Pokaż menu

Firmy z okładek

Firmy z okładek

 
ptak warsaw expo  ebm papst
best crossbow deer hunting crossbow

Reklama

Współpraca

Kontakt


Wydawnictwo Druk-Art SC
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5
NIP 639-17-30-130
Konto: VeloBank SA O/Racibórz
57 1560 1140 0000 9090 0004 0921
e-mail: biuro@drukart.pl

Adres redakcji:
47-400 Racibórz
ul. Środkowa 5
tel. 32 755 19 17
e-mail: redakcja.nis@drukart.pl

Redaktor naczelna:
Katarzyna Zając • tel. 32 755 19 17 • e-mail: redakcja.nis@drukart.pl

Redaktor statystyczny:
Ludmiła Urbińska • tel. 32 755 23 23 • e-mail: nis@drukart.pl

Redakcja techniczna:
Agnieszka Subocz • tel. 32 755 23 18 • e-mail: redakcja.tech@drukart.pl

Marketing:
• Aleksandra Misiewicz • tel. 32 755 18 23 • e-mail: marketing@drukart.pl
• Patrycja Hoszycka • tel. 32 755 24 55 • e-mail: marketing7@drukart.pl

Dział prenumerat:
Norbert Klencz • tel. 502 132 515 • e-mail: prenumerata@drukart.pl

 

Reklama