Pokaż menu

Firmy z okładek

HF Inverter SEW-EURODRIVE

Reklama

Współpraca

INNOWACYJNY PRODUKT – KATOWICE 2017KONKURS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BUDOWIE MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH: INNOWACYJNY PRODUKT – KATOWICE 2017


Do objęcia patronatu zaproszono: PARP, GIPH, WUG, GIG, KGHM POLSKA MIEDŹ SA, JSW SA, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA, KHW SA, Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o., TAURON Wydobycie SA

Rozstrzygnięcie Konkursu ogłoszone zostanie podczas Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „KATOWICE 2017”.


organizatorzy

Organizatorzy: Polska Technika Górnicza S.A. oraz Redakcja Miesięcznika „Napędy i Sterowanie”


 
Pliki do pobrania:
 

Regulamin


§1

1. Do konkursu mogą być zgłoszone tylko rozwiązania eksponowane na Międzynarodowych Targach Górnictwa Przemysłu Energetycznego i Hutniczego „Katowice 2017” oraz spełniające kryteria innowacyjności, zawarte w definicji podanej przez Ministerstwo Gospodarki.

2. Nagrody: Medale I, II, III stopnia w czterech kategoriach:
 • NOWE MASZYNY
 • INNOWACYJNE TECHNOLOGIE
 • NAPĘDY I STEROWANIE
 • POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
    
3. Producent lub upoważniony przez niego przedstawiciel handlowy zgłasza rozwiązanie na przygotowanym przez organizatora formularzu zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie do 8 sierpnia 2017 r. z podaniem grupy, w której będzie ono oceniane.

4. Do podpisanego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć niezbędne informacje na płytach CD lub DVD, o pojemności do 200 MB, opisanych nazwą zgłaszającego, w 11 egzemplarzach:
 • dane techniczne rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem jego cech noszących znamiona innowacyjności;
 • dokumentu potwierdzającego termin wprowadzenia rozwiązania do obrotu;
 • deklaracji zgodności lub innego dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa;
 • opinii użytkownika (opcjonalnie).
    
Materiały proszę przesyłać:
 1. wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganą dokumentacją jak w pkt. 4 na adres:
  Polska Technika Górnicza S.A.
  40-160 Katowice
  Al. Korfantego 51/46
  tel. 32 353 70 24
  fax 32 353 55 60
  e-mail: ptg@ptg.info.pl,
  wpisując w temat wiadomości “KONKURS”
 2. wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz ze zwięzłym opisem produktu z oznaczeniem kategorii (plik WORD, objętość 500 znaków ze spacjami, zdjęcie oraz logo) proszę przesłać na adres
  e-mail: nis@drukart.pl
  tel. 32 755 23 23
  fax 32 755 23 37

§2

1. Rozwiązania oceniane są przez niezależne jury, składające się z przedstawicieli wyższych uczelni, jednostek naukowych i użytkowników.

2. Do oceny jury przedstawiane są tylko rozwiązania spełniające wymogi formalne zawarte w §1.

3. Ocenę rozwiązań przeprowadza się na podstawie:
 •  formularza zgłoszeniowego i wymaganych załączników (§1 pkt. 4),
 • oględzin wyrobu na stoisku i dodatkowych informacji uzyskanych od wystawcy.

4. Obrady jury są tajne, a jego decyzje ostateczne.

§3

1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 29 sierpnia 2017 r. w trakcie trwania targów – podczas bankietu dla wystawców.

2. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronach internetowych organizatorów, a także opublikowana w formie drukowanej w miesięczniku „ Napędy i Sterowanie” w październiku br.

 

Reklama