Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Projekt MIASTA SEW. Współpraca SEW-EURODRIVE z uczelniami technicznymiFirma SEW-Eurodrive rozszerza spektrum działania w zakresie współpracy z uczelniami technicznymi.
Założeniem projektu MIASTA SEW jest realizacja programu rozwoju stanowisk laboratoryjnych wyposażonych w technikę napędową SEW we wszystkich miastach, w których zlokalizowane są biura techniczne firmy SEW-Eurodrive Polska.sew
Projekt Miasta SEW. Współpraca nauki i przemysłu w zakresie rozwoju wiedzy praktycznej i kompetencji z obszaru techniki napędowej


Nasza wieloletnia i owocna współpraca z Politechniką Łódzką oraz Politechniką Śląską przyczyniła się do stworzenia nowoczesnych stanowisk oraz kompleksowego laboratorium techniki napędowej, jak również uruchomienia specjalności „Aplikacje napędowe” pod patronatem firmy SEW-Eurodrive.

Efekty współpracy nauki z przemysłem, jak również bardzo pozytywne opinie samych studentów były bezpośrednim impulsem do rozszerzenia terytorialnej struktury kooperacji SEW z uczelniami technicznymi.

Projekt MIASTA SEW obejmuje obecnie swoim zasięgiem: Łódź, Gliwice, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Radom i Rzeszów.

W ramach umowy o współpracy firma SEW-Eurodrive przekazała uczelniom specjalistyczne modele szkoleniowe wyposażone w technikę napędową SEW wraz z pełną dokumentacją techniczną. Modele szkoleniowe to odwzorowanie stosowanych obecnie w przemyśle systemów napędowych funkcjonujących w oparciu o produkty SEW: motoreduktora spiroidalnego z silnikiem asynchronicznym, falownika Movitrac B, zadajnika wejść oraz przełącznika trójkąt/gwiazda.

Taka współpraca umożliwia uczelniom stworzenie stanowiska dydaktycznego, które jest niezbędne dla przyszłych inżynierów do zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu budowy i zastosowania współczesnej techniki napędowej.

Uczelnia zapewnia studentom wiedzę teoretyczną, a dzięki współpracy z przemysłem obszar ten jest rozszerzony o możliwość zdobycia wiedzy praktycznej o takie umiejętności, jak: parametryzacja falowników, pisanie prostych programów IPOS czy sterowanie falownikiem przez wejścia cyfrowe.

Wzajemna współpraca to inwestycja w przyszłość – opłacalna dla wszystkich stron: uczelni, studentów i firmy SEW. Uczelnia staje się bardziej konkurencyjna poprzez oferowanie szerszego zakresu zdobytej wiedzy, studenci – są atrakcyjni na rynku pracy i gotowi do rozwiązywania problemów współczesnej techniki napędowej, a firma SEW kreuje inżynierów – ekspertów w zakresie techniki napędowej SEW oraz zyskuje wykwalifikowanych pracowników.


sew
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy władzami Politechniki Poznańskiej a firmą SEW-Eurodrive Polska


Projekt MIASTA SEW obejmuje współpracę z 7 uczelniami technicznymi:
  • Politechnika Łódzka – Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydział Mechaniczny;
  • Politechnika Śląska – Wydział Mechaniczny Technologiczny;
  • Politechnika Poznańska – Wydział Maszyn Roboczych i Transportu;
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – Wydział Inżynierii Mechanicznej;
  • Politechnika Gdańska – Wydział Elektrotechniki i Automatyki;
  • Politechnika Rzeszowska – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa;
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – Wydział Transportu i Elektrotechniki.

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź
tel. 42-293 00 00
e-mail: sew@sew-eurodrive.pl
www.sew-eurodrive.pl 

Reklama