Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Przemysł 4.0 i implikacje dla technologii czujnikówKomentarz Dana Rosseka, Omron, Wielka Brytania

Pojęcie „Przemysł 4.0”, przedstawione podczas Hannover Messe w 2011 r. w celu opisania i powiązania trendów w różnych branżach, przeobraziło się w zapowiedź nowego paradygmatu w produkcji. Luźno definiowane jako komputeryzacja produkcji, odnosi się ono do przejścia w kierunku samoczynnej organizacji operacji produkcyjnych z większym udziałem inteligencji na poziomie pojedynczych maszyn i podzespołów.


Dan Rossek, Dyrektor ds. Marketingu
Dan Rossek, Dyrektor ds. Marketingu: – Systemy czujników będą wymagały wielu technologii do zapewnienia funkcjonalności spełniającej warunki maszyny „zgodnej” z koncepcją Przemysłu 4.0


Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada, że linie produkcyjne będą automatycznie zmieniać swoją konfigurację w celu zoptymalizowania wydajności, skrócenia czasów przełączania i dopasowania do szerokiego zakresu wersji produktów. W kontekście kompleksowej palety technologii i systemów oprogramowania, obejmujących pozyskiwanie sprzedaży, obsługę zamówień, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją i logistyką, jest jasne, że w przyszłości będzie wymagana dynamiczna i płynna integracja maszyn i podzespołów produkcyjnych w systemy IT wyższego poziomu.

Będące integralną częścią większości maszyn produkcyjnych, systemy czujników będą wymagały wielu technologii do zapewnienia funkcjonalności spełniającej warunki maszyny „zgodnej” z koncepcją Przemysłu 4.0. To jasne, że pasywna funkcjonalność włączania/wyłączania standardowych czujników nie zapewni możliwości wystarczających do wspierania integracji na wymaganym poziomie.


omron
Czujniki zintegrowane pomagają  w zwiększeniu wydajności maszyn i produkcji oraz w ograniczeniu przestojów maszyn


Czujniki zintegrowane, zdolne do komunikacji z systemami kontroli wyższego poziomu w celu zapewnienia automatycznego monitorowania, konfiguracji i parametryzacji, będą niewątpliwie wymogiem wstępnym dla dynamicznych zmian konfiguracji maszyn, które opisano w koncepcji Przemysłu 4.0.

Analizując uproszczony przykład automatyzacji procesu zmiany produktu w maszynie, mógłby on zostać znacznie usprawniony poprzez zastosowanie inteligentnych i zintegrowanych systemów czujników. Tradycyjne czujniki są konfigurowane pojedynczo i ręcznie podczas procesów przełączania maszyn na podstawie wymagań wytwarzanego produktu. Potencjalnie może to wynikać ze zmiany koloru, rozmiaru lub zróżnicowania innych cech fizycznych produktu. Może to być czasochłonne, nieefektywne i stanowić źródło błędów manualnych.

W myśl koncepcji Przemysłu 4.0 proces ten mógłby być całkowicie zautomatyzowany i kompleksowo realizowany od wprowadzenia zlecenia i harmonogramu produkcji, poprzez konfigurację maszyny, do poziomu podzespołów, nawet z uwzględnieniem systemów czujników. Inteligentne systemy kontroli będą automatycznie ustawiać parametry i ustawienia wykrywania w celu umożliwienia płynnych zmian produktów, zwiększenia wydajności i wyeliminowania typowych błędów manualnych.

Dodatkowo dzięki podniesieniu poziomu integracji systemów czujników informacje o stanie działania i stabilności czujnika mogłyby być przekazywane z powrotem do systemu kontroli maszyny poprzez inteligentne łącze. Monitorowanie tego stanu umożliwiałoby automatyczną optymalizację czujnika i dalsze usprawnianie wydajności produkcji. Inteligentne łącze mogłoby także zapewnić informacje do diagnostyki usterek i konserwacji zapobiegawczej, pomagając w ograniczeniu przestojów maszyny i dalszym zwiększeniu wydajności produkcji.

W przeciwieństwie do wielu elementów koncepcji Przemysłu 4.0, które obecnie opierają się na futurystycznych i niezrealizowanych technologiach, zintegrowane systemy czujników z zaawansowanymi inteligentnymi łączami już istnieją. Zasadniczo zintegrowane rozwiązania czujników, które obejmują interfejs magistrali obiektowej, są już dostępne i zapewniają wszystkie funkcjonalności potrzebne do spełnienia wymagań w pełni zintegrowanego systemu produkcji.


Od pary do rozwiązań cyfrowych: rewolucja przemysłowa trwa
Od pary do rozwiązań cyfrowych: rewolucja przemysłowa trwa


Obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań magistrali obiektowej dla czujników, a każde z nich ma własne zalety i ograniczenia. Niektóre technologie magistrali obiektowej zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o komunikacji z czujnikami, na przykład łącza we/wy zostały opracowane, aby spełniać unikalne wymagania czujników. Jednak istnieją także ogólne rozwiązania magistrali obiektowej, które obsługują dodatkowe urządzenia oprócz systemów czujników i stanowią pojedyncze rozwiązania magistrali obiektowej dla maszyn i wszystkich typowych podzespołów maszyn.

Choć firma Omron wspiera szeroką gamę technologii magistrali obiektowej, podstawowa oferta wykorzystuje rozwiązanie EtherCAT, które jest powszechnie uznawane za najszybsze dostępne obecnie rozwiązanie magistrali obiektowej. Jest także znane z elastycznego wsparcia dla integracji szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych. Integracja tych urządzeń z siecią magistrali obiektowej jest wyjątkowo prosta i może zostać skonfigurowana kilkoma kliknięciami myszy, zapewniając błyskawiczną wymianę danych z platformą kontroli maszyn i systemem czujników. To rozwiązanie całkowicie eliminuje konieczność tworzenia złożonych protokołów lub pisania własnego kodu oraz gwarantuje szybką i płynną integrację.

O ile funkcjonalność czujników zintegrowanych jest już rzeczywistością, o tyle pozostaje jasne, że wdrażanie tych rozwiązań jest jeszcze w powijakach. Jednak wobec stale rosnących wymagań producentów i dążenia do urzeczywistnienia koncepcji Przemysłu 4.0 przewidywane jest, że popyt na rozwiązania czujników zintegrowanych wzrośnie wykładniczo w nadchodzących latach.
 
 

Stoisko Omron na Targach Taropak

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska (nr 43 w Pawilonie 3A), w czasie tegorocznych Targów Taropak. Nasza ekspozycja została zaprojektowana w oparciu o koncepcję rozwiązań interaktywnych, inteligentnych i zintegrowanych.

Odwiedzający nasze stoisko podczas tegorocznych Targów Taropak będą mogli poznać rozwiązania pomagające w przekształcaniu zakładów produkcyjnych w inteligentne fabryki i wyposażaniu linii produkcyjnych w nowoczesne technologie, inteligentne produkty i możliwości analizowania danych, integracji danych, procesów i produktów.

Prezentowane rozwiązania skierowane będą do przemysłu opakowań, w szczególności dla branży spożywczej. Będą to rozwiązania zintegrowane (połączenie automatyzacji maszyn i zakładowej sieci IT), inteligentne (dostarczenie i wykorzystanie danych z urządzeń, procesów produkcyjnych i jakości produktu) oraz zintegrowane (ulepszenie komunikacji człowiek-maszyna).

Rozwiązania interaktywne: pojazd Lynx
Rozwiązania interaktywne zaprezentowane zostaną za pomocą autonomicznego inteligentnego pojazdu Lynx z nawigacją Acuity. Lynx AIV umożliwia autonomiczne transportowanie surowców w branżach od produkcji, składowana do ochrony zdrowia i półprzewodniki.

Standardowe mobilne roboty Lynx mogą pracować w dynamicznych środowiskach, gdzie otoczenie zmienia się o 80 procent. Acuity to opcja, która zwiększa możliwości nawigacyjne robota za pomocą stałego górnego oświetlenia, które wskazuje lokalizację robota, co umożliwia jego pracę nawet gdy występują duże różnice w poziomie podłoża. Dzięki Acuity, roboty mogą wykonywać zadania jak międzyoperacyjny transport w intensywnych środowiskach produkcyjnych , obsługa materiałów w magazynach o dużej intensywności pracy i pracować bardzo efektywnie w otwartych przestrzeniach.

Rozwiązania zintegrowane: Platforma Sysmac oraz Systemy wizyjne
Część ekspozycji na naszym stoisku poświęcona będzie zintegrowanym rozwiązaniom dla przemysłu opakowań. Zaprezentujemy przede wszystkim Platformę Sysmac - zintegrowaną platforma automatyki, umożliwiającą pełne sterowanie i zarządzanie zautomatyzowanym zakładem. Dodatkowo pokażemy niezależny system NX-Safety, który jest wydajnym, modułowym i łatwym w instalacji i uruchomieniu sterownikiem bezpieczeństwa, umożliwiającym dopasowanie oraz skuteczne spełnianie wymagania wielu różnych aplikacji bezpieczeństwa.

W procesie produkcji we wszystkich gałęziach przemysłu, a w branży spożywczej, czy farmaceutycznej przede wszystkim, wymagana jest całkowita eliminacja usterek wyrobów, skorygowanie linii produkcyjnej i odrzucenie wadliwych produktów. Takie możliwości dają systemy wizyjne, umożliwiające uzyskanie raportu z inspekcji – w formie wyników ciągłych, wyświetlanych na bieżąco oraz pakietów informacji przesyłanych na kartę SD lub za pomocą sieci Ethernet bezpośrednio do zakładowej bazy danych. Do najważniejszych elementów systemów wizyjnych należy jednostka sterownicza w standardzie PC, zintegrowana z interfejsami komunikacyjnymi i kamerami wizyjnymi. Tego typu rozwiązanie będzie również prezentowane na naszym stoisku.

Rozwiązania zintegrowane: Robot SCARA eCobra
Na naszym stoisku będzie można również zobaczyć Robot SCARA eCobra, pozwala wprowadzić w zakładzie produkcyjnym wysoką wydajność i niezawodność.

Rozwiązania inteligentne
W czasie targów przedstawimy również rozwiązania inteligentne, wspomagające użytkowników w analizie procesów, osiągnięciu wyższej efektywności maszyn i zoptymalizowaniu jakości produktu końcowego, informacje o wydajności, parametrach i jakości produktu przekazywane z systemów wizyjnych mogą być teraz zbierane w bazie danych i dostępne do dalszej oceny.

Odwiedzający nasze stoisko będą mogli również poznać rozwiązania, wykorzystujące czujnik E3S-DB, przeznaczony do wykrywania obiektów przezroczystych. Czujnik ten umożliwia najbardziej niezawodne wykrywanie wszelkiego rodzaju obiektów przezroczystych, takich jak butelki PET, butelki szklane czy przezroczyste tace. Za jego pomocą osiągnąć można najbardziej niezawodne wykrywanie wszystkich obiektów przezroczystych. Opcja Smart Teach (inteligentne dostrajanie) pozwala na szybką konfigurację oraz optymalne dostosowanie ustawień granicznych, a wąskie wiązki wykrywające najmniejsze otwory znajdują znakomite zastosowanie w przemyśle spożywczym oraz przy produkcji napojów.

OMRON 

Reklama