Pokaż menu

Firmy z okładek

Heindenhein  FestoFinder

Reklama

Współpraca

EPLAN Preplanning z modułem planowania rurociągów


EPLAN Preplanning w wersji 2.7 ułatwia planowanie rurociągów, począwszy od fazy planowania wstępnego, do planowania szczegółowego na schematach i diagramach P&I
EPLAN Preplanning w wersji 2.7 ułatwia planowanie rurociągów, począwszy od fazy planowania wstępnego, do planowania szczegółowego na schematach i diagramach P&IIm wcześniej stworzysz model i zbierzesz dane do inżynierii, tym lepiej. Dotyczy to zwłaszcza kluczowych danych połączeń we wczesnych fazach projektu, włącznie z definicjami i informacjami o rurociągach oraz danymi dotyczącymi okablowania. Nowa wersja EPLAN Preplanning zawiera obecnie swój własny moduł planowania rurociągów. Użytkownicy mają tu też możliwość definiowania danych dotyczących okablowania do dalszych procesów inżynieryjnych. Centralne zarządzanie danymi połączeń zmniejsza nakład pracy przy równoczesnej poprawie jakości projektu.


EPLAN Preplanning w najnowszej wersji 2.7, mający się pojawić we wrześniu, rozszerza obszary zastosowań Platformy EPLAN. Wczesna akwizycja i zdefiniowanie informacji o projekcie oraz planowanie – zarówno graficzne, jak i bazodanowe – ułatwiają integrację i zwiększają efektywność procesów inżynieryjnych, od inżynierii podstawowej po szczegółową. Uzyskano to dzięki wykorzystaniu obiektów planowania połączeń, definiujących, które z segmentów są wzajemnie połączone, i opisujących okablowanie lub rurociągi w planowaniu wstępnym.

Dane opisujące rurociągi obejmują klasę rury i przepływającą substancję, np. wodę, olej czy tlen. W sekcji Nawigatora szablonów segmentów użytkownicy mogą definiować wymagane klasy rur i substancje w szablonach obiektów wraz z innymi potrzebnymi danymi. Użytkownicy nie muszą dzięki temu wprowadzać danych oddzielnie w definicjach segmentów i rurociągów, co zapewnia oszczędność czasu.

Klasa rury jest właściwością wszystkich segmentów w planowaniu wstępnym w nowej wersji 2.7 oraz jest dostępna jako pole wejściowe w obiekcie planowania przewodów rurowych i punktach definiowania rurociągu, przez co może być też wybrana w szablonie dla klasy rur. W szablonie dla klasy rur użytkownicy mogą dodatkowo zapisywać takie części, jak sekcje rur, króćce i pompy. Tylko części przypisane do klasy rur mogą być później wybierane jako komponenty do segmentów.
Korzyść dla użytkowników: przebieg rurociągu, czyli reprezentacja, które z połączeń należą do rurociągu, jest automatycznie wykrywany przez EPLAN Preplanning. Klasa rury i dodatkowe dane mogą być przechowywane wraz z odpowiednimi charakterystykami połączeń, punktów definicji połączeń i funkcji. Wybrany rurociąg może być kodowany kolorami w opcji pipe routing, a dodawanie kolejnych linii przy wykorzystaniu opcji autoconnectingu pozwala na rozbudowę segment po segmencie przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych połączeń na diagramach P&I.


Informacje ogólne
Za pomocą EPLAN Preplanning użytkownicy mogą przeprowadzać pierwsze czynności planowania w Platformie EPLAN pod kątem aspektów technicznych wczesnego procesu inżynieryjnego. Przy projektowaniu maszyny lub instalacji występują poszczególne etapy, podczas których początkowa koncepcja jest stale dopracowywana, aż po przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej produkcji i montażu. W fazie planowania wstępnego okreś­lane są ogólne koncepcje techniczne oraz estymowane są wstępne struktury ilościowe. Celem jest znalezienie koncepcji najbardziej korzystnej technicznie oraz zdefiniowanie specyfikacji niezbędnych dla następnej fazy planowania szczegółowego. Finalne fazy tworzenia schematu i uszczegółowienia instalacji bazują na planowaniu wstępnym. Diagramy P&I stanowią integralną część dokumentacji.


Zalety EPLAN Preplanning w wersji 2.7
  • Definiowanie rurociągu wraz ze źródłem i punktem docelowym jeszcze przed narysowaniem diagramu P&I.
  • Przypisywanie danych identyfikacyjnych i opisowych do rurociągów.
  • Definiowanie rurociągu na diagramie P&I wraz z zaprojektowaną sekwencją rur i oprzyrządowania.
  • Uznaniowe wstawianie lub usuwanie artykułów dla rurociągów.
  • Raportowanie specyficzne dla rurociągów.


AB-MICRO Sp. z o.o.
Autoryzowany dystrybutor EPLAN S&S w Polsce
Oddział KATOWICE
ul. Grabowa 2
40-172 Katowice
HOT LINE: 666 881 771
CENTRALA: 662 868 869
www.abmicro.pl
www.eplan.pl 

Reklama