
Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwia doskonały podgląd danych nawet w niekorzystnych warunkach oświetlenia. ATL600, ATL610 i ATL800 mają wyświetlacze w rozdzielczości 128 × 80 pikseli, natomiast ekran ATL900 ma większą rozdzielczość 128 × 112 pikseli.

ATL600 i ATL610 mają teksty w 5 językach: angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim; dodatkowe 3 języki, portugalski, polski i rosyjski – są dostępne w urządzeniach ATL800 i ATL900.

Nowy interfejs umożliwia podgląd: statusu systemu, pomiarów napięcia i częstotliwości, danych statystycznych, progów kontrolnych i okienka z alarmami. W przełącznikach ATL mamy do dyspozycji dwa liczniki wykorzystywane do celów serwisowych; pierwszy monitoruje godziny pracy, a drugi zlicza operacje zadziałania urządzeń wykonawczych. Kiedy liczniki osiągną ustawiony limit, wygenerowany zostanie odpowiedni alarm.

Funkcje wejść i wyjść są fabrycznie zaprogramowane zgodnie z wymogami najpopularniejszych aplikacji, użytkownik może jednak w prosty sposób zmienić domyślną konfigurację, by zaadaptować przełącznik do wymaganej aplikacji. Wszystkie wejścia i wyjścia są konfigurowalne.

Dostępne są cztery typy programowalnych zmiennych wewnętrznych: progi limitów, zmienne kontrolowane zdalnie, alarmy użytkownika, programowalne liczniki. Strony, na których znajdują się statusy liczników i limitów, użytkownik znajdzie przy przewijaniu stron na wyświetlaczu.

Przełączniki zapisują dane statystyczne, które umożliwiają użytkownikowi zrozumienie, jak działa system. Pamięć wewnętrzna, z zapisem cyklicznym, zapewnia listę 100 zdarzeń dla ATL600 i ATL610 oraz 250 dla ATL800 i ATL900, które stanowią użyteczne dane do analizy pracy kontrolowanego systemu.


lovato


ATL6… – Możliwość rozbudowy (2 wejścia ATL610 – 3 wejścia ATL800-ATL900)
Konfiguracja ATL może mieć wiele wariantów, na przykład ze względu na typ komunikacji (USB, RS485, Ethernet) lub liczbę wymaganych wejść i wyjść. ATL mają możliwość rozbudowy modułami serii EXP... . Moduły rozszerzeń mogą współpracować z różnymi urządzeniami LOVATO Electric, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność poprzez lepsze zarządzanie magazynem. Dodatkowo moduły rozszerzeń zapewniają dużą elastyczność rozbudowy już działających aplikacji. Dostępne są następujące moduły EXP: cyfrowe wejścia i wyjścia; analogowe wejścia i wyjścia (tylko dla ATL800 i ATL900); komunikacja USB, RS232, RS485, Ethernet i Profibus; modem GPRS/GSM (tylko dla ATL800 i ATL900). Moduły, po zainstalowaniu, automatycznie rozpoznawane są przez jednostkę bazową.

Optyczny port na panelu przednim umożliwia bezpośrednie połączenie z PC przez port USB (kod CX 01) lub Wi-Fi (kod CX 02). Dodatkowo CX 02 (Wi-Fi) umożliwia: kopiowanie parametrów – wszystkie parametry ATL mogą zostać zapisane w pamięci CX 02 i ponownie wgrane, w razie potrzeby, do tego samego urządzenia (backup) lub do innego urządzenia tego samego typu (replikacja konfiguracji). Klonowanie ustawień urządzenia – poza kopiowaniem parametrów możliwy jest zapis w pamięci modułu aktualnych wartości danych statystycznych, liczników i listy zdarzeń, w celu pełnej replikacji danych do innego urządzenia ATL tego samego typu lub do odtworzenia wcześniej zapisanych danych, wszystkie przełączniki zostały wyposażone w port optyczny, znajdujący się na panelu przednim, który służy do programowania przy użyciu modułu USB (CX 01) lub wykorzystania funkcjonalności modułu Wi-Fi (CX 02). Zalety: brak konieczności odłączania zasilania, bezpieczeństwo elektryczne (brak elektrycznego połączenia), gwarantowany stopień ochrony IP54, wygoda pracy z urządzeniem.

Podwójne zasilanie AC/DC dla: – ATL610, ATL800 i ATL900
Powyższe przełączniki ATL mogą pracować przy większości rozwiązań, w kwestii zasilania pomocniczego, wymaganych na rynku. Najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wykorzystywanie jednocześnie zasilania AC i DC. Przełącznik zasilany jest z dostępnej linii AC, a podczas przełączania, w przypadku zaniku źródła AC, urządzenie zasilane jest ze źródła DC (np. akumulator). Sterowanie bez przerwy! Zasilanie AC zapewnia napięcie podczas monitoringu systemu, a DC zapewnia napięcie podczas przełączania. Przełączniki ATL posiadają zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem, dzięki czemu wszystkie zdarzenia posiadają rzeczywisty znacznik czasowy. Wejścia prądowe pozwalają na monitoring zapotrzebowania obciążenia na moc i zdefiniowanie właściwej strategii przełączania. Znajomość zapotrzebowania systemu na moc i wartości znamionowych poszczególnych źródeł umożliwia przełącznikowi ATL900 wybór najlepszego źródła zasilania, które prawidłowo będzie zasilać obciążenie.


lovato


ATL900 – Programowalna logika PLC dla: ATL800 – ATL900 i inne funkcje
Dzięki logice PLC można tworzyć programy, które łączyć będą zmienne przełącznika z sygnałami zewnętrznymi pochodzącymi z systemu, wykorzystywane następnie do aktywacji wyjść, definiowania strategii przełączania i/lub generowania alarmów.

Bezprzewodową technologię NFC można wykorzystać do programowania urządzenia przy użyciu smartfonów czy tabletów. Po zamontowaniu modułu EXP1015 przełącznik zostaje wyposażony w skonfigurowany modem GSM/GPRS. Ułatwia to instalację i okablowanie. Po montażu karty SIM, wyposażonej w transmisję danych, możliwe jest otrzymywanie SMS z alarmem lub zdarzeniem, wiadomości e-mail lub danych na serwer FTP.

ATL800 – ATL900 posiadają specyficzne funkcje, które umożliwiają zastosowanie przełączników w aplikacjach, wymagających bezprzerwowego przełączania zasilania do obciążenia.

LOVATO Electric Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 3
55-330 Błonie k. Wrocławia
tel. 71-79 79 010
fax 71-79 79 020
e-mail: info@LovatoElectric.pl

Reklama