Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo ebm papst sap weld B&RSEW EURODRIVE

Reklama

Współpraca

Prenumerata

Miesięcznik "Napędy i Sterowanie" jest dostępny w prenumeracie drukowanej oraz elektronicznej. Prenumerata elektroniczna jest bezpłatna.

Można wybrać jedną z trzech możliwości:

 

Cennik prenumeraty drukowanej
  • Prenumerata roczna: 237,60 zł brutto
  • Prenumerata półroczna: 129,60 zł brutto
  • Prenumerata zagraniczna (roczna): 119 EUR brutto
  • Dla placówek oświatowych, uczniów i studentów (w przypadku uczniów i studentów należy przesłać kserokopię lub skan ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej): –50%
 
Koszt wysyłki ponosi wydawca. Należność za zamówioną prenumeratę prosimy wpłacić w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Wydawca
Wydawnictwo DRUK-ART SC
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5
Bank Getin Noble BANK SA O/Racibórz
Nr konta: 57 1560 1140 0000 9090 0004 0921

Prenumeratę można rozpocząć w dowolnej chwili.

Zamówienie można złożyć:
1. Wypełniając formularz na stronie internetowej
2. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej: prenumerata@drukart.pl
3. Przesyłając na adres redakcji zamówienie (pdf).


Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem:

RUCH SA Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy
01-248 Warszawa
ul. Jana Kazimierza 31/33
tel. 801 800 803 lub 22 693 70 00 – czynne w godzinach 7:00–17:00
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
www.prenumerata.ruch.com.pl

GARMOND PRESS SA
31-536 Kraków
ul. Rzeźnicza 22
tel./fax 12 412 75 60

Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
25-528 Kielce
ul. Zagnańska 61
tel. 41 367 88 88
www.kolporter.com.pl

Reklama