Pokaż menu

Firmy z okładek

MARKEL  Napędy i SterowanieSEW-EURODRIVE

Reklama

Współpraca

Plan wydawniczy


Plan wydawniczy na rok 2020 do pobrania w wersji pdf

Tematyka miesięcznika na rok 2020 do pobrania w wersji pdf

stoisko Wydawnictwa

Numer – miesiąc wydania

Data zamknięcia numeru
Targi – udział w targach i promocja
Tematyka
1(249)
1/2020
7.01.2020
ELEKTROTECHNIKA
Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń
5–7 lutego 2020 r., Warszawa

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej
24–26 lutego 2020 r., Kraków

INDUSTRYmeeting
Targi Utrzymania Ruchu i Technologii Przemysłowych
26–27 lutego 2020 r., Sosnowiec

KOMEKO 2020
INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ

Konferencja Naukowo-Techniczna
23–25 marca 2020 r. (przeniesione 1–3.06.2020 r.),  Szczyrk
 • PRZEMYSŁ 4.0
 • TECHNOLOGIE 3D
 • Efektywność w górnictwie
 • Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne
 • Systemy mechatroniczne
 • Monitoring i systemy sterowania
 • Utrzymanie ruchu
 • Automatyzacja transportu szynowego
 • Efektywność w energetyce
 • Napędy
 • Oleje, środki smarne
2(250)
2/2020
15.01.2020

ENEX
Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki
ENEX Nowa Energia
Targi Odnawialnych Źródeł Energii
26–27 lutego 2020 r., Kielce

WARSAW PACK 
Targi Techniki Pakowania i Opakowań
3–5 marca 2020 r. Nadarzyn

INNOFORM
Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego
3–5 marca 2020 r., Bydgoszcz

Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju
Konferencja Naukowa
30–31 marca 2020 r. (przeniesione 12–13.10.2020 r.), Rzeszów

 • AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
 • EFEKTYWNOŚĆ W ENERGETYCE
 • Bezpieczeństwo sieci przemysłowych
 • Technika przemieszczeń liniowych i montażu
 • Hydraulika siłowa
3(251)
3/2020
15.02.2020

AUTOMATICON
Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów
2020 r. (wkrótce nowy termin), Warszawa

KIELCE FLUID POWER
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
CONTROL-STOM
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
31 marca – 2 kwietnia 2020 r. (przeniesione 22–24.09.2020 r.), Kielce

TRANSPORTEX
Targi Transportu i Spedycji
SilesiaKOMUNIKACJA
Targi Transportu Publicznego
LOGISTEX
Salon Logistyki i Magazynowania
22–23 kwietnia 2020 r. (przeniesione 9–10.09.2020 r.), Sosnowiec

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
 • Nowe technologie
 • Roboty przemysłowe
 • Termowizja
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Systemy mechatroniczne
4(252)
4/2020
15.03.2020

EXPOPOWER
Międzynarodowe Targi Energetyki
GREENPOWER
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
INSTALACJE
Międzynarodowe Targi Instalacyjne
SECUREX
Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń
2020 r. (wkrótce nowy termin), Poznań

WOD-KAN
Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji
2020 r. (przeniesione 28–30.09.2020 r.), Bydgoszcz

 • BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE
 • Hydraulika w technice mobilnej
 • Sterowanie procesami
 • Efektywność energetyczna
 • Systemy transportowe
 • Wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych
 • Maszyny i urządzenia dla wodociągów i kanalizacji
 • Przesył energii
 • Cyberbezpieczeństwo
5(253)
5/2020
15.04.2020

„Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych” – BOBRME KOMEL
Seminarium techniczne
27–29 maja 2020 r. (przeniesiona 23–25.09.2020 r.), Rytro

 • TERMOWIZJA, MONITORING, POMIARY
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Technologie przyrostowe 3D
 • Napędy hybrydowe
 • Diagnostyka i kontrola urządzeń
 • Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT – Industrial Internet of Things)
6(254)
6/2020
5.05.2020

„Sieci Komputerowe” SK’20 (Computer Networks – CN’20)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
23–25 czerwca 2020 r.

ITM Industry Europe
(Salony: MACH-TOOL; SURFEX, METALFORUM, WELDING, Nauka dla Gospodarki)
MODERNLOG
Międzynarodowe Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu
3–6 listopada 2020 r., Poznań

 • PRZEMYSŁ MASZYNOWY, INNOWACJE
 • PRZEMYSŁ 4.0
 • Termowizja, monitoring, układy regulacji
 • Inteligentny budynek
 • Robotyka
 • Oprogramowanie, sieci przemysłowe
 • Systemy informatyczne
7-8(255-256)
7-8/2020
15.06.2020

DREMA
Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
15–18 września 2020 r., Poznań

POLAGRA-TECH
Międzynarodowe Targi Technologii Spożywczych
POLAGRA-FOOD
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych
28–30 września 2020 r., Poznań

 • SYSTEMY AUTOMATYZACJI W GÓRNICTWIE
 • AUTOMATYZACJA TRANSPORTU SZYNOWEGO
 • Cyfryzacja w ciągu produkcyjnym
 • Inteligentne układy zasilania, sterowania
 • Diagnostyka
 • Nowe technologie
 • Silniki elektryczne
 • Transformatory
9(257)
9/2020
26.08.2020

ENERGETAB
Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie
15–17 września 2020 r., Bielsko-Biała

KIELCE FLUID POWER
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań
CONTROL-STOM
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej
22–24 września 2020 r., Kielce

TOOLEX
Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki
29 września – 1 października 2020 r., Sosnowiec

Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju
Konferencja Naukowa
12–13 pażdziernika 2020 r., Rzeszów

ExpoWELDING
Międzynarodowe Targi Spawalnicze
ROBOTshow
Strefa Robotyzacji i Automatyzacji
CUTTINGshow
Strefa Technologii Cięcia
SAFE WELDINGexpo
Strefa Bezpiecznego Spawania i Ochrony Przeciwpożarowej
NDTexpo
Strefa Badań Nieniszczących
13–15 października 2020 r., Sosnowiec

MAINTENANCE
Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji
SyMas
Targi Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych
14–15 października 2020 r., Kraków

CONTROL-TECH
Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących
14–16 października 2020 r., Kielce

 • AUTOMATYKA W ENERGETYCE
 • AUTOMATYKA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
 • Efektywność w energetyce
 • Automatyka w przemyśle maszynowym
 • Układy regulacji automatycznej
 • Systemy transportowe
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Komponenty do produkcji oraz systemy dla przemysłu
10(258)
10/2020
5.10.2020

WARSAW INDUSTRY WEEK
Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych
3–5 listopada 2020 r., PTAK Warsaw Expo


KOMTECH 2020. INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA.
BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

4–6 listopada 2020 r., Szczyrk

ENERGETICS
Lubelskie Targi Energetyczne
17–18 listopada 2020 r., Lublin

 • HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I STEROWANIE
 • Przemysł 4.0
 • Diagnostyka
 • Inteligentne układy zasilania
 • Systemy mechatroniczne
 • Bezpieczeństwo w przemyśle
 • Napędy hybrydowe i elektryczne
 • Oleje, środki smarne
 • Energia odnawialna
11(259)
11/2020
15.10.2020

WAGexpo
Targi Ważenia i Dozowania
18 listopada 2020 r., Sosnowiec

 • AUTOMATYZACJA PRODUKCJI
 • Maszyny i napędy elektryczne
 • Oprogramowanie, sieci przemysłowe
 • Technika przemieszczeń liniowych i montażu
 • Roboty przemysłowe
 • Sterowniki PLC i systemy sterowania
 • Systemy transportowe
 • Innowacje wod.-kan.
12(260)
12/2020
15.11.2020

BUDMA
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury
INTERMASZ
Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów i Sprzętu Specjalistycznego
2–5 lutego 2021 r., Poznań

 • CYFRYZACJA W PRZEMYŚLE
 • AUTOMATYZACJA TRANSPORTU SZYNOWEGO
 • Bezpieczeństwo w przemyśle
 • Systemy mechatroniczne
 • Napędy elektryczne i hydrauliczne
 • Inteligentny budynek
 • Cyberbezpieczeństwo

Reklama