Pokaż menu

Firmy z okładek

Markel  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Falowniki serii SX2000 podczas produkcji cementu

Cement jest podstawowym materiałem we wszystkich dziedzinach budownictwa. Służy do produkcji betonu, a także do łączenia elementów. Jest spoiwem hydraulicznym, którego proces twardnienia może przebiegać pod wodą. Ze względu na swoje właściwości i możliwości zastosowania jest praktycznie wszechobecny: w domach, na drogach, lotniskach itd. Proces produkcji cementu jest zaawansowany technologicznie i kilkuetapowy, a na każdym z tych etapów mogą być wykorzystywane falowniki.


Proces technologiczny
Proces technologiczny suchej produkcji cementu zaczyna się od wydobycia surowców mineralnych w kopalniach (wydobywane są m.in. wapień, margiel, glina). Po wydobyciu surowce są kruszone, następnie korygowany jest ich skład i następuje homogenizacja (mielenie i mieszanie). W kolejnym etapie surowce trafiają do pieca obrotowego, napędzanego silnikami zasilanymi z przemienników częstotliwości, gdzie są ogrzewane, suszone i ostatecznie, w wyniku wysokiej temperatury, następuje ich reakcja i tworzą się minerały klinkierowe. Po schłodzeniu minerały klinkierowe trafiają na przemiał. Powstały cement trafia do silosów, z których może być skierowany do wysyłki. Prędkość pieca obrotowego jest regulowana. Tego typu rozwiązanie zostało zastosowane przy wykorzystaniu falownika Sanyu serii SX2000 o mocy 315 kW.


Falowniki w procesie technologicznym
Wykorzystywane w piecach obrotowych przemienników częstotliwości, umożliwiają płynną regulację i łagodny rozruch przy dowolnym obciążeniu. A jest to możliwe dzięki wysokiemu momentowi rozruchowemu, zapewnionemu przez zasilanie silników pieca z falowników wektorowych serii SX2000. Przemienniki częstotliwości obsługujące silniki o dużych mocach, firmy Sanyu, mogą być wykorzystywane na każdym etapie produkcji: podczas kruszenia, mielenia, mieszania, a także transportu.

Dzięki zastosowaniu falowników serii SX2000 firmy Sanyu w kruszarkach walcowych uzyskuje się dokładną kontrolę momentu obrotowego. Ograniczenie siły pomiędzy walcami zmniejsza ilość nieprzerobionego materiału. Z kolei niska prędkość i wysoki moment obrotowy w młynach kulowych umożliwiają ich bezproblemowy rozruch w trybie powolnym.

Ostatnim elementem, który podlega kontroli przemienników częstotliwości, są przenośniki taśmowe i ich łagodny rozruch i zatrzymanie, które są zapewnione przez przemienniki częstotliwości, zabezpieczające również taśmy przed przeciążeniem. Na samym końcu cement pakowany jest do worów i tu też korzystamy z przemiennikówczęstotliwości.


SANUY Sobczak
www.sanyu.eu
 

Reklama