Pokaż menu

Reklama w miesięczniku

Bonus: Teraz artykuły publikowane w miesięczniku zamieszczamy również na stronie www


     
 
 

Cennik reklam na rok 2024


Reklamy zamieszczane w miesięczniku mają charakter modułowy wg poniższego schematu, a cena obejmuje zamieszczenie reklamy w pełnym kolorze

Moduł 1/16 A4: 700 zł netto
Moduł 1/16 A4: 500 zł netto

Moduł 1/8 A4:  1150 zł netto
Moduł 1/8 A4: 800 zł netto

Moduł 1/4 A4: 1750 zł netto
Moduł 1/4 A4: 1300 zł netto

Moduł 1/3 A4: 2150 zł netto
Moduł 1/3 A4: 1550 zł netto

Moduł 1/2 A4: 3000 zł netto
Moduł 1/2 A4:  2 200 zł netto

Moduł A4: 5400 zł netto
Moduł A4: 3 900 zł nettoOkładki:
 • Pierwsza okładka (wymiar 210 × 230): 10900 zł netto
 • Czwarta okładka (wymiar 210 × 297): 9500 zł netto
 • Druga lub trzecia okładka (wymiar 210 × 297): 8150 zł netto
 • Dodatkowa okładka (I BIS) – trzecia strona pisma (wymiar 210 × 297 mm): 9500 zł netto
 • Dodatkowa okładka (II BIS) – czwarta strona pisma (wymiar 210 × 297 mm): 8150 zł netto

Artykuły sponsorowane
Cenę prosimy każdorazowo uzgadniać z redakcją

Nowość techniczna
1500 znaków ze spacjami, grafika, nazwa firmy, strona internetowa – 750 zł netto

Indeks
Logo firmy naklejone na brzeg zamówionej powierzchni reklamowej.
Wymiary: 35 × 24 mm – 2650 zł netto
Więcej o indeksie (pdf)
 
 

PROMOCJE


W cenie modułu reklamowego istnieje możliwość zamieszczenia:
 • artykułu o objętości odpowiedniej:
  • dla modułu 1/8 strony A4 – uzupełnienie do połowy strony,
  • dla modułu 1/4 strony A4 – uzupełnienie do jednej strony,
  • dla modułu 1/3 strony A4 – pełna strona A4,
  • dla modułu 1/2 strony A4 – uzupełnienie do dwóch stron,
  • dla modułu A4 – trzy strony A4;
  • dla reklamy okładkowej – cztery strony A4;
 • nowości technicznej w wydaniu, w którym zamieszczamy reklamę firmy;
 • banera na stronie internetowej miesięcznika www.nis.com.pl w dziale zobacz innych na okres miesiąca, którego dotyczy wydanie (450 x 60 px).

Artykuły i nowości publikowane w miesięczniku zamieszczamy również na stronie www.nis.com.pl.

W cenie reklamy okładkowej zamieszczamy na stronie internetowej www.nis.com.pl (w dziale firmy z okładek) logo z linkiem do strony reklamodawcy na okres miesiąca, którego dotyczy wydanie.

W cenie całorocznego zamówienia reklamy zamieszczamy baner na stronie głównej www.nis.com.pl (baner statyczny o rozmiarach 110 × 33 piksele) z linkiem do strony reklamodawcy.
 
 

RABATY

 
 • powtórzenie trzykrotne – 5%;
 • powtórzenie sześciokrotne – 10%;
 • powtórzenie całoroczne – 20%.
 
 
 

Dodatkowe informacje


Ogłoszenia reklamowe prosimy przysyłać w formatach PDF, EPS, TIF lub JPG, w przestrzeni kolorystycznej CMYK. W przypadku braku gotowej reklamy koszt opracowania nowej reklamy dla całej strony lub jej połowy wynosi 650,00 zł netto, a dla reklam mniejszych 550,00 zł netto. Przygotowane materiały wyjściowe do opracowania reklamy powinny zawierać logo, tekst oraz zdjęcia.

Teksty do artykułów prosimy przesyłać jako pliki popularnych edytorów tekstowych. Zdjęcia należy przesłać w oddzielnych plikach (w formatach PDF, EPS, TIF lub JPG, w przestrzeni kolorystycznej CMYK, w rozdzielczości 300 ppi).

Wszelkie zmiany w treści lub w formie należy zgłaszać na piśmie w terminie 3 dni przed oddaniem wydania do druku. Po tym terminie zmiany mogą nie zostać uwzględniane. Niedotrzymanie terminu, uzgodnionego z Redakcją, przesłania materiałów reklamowych powoduje rozwiązanie umowy.

Po uzgodnieniu z redakcją istnieje możliwość umieszczenia własnych folderów reklamowych wewnątrz czasopisma. Koszt każdorazowo do uzgodnienia z redakcją.

Podstawę do wystawienia faktury stanowi fakt przekazania poszczególnych ogłoszeń do druku. Zamówione artykuły/reklamy nie podlegają zbyciu.

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
 

Reklama