Pokaż menu

Firmy z okładek

SEW-EURODRIVE  FESTONapędy i Sterowanie

Reklama

Współpraca

Zakład produkcyjny koncernu Emerson z nagrodą w konkursie: Pracodawca – Organizator Pracy Bezpieczne


Zakład produkcyjny koncernu Emerson w Łodzi.


Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) po raz kolejny doceniła zaangażowanie firmy Emerson w osiągnięciu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy w łódzkim zakładzie produkcyjnym


 Zaangażowanie firmy Emerson w maksymalizację bezpieczeństwa i higieny pracy po raz kolejny zaowocowało przyznaniem łódzkiemu zakładowi produkcyjnemu nagrody Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym koncernu Emerson w Łodzi. Firma Emerson została wybrana przez kapitułę konkursu Okręgowej Inspekcji Pracy jako jedna z dziewięciu najlepszych firm w Polsce w roku 2020.

Zakład Produkcyjny globalnego koncernu Emerson został założony w Łodzi w 1996 roku i obecnie zatrudnia ponad 600 pracowników. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują swoją pracę w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Kryteria konkursu obejmowały m.in.: przestrzeganie przepisów prawa pracy, zgodność z przepisami BHP, systemowe rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wypadki przy pracy oraz dodatkowe elementy ochrony pracy.

Konkurs „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy po raz pierwszy zainicjowany został w 1993 r. i odbywa się co roku. Konkurs koncentruje się na przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadzaniu rozwiązań w zakresie ochrony pracowników oraz osiąganiu jak najniższego poziomu wypadków oraz urazów przy pracy.

– Bezpieczeństwo odgrywa kluczowe znaczenie we wszystkim co robi Emerson – powiedział Krzysztof Hauk, Dyrektor Operacyjny zakładu produkcyjnego koncernu Emerson w Łodzi. – Jedną z misji naszej firmy jest zwiększanie bezpieczeństwa naszych Klientów poprzez szeroką gamę rozwiązań oferowanych do automatyki przemysłowej, jak również zapewnianie bezpieczeństwa własnego personelu w miejscu pracy. Prowadzimy liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dla wszystkich pracowników produkcyjnych jak i kierownictwa w ramach naszego zobowiązania do zniwelowania ryzyka wystąpienia poważnych obrażeń, ponieważ wierzymy, że każdemu zdarzeniu można skutecznie zapobiec.

Silny nacisk koncernu Emerson kładziony na bezpieczeństwo i higienę pracy zachęca pracowników do ciągłego doskonalenia wszystkich swoich procesów w tym zakresie. Obejmuje to ciągłe poszukiwanie możliwości konstruowania i stosowania urządzeń ochronnych lub procesów automatyzacji, które mogą znacznie zminimalizować ryzyko związane z licznymi niebezpiecznymi czynnościami wykonywanymi w miejscu pracy, jak również umożliwić poprawną i bezpieczną pracę na maszynach produkcyjnych. Emerson stosuje również procedury i protokoły konserwacji prewencyjnej w celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń poprzez zapewnienie prawidłowego działania sprzętu, a także aplikuje solidne środki bezpieczeństwa w celu oceny dostępu do obiektów firmy Emerson, zapewniając przy tym dobrze chronione i bezpieczne miejsca pracy nie tylko w Łodzi, ale również we wszystkich pozostałych zakładach produkcyjnych na całym świecie.

Każdy zakład produkcyjny koncernu Emerson zatrudniający ponad 50 pracowników posiada specjalną komisję ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, która aktywnie zajmuje się problemami związanymi ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników. Aby zapewnić zgodność z lokalnymi normami bezpieczeństwa, Emerson przeprowadza regularne audyty bezpieczeństwa we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych na całym świecie. W oparciu o wyniki tych audytów firma współpracuje z kierownictwem lokalnych zakładów - tak jak ma to miejsce w Łodzi, w celu opracowania planów stopniowego rozwiązywania wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem w zakładzie pracy.

– Jako organizacja znacząco wspierająca infrastrukturę krytyczną, wykorzystujemy kilka strategii mających na celu ochronę zdrowia naszych pracowników oraz zapewniających bezpieczeństwo interakcji z naszymi Klientami – powiedział Shaun Taylor, Prezydent Global Machine Automation and Fluid Motion and Control EMEA w Emerson Automation Solutions. – We wszystkich naszych zakładach produkcyjnych dokonujemy pomiarów wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia oraz wysokich standardów w każdym z nich.

Reklama