Pokaż menu

Firmy z okładek

Multiprojekt  FANUCNapędy i Sterowanie  FESTO

Reklama

Współpraca

Technologia PLCnext: otwarta platforma sterowania dla automatyzacji przyszłości
Aby osiągnąć cel Industry 4.0 – elastycznej produkcji w sieci – podstawowe rozwiązania automatyzacji muszą być bardziej elastyczne i komunikatywne. Wszystkie urządzenia systemu automatyzacji obcinają swoje statyczne połączenia, dzięki czemu mogą dynamicznie wymieniać dane między sobą poprzez wszelkie zainstalowane systemy. Jest to najlepszy sposób do zaoferowania swoich produktów na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych w perspektywie długookresowej. Mając to na uwadze, firma Phoenix Contact zaprezentowała nową, otwartą platformę sterowania opartą na innowacyjnej technologii PLCnext. Rozwiązanie to umożliwia równoległe programowanie w oparciu o znane narzędzia programowe, takie jak Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink i PC Worx, a także dowolne połączenie/miksowanie utworzonego z nich kodu programu. Dzięki technologii PLCnext funkcje można łączyć z procedurami z C/C++, C# lub Matlab Simulink, na przykład zgodnie z IEC 61131-3. Umożliwia to łatwą integrację oprogramowania ze społeczności open source w systemie automatyzacji Phoenix Contact.

Nowy program PC Worx Engineer – platforma inżynierii adaptacyjnej, która oferuje użytkownikowi całkowicie nowe doświadczenie użytkownika – służy do programowania zgodnie z IEC 61131-3. Oprócz programowania, oprogramowanie to służy również do konfigurowania, diagnozowania i wizualizacji całego systemu – a wszystko w jednym programie. Platforma inżynierska zachwyca indywidualnie dostosowywanym, pozbawionym bałaganu i intuicyjnym interfejsem, a także wykorzystaniem funkcji wybiegających w przyszłość. Podstawowa wersja oprogramowania jest darmowa.

Phoenix Contact Sp. z o.o.
www.phoenixcontact.pl

 

Reklama