Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst 
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Reklama na stronie www


Formularz zamówieniowy na rok 2024 (pdf)
Cennik 2024 (pdf)

Cennik:
  • baner reklamowy z prawej strony (110 x 140 pikseli ) – 380 zł netto/miesiąc (3 pierwsze pozycje +50%);
  • baner reklamowy z lewej strony (110 x 33 pikseli) – 120 zł netto/miesiąc.

Dane techniczne:
  • format .gif, .jpg;
  • rozmiar 110 × 140  pikseli (prawa strona) lub 110 × 33 piksele (lewa strona);
  • wielkość do 20 kB.

Rabaty:
  • powtórzenie trzykrotne – 10%;
  • powtórzenie sześciokrotne – 15%;
  • powtórzenie całoroczne – 25%.

 

W przypadku rezygnacji z emisji banera po udzielonym rabacie za powtórzenia, zostanie doliczona kwota wynikająca z różnicy pomiędzy wystawioną fakturą a kwotą należną wg cennika.
Koszt opracowania banera wynosi 90 zł netto. Materiały wyjściowe do przygotowania banera powinny zawierać logo, tekst oraz zdjęcia.

Redakcja nie prowadzi statystyk wyświetleń i kliknięć w banner


Banery na stronie

Reklama