Pokaż menu

Firmy z okładek

Befared  Napędy i SterowaniePepperl+Fuchs  FESTO

Reklama

Współpraca

Konferencja Naukowo-Techniczna:
INNOWACJE WOD-KAN – 2014Konferencja Innowacje Wod-Kan 2014

Autor tekstu: Kazimierz Oboza

W dniach 26 i 27 listopada 2014 r. już po raz XII odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna zorganizowana przez redakcję miesięcznika „Napędy i Sterowanie”.
Tym razem obrady miały miejsce we Wrocławiu, w przytulnym Hotelu Śląsk.


Impreza ta była adresowana do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, służb innowacyjno-rozwojowych i technicznych z branż wodociągowych i kanalizacyjnych, wykładowców oraz pracowników naukowych ośrodków akademickich i instytutów badawczych. Patronat nad Konferencją objęły: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie oraz AQUA SA w Bielsku-Białej. Konferencję zorganizowano we współpracy z czołowymi polskimi uczelniami technicznymi, m.in. Politechniką Śląską i Politechniką Warszawską.

Referat inauguracyjny Konferencji wygłosił Pan Adam Gołębiewski z Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, który w swoim wystąpieniu omówił stan dokonań branży wodociągowo-kanalizacyjnej w zakresie rozbudowy systemów OZE, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni ściekowych i kogeneracji energii elektrycznej oraz cieplnej w oparciu o biogaz, oraz ocenił perspektywy rozwoju tej gałęzi działalności w Polsce. Jak sam stwierdził, być może są to aktualnie najbardziej efektywne przedsięwzięcia poprawiające ekonomikę i niezawodność funkcjonowania przedsiębiorstw wod.-kan. W swoim wystąpieniu prelegent wskazał On rezerwy i działania dla poprawy gospodarki energią elektryczną i cieplną. Zauważył również dodatkowe korzyści dla przedsiębiorstw z tytułu wpływów z zielonych oraz pozostałych certyfikatów energetycznych.

Wysoki poziom merytoryczny zaprezentowali kolejni mówcy, wskazując wybrane sprawdzone innowacyjne działania, urządzenia i rozwiązania techniczno-technologiczne poprawiające efektywność technologiczną i energetyczną, niezawodność, bezpieczeństwo oraz ciąg­łość świadczenia usług w sektorze wod.-kan. Poszczególne referaty tematyczne wygłaszano na sesjach tematycznych, obejmujących następujące zagadnienia:
 
 • Sesja I – Zielona energia wytwarzana w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • Sesja II – Nowe technologie w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • Sesja III – Innowacje w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • Sesja IV – GIS, system informatyczny w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, doświadczenia;
 • Sesja V – Dobór przemienników, efektowna pompownia, doświadczenia.

Podczas Konferencji zaprezentowano referaty tematyczne, przygotowane przez przemysł, użytkowników i instytucje naukowo-badawcze oraz ośrodki akademickie, poświęcone:
 • problematyce OZE i poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw wod.-kan. w oparciu o wdrożone w AQUA SA i OPWiK w Otwocku projekty biogazowni oraz kogeneracji energii i rozwiązania techniczne potwierdzone wynikami;
 • pompom ciepła do wytwarzaniu energii cieplnej z wykorzystaniem dolnego źródła ciepła, bazującego na strumieniu cieplnym przenoszonym przez wodę wodociągową i ścieki, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wdrożonych w AQUA SA w Bielsku-Białej i GPW w Katowicach;
 • nowatorskim działaniom organizacyjnym i badawczo-rozwojowym podejmowanym przez GPW Katowice i Wodociągi Krakowskie w zakresie fotowoltaiki;
 • zarządzaniu energią i poprawie efektywności energetycznej pomp i pompowni oraz dmuchaw powietrza w OPWiK Otwock, oczyszczalni „Sitkówka” w Kielcach należącej do Wodociągów Kieleckich i Wodociągach Warszawskich (rezygnacja z pompowni na rzecz budowy syfonu pod Wisłą do oczyszczalni Czajka);
 • innowacyjnym rozwiązaniom technicznym w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółce Akcyjnej oraz MPWiK w Krakowie;
 • systemom informatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informacji przestrzennej SIT, lepiej znanym jako GIS, i możliwościom, jakie udostępniają te systemy po ich wdrożeniu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, na przykładzie aplikacji ESRI (MAP TOOLS) zastosowanych w wodociągach krakowskich i bielskich;
 • nowym technologiom dla sieci i instalacji wod.-kan. przy zastosowaniu rozwiązań oferowanych m.in. przez: Key Accont – Water Industry – Mitsubishi Electric Europe B.V, HYDRO VACCUM SA, Danfoss Power Electronics, VLT Drives, VACON Sp. z o.o., HORUS ENERGIA Sp. z o.o.;
 • pomiarom, monitoringowi, diagnostyce i automatycznemu sterowaniu sieciami wodociągowymi oraz detekcji gazów przy pomocy urządzeń firmy GAZEX z Warszawy;
 • problemom doboru regulowanego układu napędowego do pomp wirowych, nowym technologiom stosowanym w diagnostyce sieci wodociągowej wymuszonym przez coraz powszechniejsze stosowanie rurociągów wykonanych z miękkich tworzyw sztucznych (PE HD etc.);
 • błędom projektowym i wykonawczym, a także algorytmom do sterowania pracą pompowni oraz systemami redukcji ciśnień w sieci;
 • najnowszym metodom wykrywania awarii sieci wod.-kan. wykonanych z tworzyw sztucznych.

Ocena każdego uczestnika bywa subiektywna, takoż i moja. W wielkim skrócie podzieliłem się z Państwem tym, co wzbudziło moje największe zaciekawienie.

W kolejnych sesjach każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Prezentowane były tematy z obszaru zagadnień poprawy efektywności pomp, sterowania i monitoringu, nowoczesnych technologii uzdatniania wody, produkcji energii ze źródeł odnawialnych na agregatach prądotwórczych (kogeneracyjnych). Interesująco dotychczasowe osiągnięcia po wdrożeniu działań innowacyjnych przedstawił prezes PWiK w Otwocku, Pan Mieczysław Kostyra.

Nadzwyczaj interesujące okazały się efekty uzyskane przez dr. inż. Wojciecha Korala po zastosowaniu algorytmów optymalizacji pracy sieci wodociągowych, zwłaszcza pompowni i stacji redukcyjnych. Warto też wspomnieć o przygotowanym przez AQUA SA unikalnym schemacie produkowanej z biogazu energii z dynamicznym krok po kroku modelem kogeneracji.

W ten „naukowo-techniczny klimat” w drugim dniu Konferencji świetnie wpisał się kolejny referat Pana dr. inż. Floriana Piechurskiego. Zobrazował on korzyści i efekty po wdrożeniu GIS w branży przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Wskazał również kierunki rozwoju GIS-u i cele na najbliższą przyszłość. Kolejni prelegenci Konferencji z Krakowa i Bielska-Białej zwrócili uwagę na znaczenie GIS-u dla poprawy efektywności działań prowadzonych w branży wod.-kan. W trakcie tej Konferencji bogatą ofertę wybranych urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych do monitorowania stanów awaryjnych zaprezentowali przedstawiciele firm: Key Accont – Water Industry – Mitsubishi Electric Europe B.V, HYDRO VACCUM SA, Danfoss Power Electronics, VLT Drives, VACON Sp. z o.o., HORUS ENERGIA Sp. z o.o. Bardzo pouczające było wystąpienie dr. inż. Zbigniewa Szulca, który przybliżył uczestnikom Konferencji zasady regulacji prędkości obrotowej silników pomp, projektowania oraz doboru pomp.

Na zakończenie Konferencji prof. dr inż. Andrzej Korczak zaprezentował po raz pierwszy w Polsce referat podsumowujący „Rozwój konstrukcji pomp mechanicznego wspomagania pracy serca”. Nie od rzeczy będzie w tym miejscu wspomnieć, że prof. dr inż. Andrzej Korczak wraz z zespołem współpracowników z Akademii Medycznej i Politechniki Śląskiej pracował nad konstrukcją i wdrożeniem do stosowania tzw. „Religa Heart”, pompy ratującej życie ludzi z ciężką niewydolnością serca.

Wszystkie zaprezentowane referaty, pomimo wysokiego poziomu trudności technicznej, przedstawiane były w sposób prosty, przejrzysty i zrozumiały dla słuchaczy, przy pomocy narzędzi audiowizualnych. Najlepiej o tym świadczyła pełna sala na każdej sesji tematycznej Konferencji i merytoryczna dyskusja.

Pomimo późnojesiennej aury i zbliżającego się okresu gorączki przedświątecznej w imprezie uczestniczyło 90 osób, które w wielkim skupieniu brały udział w sesjach. Po obradach pierwszego dnia organizatorzy podjęli uczestników Konferencji uroczystą kolacją, którą uświetniły występy zespołu muzycznego i tańce. Świetny humor i nastrój towarzyszyły obradom od pierwszej sesji Konferencji do jej podsumowania i uroczystego zakończenia w dniu 27 listopada.

Pozostały niezapomniane wrażenia oraz akumulatory uczestników naładowane nowymi pomysłami i rozwiązaniami innowacyjnymi. Nawiązano nowe znajomości, które przyniosą uczestnikom wymierne korzyści już w najbliższej przyszłości. Dla tych, którzy z różnych względów nie mogli wziąć udziału w obradach, redakcja miesięcznika „Napędy i Sterowanie” obiecała wkrótce opublikować wybrane referaty wygłoszone podczas Konferencji. Konferencje przygotowywane przez redakcję miesięcznika „Napędy i Sterowanie” stały się już tradycją. Tym razem nie mogło być inaczej i na zakończenie zaproponowano lokalizację następnej, XIII Konferencji pt. „Nowe technologie Wod-Kan 2015” na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej lub w Zielonej Górze. Kierujemy prośbę do zainteresowanych Konferencją o e-mailowe wskazanie, które z powyższych miejsc bardziej im odpowiada (marketing7@drukart.pl).
 

Reklama