Pokaż menu

Reklama w miesięczniku

Bonus: Teraz artykuły publikowane w miesięczniku zamieszczamy również na stronie www
         
 
 

Cennik reklam na rok 2020


Reklamy zamieszczane w miesięczniku mają charakter modułowy wg poniższego schematu, a cena obejmuje zamieszczenie reklamy w pełnym kolorze

Moduł A4: 3900 zł netto
Moduł A4: 3 900 zł netto

Moduł 1/2 A4: 2200 zł netto
Moduł 1/2 A4:  2 200 zł netto

Moduł 1/3 A4: 1550 zł netto
Moduł 1/3 A4: 1550 zł netto

Moduł 1/4 A4: 1300 zł netto
Moduł 1/4 A4: 1300 zł netto

Moduł 1/8 A4: 800 zł netto
Moduł 1/8 A4: 800 zł netto

Moduł 1/16 A4: 500 zł netto
Moduł 1/16 A4: 500 zł netto

Ogłoszenie tekstowe: 200 zł netto
Ogłoszenie tekstowe: 200 zł netto


Okładki:
 • Pierwsza okładka (wymiar 210 × 230): 7800 zł netto
 • Czwarta okładka (wymiar 210 × 297): 6825 zł netto
 • Druga lub trzecia okładka (wymiar 210 × 297): 5850 zł netto
 • Dodatkowa okładka (I BIS) – trzecia strona pisma (wymiar 210 × 297 mm): 6825 zł netto
 • Dodatkowa okładka (II BIS) – czwarta strona pisma (wymiar 210 × 297 mm): 5850 zł netto

Artykuły sponsorowane
Cenę prosimy każdorazowo uzgadniać z redakcją

Nowość techniczna
1500 znaków ze spacjami, grafika, nazwa firmy, strona internetowa – 300 zł netto

Indeks
Logo firmy naklejone na brzeg zamówionej powierzchni reklamowej.
Wymiary: 35 × 24 mm – 2100 zł netto
Więcej o indeksie (pdf)
 
 

PROMOCJE


W cenie modułu reklamowego istnieje możliwość zamieszczenia:
 • artykułu o objętości odpowiedniej:
  • dla modułu 1/8 strony A4 – uzupełnienie do połowy strony,
  • dla modułu 1/4 strony A4 – uzupełnienie do jednej strony,
  • dla modułu 1/3 strony A4 – pełna strona A4,
  • dla modułu 1/2 strony A4 – uzupełnienie do dwóch stron,
  • dla modułu A4 – trzy strony A4;
  • dla reklamy okładkowej – cztery strony A4;
 • nowości technicznej w wydaniu, w którym zamieszczamy reklamę firmy;
 • banera na stronie internetowej miesięcznika www.nis.com.pl w dziale zobacz innych na okres miesiąca, którego dotyczy wydanie (450 x 60 px).

W cenie reklamy okładkowej zamieszczamy na stronie internetowej www.nis.com.pl (w dziale firmy z okładek) logo z linkiem do strony reklamodawcy na okres miesiąca, którego dotyczy wydanie.

W cenie całorocznego zamówienia reklamy zamieszczamy baner na stronie głównej www.nis.com.pl (baner statyczny o rozmiarach 110 × 33 piksele) z linkiem do strony reklamodawcy.
 
 

RABATY

 
 • powtórzenie trzykrotne – 5%;
 • powtórzenie sześciokrotne – 10%;
 • powtórzenie całoroczne – 20%.
 
 
 

Dodatkowe informacje


Koszt opracowania reklamy przez redakcję wynosi 550,00 zł netto (dla całej strony lub jej połowy) a dla reklam mniejszych 450,00 zł netto. Przygotowane materiały wyjściowe do opracowania reklamy powinny zawierać logo, tekst oraz zdjęcia.

Rezygnacja z druku ogłoszenia jest możliwa na 10 dni przed ukazaniem się miesięcznika – późniejsze zawiadomienie będzie obciążone pełnymi kosztami ogłoszenia.

Wszelkie zmiany w treści lub formie należy zgłaszać na piśmie w terminie 3 dni przed ukazaniem się ogłoszenia. Po tym terminie zmiany nie będą uwzględniane. Niedotrzymanie uzgodnionego z redakcją terminu przesłania materiałów reklamowych powoduje rozwiązanie umowy.
 
Po uzgodnieniu z Redakcją istnieje możliwość umieszczenia własnych, gotowych insertów, folderów reklamowych lub płyt wewnątrz czasopisma. Koszt każdorazowo do uzgodnienia z redakcją.

Ogłoszenia reklamowe prosimy przysyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną w formatach tif, jpg, eps, pdf. Plik powinien być zapisany w przestrzeni kolorystycznej CMYK. Ogłoszenia reklamowe na spad powinny zostać powiększone 3 mm z każdej strony.

Podstawę do wystawienia faktury stanowi fakt przekazania poszczególnych ogłoszeń do druku.
Zamówione artykuły/reklamy nie podlegają zbyciu.

Do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatku VAT. 

Reklama